Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2010 » Lipiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Platforma współpracy

Projekt unijny Sieć Miast Euroregionu Karpaty dobiega końca. Siedmiu partnerów polskich i słowackich biorących udział w programie podjęło się utworzenia Sieci. Są to: Miasto Jarosław, Miasto Humenne (Słowacja), Miasto Przemyśl, Miasto Przeworsk, Miasto Ustrzyki Dolne, Miasto Snina (Słowacja) oraz Vranov (Słowacja). Projekt ten jest kontynuacją wcześniejszych inicjatyw mających na celu utworzenie wspólnej płaszczyzny transgranicznej.
Fot. Małgorzata Młynarska

Miasta na tym obszarze mają mało wykorzystywany potencjał turystyczny i możliwości rozwojowe, stworzenie SMEK-u jest szansą dla tych podmiotów. Celem całego projektu jest poprawa możliwości wykorzystywania potencjału  rozwojowego miast i regionów w oparciu o podniesienie jakości świadczonych usług rozwojowych i wzbogacenie oferty, konkurencyjności tego obszaru pogranicznego. Projekt oparty jest na wcześniejszych doświadczeniach programów PHARE CBS oraz IW INTERREG III A. Miasto Jarosław jest w projekcie  partnerem wiodącym, kolejne podmioty to partnerzy całego projektu. Przez okres trwania projektu zrealizowano szereg spotkań seminariów i konferencji, wydano publikacje na temat. Współpraca między miastami zaangażowanymi sięga historią do lat 90. XX wieku, a szeroko rozwinęła się w latach 2002-2006, kiedy uruchomiano pierwsze programy. Na konferencji zamykającej projekt Dawid Lasek - wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpaty oraz koordynator projektu SMEK wyraził przekonanie o celowości inicjatywy, podkreślając rolę, jaką odgrywa wspólne aplikowanie o środki. Każde z naszych miast ma podpisane różne umowy o współpracy zagranicznej, samorządy, nie ukrywajmy tego, przecież konkurują ze sobą o środki zewnętrzne, o turystę, zamierzeniem projektu było stworzenie wspólnej regionalnej instytucji; udało się nam to myślę z powodzeniem - podsumował burmistrz Andrzej Wyczawski.Konferencja zwieńczona zostaął podpisaniem międzynarodowego porozumienia w sprawie utworzenia Konsorcjum Sieci Miast Euroregionu Karpackiego.

Na konferencji w sali narad jarosławskiego ratusza 21 lipca obecni byli przedstawiciele siedmiu podmiotów tworzących Sieć Miast oraz innych miast i instytucji zainteresowanych korzyściami płynącymi z takich rozwiązań pozyskiwania środków zewnętrznych. Burmistrz Leska Barbara Jankiewicz wyraziła wole kolejnych inicjatyw, ponieważ jak podkreślała, dotychczasowe doświadczenia w tej dziedzinie są tylko pozytywne.

Projekt pt. „Sieć Miast Euroregionu Karpackiego" współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013;

 

 

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  220 432,20 €

Kwota dofinansowania z EFRR w rozbiciu na poszczególnych Partnerów:

Gmina Miejska Jarosław - 135 121,1 €
Miasto Humenne - 85 311,1 €

 

 

Iwona Międlar
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(28.07.2010 | aktualizacja 10.08.2010 12:11)
Archiwum
Marzec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31