Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2005 » Wrzesień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Dziś uczeń jutro przedsiębiorca

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry zorganizowała 9 i 12 września br. zajęcia edukacyjne skierowane do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat prowadzenia działalności gospodarczej i kreatywności w poszukiwaniu swojego miejsca w biznesie.

Zajęcia w Sali Narad w Ratuszu podzielono na dwa bloki tematyczne: "Vademecum młodego przedsiębiorcy" oraz "Młody przedsiębiorca w Zjednoczonej Europie". Konsultantka Centrum Euro - Info i ekspert Punktu Informacyjnego Europ Direct w Rzeszowie pani Katarzyna Pyrcak wprowadzała młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 3 z Zespołu Szkół Plastycznych w tajniki pracy w biznesie. Uświadamiano młodym osobom jakie cechy w tworzeniu i prowadzeniu własnego biznesu musi mieć dobry przedsiębiorca aby mógł osiągać korzyści w pracy zawodowej.

Podczas spotkań przybliżono uczniom podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej w krajach unijnych, jak swobodny przepływ osób, towarów i usług, omówiono system ocen zgodności wyrobów i usług opracowanych przez normalizacyjne organizacje unijne, przepływ kapitału i płatności, konieczność znajomości unijnej polityki gospodarczej. Uczniowie chętni podejmowali zadania proponowane przez instruktora. Opracowali własne pomysły na prowadzenie firmy, próbowali (hipotetycznie na razie) poszukać swojego miejsca w świecie biznesu.

Na zakończenie warsztatów Zastępca Burmistrz Miasta Jarosławia Tadeusz Pijanowski wręczył dyplomy uczestnictwa w warsztatach. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej pani Elżbieta Tkacz zaprosiła uczniów do wzięcia udziału w konkursach: plastycznym "PROJEKTUJEMY LOGO WŁASNEJ FIRMY" oraz teorerycznym "ZAKŁADAMY WŁASNĄ FIRMĘ - OPRACOWANIE BIZNESPLANU" organizowanych w ramach projektu "Bliżej ekonomii - dziś uczeń jutro przedsiębiorca" przy współpracy Punktu Informacyjnego Europ Direct w Jarosławiu i Urzędu Miasta Jarosławia. Całość przedsięwzięcia dofinansował Narodowy Bank Polski.

Projekt "Bliżej ekonomii - dziś uczeń jutro przedsiębiorca" autorstwa pani dyr. MBP w Jarosławiu Elżbiety Tkacz oraz Małgorzaty Kowal został nagrodzony w konkursie Narodowego Banku Polskiego i Biblioteki Narodowej "Z ekonomią na ty" kierowanym do bibliotek miejskich i powiatowych.

Iwona Międlar
Biuro Prasowe UM
(12.09.2005 | aktualizacja 29.11.2007 14:16)
Uczniowie podczas warsztatów opracowali własne pomysły na prowadzenie działalności gospodarczej.
Uczniowie podczas warsztatów opracowali własne pomysły na prowadzenie działalności gospodarczej.
Za najciekawsze pomysły odebrali z rąk Zastępcy Burmistrza Tadeusza Pijanowskiego dyplomy uznania. Fot. I. Międlar
Za najciekawsze pomysły odebrali z rąk Zastępcy Burmistrza Tadeusza Pijanowskiego dyplomy uznania. Fot. I. Międlar
Archiwum
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31