Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2010 » Czerwiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Konferencja otwierająca Projekt pt. „Przywracając dawną świetność – Jarmark Jarosławski na mapie kulturalno-gospodarczej Euroregionu Karpackiego”

24 czerwca br. w Jarosławiu odbyła się Konferencja otwierająca Projekt Nr PL-SK/KAR/IPP/I/28 pn. „Przywracając dawną świetność – Jarmark Jarosławski na mapie kulturalno-gospodarczej Euroregionu Karpackiego”. Mikroprojekt realizowany jest przez Gminę Miejską Jarosław w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.

W wydarzeniu uczestniczyli: Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski, Sekretarz Miasta Jarosławia Jan Biłas, Joanna Mordarska - Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta w Urzędzie Miasta Jarosławia, Dyrektor Muzeum w Jarosławiu Jarosław Orłowski, szefowie instytucji publicznych, delegacja ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki z siedzibą w Rzeszowie z Anetą Gorlicką - Specjalistką ds. Płatności i Rozliczeń na czele, naczelnicy wydziałów w Urzędzie Miasta, prezesi miejskich spółek oraz przedstawiciele JST wchodzących w struktury Euroregionu Karpackiego.

Koordynator projektu, Joanna Mordarska przedstawiła uczestnikom cele projektu. Następnie wykłady wygłosili:  

- Jerzy Drupka z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na temat: "Wyniki badań ruchu turystycznego w atrakcjach turystycznych województwa podkarpackiego",

- Krystyna Kieferling, Starszy Kustosz w Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu: „Jarmarki w okresie staropolskim",

- Piotr Lutek, Kancelaria Doradcza Synergia Sp. z o.o. na temat: „Rola Jarmarków jako produktu turystycznego" oraz

- Agata Patoleta, Kancelaria Doradcza Synergia Sp. z o.o.: „Proces rekonstrukcji Jarmarku Jarosławskiego".

 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE 

 

FINANSOWANIE PROJEKTU:

Wartość projektu ogółem (100%) wynosi 56 200,00 Euro, w tym:

dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%): 47 770,00 Euro, współfinansowanie krajowe z budżetui państwa (10%): 5 620,00 Euro, natomiast wkład własny Gminy Miejskiej Jarosław stanowi (5%): 2 810,00 Euro

PARTNERAMI ZAGRANICZNICZNYMI PROJEKTU są: 
Miasto Humenne na Słowacji oraz Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Słowacja Północ z siedzibą
w Preszowie.

CELE PROJEKTU:

Celem strategicznym projektu jest rozwój turystyki w miastach Euroregionu Karopackiego w oparciu o  opracowanie koncepcji transgranicznego produktu turystycznego „Jarmarki Miast Euroregionu Karpackiego", będącej podstawą do zarządzania tradycyjnymi imprezami targowymi w ramach Euroregionu Karpackiego.

Celami bezpośrednimi projektu są:

1. Opracowanie dokumentu bazowego dla potrzeb koncepcji  na podstawie profesjonalnych badań marki „Jarmarki Miast Euroregionu Karpackiego";

2. Przeprowadzenie pilotażowego Jarmarku w Jarosławiu;

3. Przygotowanie planu imprez jarmarcznych dla członków Sieci Miast Euroregionu Karpackiego do 2015 roku.

BENEFICJENCI/GRUPY DOCELOWE PROJEKTU:

Grupy docelowe projektu dzielimy na dwie części - jest to grupa instytucjonalna i grupa docelowa osób fizycznych. Po stronie instytucji, które będą objęte oddziaływaniem projektu należy wymienić
w pierwszej kolejności samorządy miejskie - zarówno te, które objęte są inicjatywą tworzenia Sieci Miast Euroregionu Karpackiego, jak i te którym propozycja udziału w niej zostanie przedłożona. Ponadto w tej kategorii mieszczą się również instytucje wsparcia działań samorządów miejskich z zakresu promocji
i rozwoju turystyki. Są to instytucje publiczne: centra kultury oraz organizacje pozarządowe działające na terenie miast Euroregionu Karpackiego. Do instytucji wchodzących do tej grupy zaliczamy również podmioty gospodarcze działające w sektorze usług turystycznych na terenie miast objętych projektem. Drugą grupą docelową są osoby fizyczne - mieszkańcy - jako wewnętrzni odbiorcy nowej marki „Jarmarki Miast Euroregionu Karpackiego" oraz turyści korzystający w przyszłości z nowej wypracowanej podczas projektu oferty turystycznej.

Informacji na temat realizacji Projektu udziela koordynator Projektu: Joanna Mordarska, , tel. 016 624 87 44.

 

logotypy_Jarmark.jpg 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka
2007 – 2013

Anita Banaś
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
(27.06.2010 | aktualizacja 13.08.2010 15:50)
Fot. Magdalena Rożek
Fot. Anita Banaś
Archiwum
Listopad 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30