Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2010 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Obowiązki właścicieli posesji w okresie zimowym!

Przypominamy o obowiązkach właścicieli posesji w utrzymaniu porządku w okresie zimowym!

Za uprzątnięcie śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, niezależnie, czy jest to nieruchomość gruntowa czy budynek, ODPOWIADAJĄ WŁAŚCICIELE  TYCH NIERUCHOMOŚCI! (tj. właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną oraz inne podmioty władające nieruchomością).

 

Obowiązek taki nakłada na w/w właścicieli ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami).

Nawet w przypadku gdy Zarząd Dróg udrażnia i częściowo odśnieża chodniki (zwłaszcza na głównych ciągach komunikacyjnych) nie zwalnia to w/w właścicieli z obowiązku systematycznego odśnieżania i usuwania śliskości.

 

wprowadziła: Małgorzata Młynarska
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(29.12.2010 | aktualizacja 30.12.2010 10:55)
Archiwum
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31