Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2010 » Sierpień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Delegacja przedstawicieli samorządu miejskiego oraz jarosławskiego Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża z wizytą w Jaworowie i we Lwowie

W dniach 26-29 sierpnia 2010 r. na zaproszenie Ukraińskiego Czerwonego Krzyża w Jaworowie i we Lwowie, na Ukrainę przybyła oficjalna delegacja przedstawicieli samorządu miejskiego oraz PCK z Jarosławia.

PCK, organizację pożytku publicznego reprezentowali: Józef Marmurowicz - wiceprezes Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie oraz wieloletni prezes Zarządu Rejonowego PCK w Jarosławiu, Ewa Załęska - kierownik Biura PCK w Jarosławiu, Krzysztof Sowa - z grupy ratowników medycznych. Urząd Miasta Jarosławia reprezentowała Anita Banaś, inspektor w Wydziale Kultury, Turystyki i Promocji Miasta, współpracująca z organizacjami pozarządowymi w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 rok.

Delegacja z Polski wspólnie z  Iryną Bajdala, prezesem Biura Jaworowskiego Rejonowego Czerwonego Krzyża, spotkała się ze Starostą Jaworowskim Romanem Wereczyńskim, merem Jaworowa Witalijem Domaszowcem oraz zastępcą Wlodimirem Bukarinem.

Jarosławianie przybyli z misją międzynarodową mającą na celu przedstawienie powiatowym i miejskim władzom Jaworowa płaszczyzn współpracy polskiego samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Zaprezentowano pełną procedurę pozyskiwania środków na finansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, w tym na organizację inicjatyw lokalnych dla mieszkańców Jarosławia, przy wsparciu ze strony samorządu. Ta współpraca przynosi wzajemne korzyści. Organizacje otrzymują dotacje celowe, posiadają kompetentną kadrę i bogate zasoby rzeczowe, tym samym efektywnie realizują zadania dla społeczności lokalnej. Ponadto, przyczyniają się do medialnej promocji miasta nie tylko na skalę lokalną, ale również ogólnopolską, a nawet międzynarodową. Przykładem jest Zarząd PCK w Jarosławiu, który w dniach 26-27 czerwca br. zorganizował Międzynarodowy Pokaz Ratownictwa Medycznego oraz akcję poboru krwi na Rynku jarosławskim. W tym wielkim przedsięwzięciu wzięli udział przedstawiciele placówek Ukraińskiego Czerwonego Krzyża z Jaworowa i ze Lwowa oraz Niemieckiego Czerwonego Krzyża z Schönebeck. Program realizowany był pod patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia, przy wsparciu finansowym z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław.

Podczas pobytu na Ukrainie, działacze PCK spotkali się z Zarządem Okręgowym Ukraińskiego Czerwonego Krzyża (UCK) we Lwowie. Dyrektor Valentyn Mojsejenko przedstawił procedurę pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów UCK. Ponadto, członkowie delegacji spotkali się w Biurze Jaworowskiej Rejonowej Organizacji Czerwonego Krzyża z wolontariuszami.

Podczas spotkań padły propozycje pogłębienia polsko-ukraińskiej współpracy bilateralnej oraz podjęcia się realizacji wspólnych projektów w 2011 roku.

Goście zwiedzili we Lwowie Cmentarz Łyczakowski, na którym znajdują się grobowce Wielkich Polaków, m.in. Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej. Delegacja oddała cześć poległym i pochowanym na nekropolii Orlętom Lwowskim. Dokonano wpisu do  księgi pamiątkowej. Przy wejściu na Cmentarz Orląt znajdują się mogiły Strzelców Siczowych, Halickich walczących o wolność Ukrainy. Ponadto, zwiedzono Bazylikę Metropolitarną p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Obrządku Łacińskiego we Lwowie.

W Jaworowie, organizatorzy stworzyli Polakom możliwość zwiedzenia Muzeum „Jaworiwczyna", cerkwi p.w. św. Jury, cerkwi p.w. Objawienia Matki Bożej z cudownym źródełkiem.

Podczas wszystkich spotkań Jarosławianie promowali swoje miasto, udostępniono foldery informacyjne o mieście, dokonano prezentacji walorów turystycznych i gospodarczych Jarosławia.

