Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2010 » Czerwiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Obwodnica z dofinansowaniem unijnym

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Rzeszów, jarosławska obwodnica będzie dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
Fot. Małgorzata Młynarska
18 czerwca 2010 r. podpisano porozumienie na dofinansowania projektu „Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4" z funduszu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Inwestorem zadania jest GDDKiA o. Rzeszów, a porozumienie zostało podpisane z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na kwotę 431 577 400,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 177 925 892,00 zł.

Projekt zostanie zrealizowany w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, której celem jest poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej.

Przypomnijmy!

Budowa obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 4 o długości ok. 11 km obejmuje inwestycję z  niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Początek znajduje się w miejscowości Tywonia, dalej droga przebiegać będzie nowym śladem przez miasto Jarosław oraz miejscowość Munina i Tuczempy,  a następnie połączy się ponownie z krajową "czwórką".  

Wykonawcą jest konsorcjum firm, z liderem EUROVIA Polska S.A., z którym umowę podpisano 5 lutego 2010 r. Termin zakończenia prac planowany jest na marzec 2012 r.

JAk podaje rzecznik GDDKiA o. Rzeszów - głównym celem projektu jest usprawnienie ciągu komunikacyjnego województwa podkarpackiego oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Jarosław jako lokalnego ośrodka społeczno - gospodarczego. Celami szczegółowymi projektu, rozumianymi jako korzyści osiągane bezpośrednio po realizacji projektu, będzie poprawa przejezdności przez miasto Jarosław w ciągach ważnych dróg krajowych, bezpieczeństwa ruchu drogowego na istniejących ciągach komunikacyjnych miasta oraz poprawa dostępności komunikacyjnej istniejących przedsiębiorstw.

Nowa inwestycja zostanie zrealizowana w ramach działania IV.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Celem działania jest poprawa powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym. Program objął wsparciem działania z zakresu budowy i modernizacji ważnych odcinków dróg wojewódzkich oraz obwodnic w ciągach dróg krajowych na obszarze Polski. Realizacja przedsięwzięć w ramach IV osi priorytetowej przyczyni się do poprawy jakości dróg oraz usprawnienia połączeń komunikacyjnych pomiędzy dużymi ośrodkami i pozostałymi obszarami Polski Wschodniej.

Iwona Międlar
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(22.06.2010 | aktualizacja 22.06.2010 08:00)
Archiwum
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31