Warto dodać, że 18 tys. miasto Jaworów od 2006 roku, jest miastem partnerskim Jarosławia. Samorządom udało się w ramach członkostwa w Euroregionie Karpackim, skutecznie zrealizować kilka mikroprojektów w ramach Programu INTERREG III A, linia PL-BY-UA.

Anita Banaś
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
(30.08.2010 | aktualizacja 31.08.2010 18:07)
Fot. Anita Banaś
Starosta Jaworowski Roman Wereczyński podczas rozmowy z Józefem Marmurowiczem - wiceprezesem Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie oraz wieloletnim prezesem Zarządu Rejonowego PCK w Jarosławiu.
Starosta Jaworowski Roman Wereczyński podczas rozmowy z Józefem Marmurowiczem - wiceprezesem Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie oraz wieloletnim prezesem Zarządu Rejonowego PCK w Jarosławiu.
Zastępca Mera Miasta Jaworowa - Wlodimir Bukarin.
Zastępca Mera Miasta Jaworowa - Wlodimir Bukarin.
Ewa Załęska - kierownik Biura PCK w Jarosławiu z Iryną Bajdala, prezesem Biura Jaworowskiego Rejonowego Czerwonego Krzyża.
Ewa Załęska - kierownik Biura PCK w Jarosławiu z Iryną Bajdala, prezesem Biura Jaworowskiego Rejonowego Czerwonego Krzyża.
Spotkanie z merem Jaworowa Witalijem Domaszowcem.
Spotkanie z merem Jaworowa Witalijem Domaszowcem.
Urząd Miasta Jarosławia reprezentowała Anita Banaś, inspektor w Wydziale Kultury, Turystyki i Promocji Miasta, współpracująca z organizacjami pozarządowymi w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Urząd Miasta Jarosławia reprezentowała Anita Banaś, inspektor w Wydziale Kultury, Turystyki i Promocji Miasta, współpracująca z organizacjami pozarządowymi w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Iryna Bajdala, prezes Biura Jaworowskiego Rejonowego Czerwonego Krzyża z wolontariuszkami.
Iryna Bajdala, prezes Biura Jaworowskiego Rejonowego Czerwonego Krzyża z wolontariuszkami.
Valentyn Mojsejenko Dyrektor Okręgowego Ukraińskiego Czerwonego Krzyża we Lwowie podczas rozmowy z Jozefem Marmurowiczem, wiceprezesem Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie.
Valentyn Mojsejenko Dyrektor Okręgowego Ukraińskiego Czerwonego Krzyża we Lwowie podczas rozmowy z Jozefem Marmurowiczem, wiceprezesem Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie.
Kadra Okręgowego Ukraińskiego Czerwonego Krzyża we Lwowie.
Kadra Okręgowego Ukraińskiego Czerwonego Krzyża we Lwowie.
Cerkiew p.w. św. Jury w Jaworowie.
Cerkiew p.w. św. Jury w Jaworowie.
Muzeum „Jaworiwczyna".
Muzeum „Jaworiwczyna".
Cerkiew p.w. Objawienia Matki Bożej z cudownym źródełkiem.
Cerkiew p.w. Objawienia Matki Bożej z cudownym źródełkiem.
Przy źrodełku św. Onufrego w Jaworowie.
Przy źrodełku św. Onufrego w Jaworowie.
Mur oddzielający Cmentarz Orląt Lwowskich od Cmentarza Strzelców Siczowych, Halickich.
Mur oddzielający Cmentarz Orląt Lwowskich od Cmentarza Strzelców Siczowych, Halickich.
Cmentarz Orląt Lwowskich.
Cmentarz Orląt Lwowskich.
Widok Cmentarza Orląt Lwowskich z lotu ptaka.
Widok Cmentarza Orląt Lwowskich z lotu ptaka.
Wpis do księgi pamiątkowej.
Wpis do księgi pamiątkowej.
Cmentarz Łyczakowski - grób Marii Konopnickiej.
Cmentarz Łyczakowski - grób Marii Konopnickiej.
Opera we Lwowie.
Opera we Lwowie.
Bazylika Metropolitarna p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Obrządku Łacińskiego we Lwowie.
Bazylika Metropolitarna p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Obrządku Łacińskiego we Lwowie.
Archiwum
Listopad 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30