Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2005 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Uroczystości 25. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" - Zasłużeni dla "Solidarności" w Jarosławiu.

Dnia 7. października 2005 r. z okazji uroczystości 25. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" oraz w 25-tą rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu odbyło się widowisko słowno-muzyczne pt. "Że się zdarzył piękny, mądry zryw". Podczas części oficjalnej wręczono Krzyże "SEMPER FIDELIS" byłym działaczom "Solidarności".

Zwolennicy "Solidarności" oraz pielęgnujący wspomnienia z sierpnia 1980 r. zgromadzili się w sali widowiskowej MOK.

Zaproszonych gości przywitał Przewodniczący ZR Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność" Andrzej Buczek. Wśród zaproszonych osób znaleźli się między innymi: ks. Andrzej Surowiec - Archiprezbiter jarosławski; ks. Kazimierz Wójcikowski - proboszcz z Jodłówki, kapelan Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym; Tomasz Kulesza - Poseł na Sejm RP; Mieczysław Golba - Poseł na Sejm RP; Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz - Senator RP; Marian Janusz - Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia; Janusz Dąbrowski - Burmistrz Miasta Jarosławia wraz z Marianem Muzyczką - Wiceburmistrzem Miasta, Tomasz Petry - Przewodniczący Rady Powiatu; Tomasz Oronowicz - Starosta jarosławski; Janusz Kołakowski - Przewodniczący Stowarzyszenia Mała Ojczyzna, Wicestarosta jarosławski; ppłk. dyplom. Kazimierz Piotrowicz - Dowódca Garnizonu Jarosław; Kazimierz Ziobro - Przewodniczący MKZ Jarosław NSZZ "Solidarność", w roku 80-tym, Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym; Zdzisław Chwasta - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność"; Janusz Szynal - Dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu oraz Henryka Kaszycka - Paniw - Sekretarz Miasta Przemyśla.

Głos zabrał Kazimierz Ziobro - Przewodniczący MKZ Jarosław NSZZ "Solidarność", w roku 80-tym, Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Podkreślił, że dziedzictwo "Solidarności" jest wciąż żywe. Walka o prawa człowieka zgodnie z Homilią Jana Pawła II. "Solidarność" to walka o człowieka, postęp, o kształt życia ludzkiego. Dnia 13 grudnia 1981 roku "Solidarność" została zepchnięta do podziemia. Szczególne podziękowania skierowane zostały do internowanych, między innymi: M. Janusza, A. Wyczawskiego, K. Dukacza, ks. St. Drewniaka, K. Mruka, P. Niemkiewicza i innych.

Wspomniano o "Latającym Uniwersytecie", którego głównymi działaczami byli śp. T. Ulma oraz J. Kołakowski.

Dokonano wręczenia wyróżnień Kapituły Krzyża "SEMPER FIDELIS"- "Zawsze Wierni". Medale otrzymali:

- ks. Kazimierz Wójcikowski - proboszcz z Jodłówki, kapelan Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym;

- Pan Ryszard Buksa.

Wręczono również dyplomy okolicznościowe.

Istotne wydaje się w tej chwili wspomnienie genezy ruchu "Solidarności" w Polsce i na obszarze naszego miasta Jarosławia.

Przełomowym wydarzeniem w dziejach Polski był wybór na Stolicę Piotrową Jana Pawła II i Jego pierwsza pielgrzymka do zniewolonej ojczyzny w 1979 r., podczas której wlał w nasze serca odwagę do zmiany na lepsze. Na efekty nie trzeba było długo czekać, ponieważ lato 1980 roku przyniosło falę akcji strajkowych, 21 postulatów w Gdańsku, ale też z żądaniami o charakterze lokalnym.

Na powstanie "Solidarności" miały wpływ:

- wydarzenia czerwca 1956 roku, gdzie protest poznańskich robotników przyczynił się do upadku stalinizmu w Polsce;

- kolejny zryw robotników to 1970 rok i wydarzenia na Wybrzeżu, gdzie pomordowano stoczniowców;

- w 1976 r. robotnicy z Radomia i Ursusa przecięli próbę zbudowania przez Gierka socjalizmu opartego na kredytach zagranicznych.

W sierpniu w 1980 roku w Jarosławiu pracownicy Zakładu Komunikacji Miejskiej, Karpackiego Zakładu Gazowniczego i TRANSBUD-u domagali się podwyżek płac i poprawy ogólnych warunków socjalno-bytowych, a kadra ZPC "San" dodatkowo wysunęła postulaty wolnych sobót i wolnych wyborów do Rady Pracowniczej.

Efektem strajków były porozumienia sierpniowe podpisane w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu, które ujmowały powstanie NSZZ "Solidarność".

W Regionie Południowo-Wschodnim NSZZ "Solidarność" postała 7 października 1980 r. Pierwszym Przewodniczącym Zarządu Regionu został Czesław Kijanka a Przewodniczącym MKZ Jarosław - Kazimierz Ziobro.

Dnia 15 października 1981 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Założycielskiej NSZZ RI "Solidarność" z siedzibą w Jarosławiu, gdzie obowiązki Przewodniczącego powierzono Stanisławowi Pajdzie z Cieszacina Wielkiego. W tym okresie 45 % rolników z województwa przemyskiego wstrzymała się z wpłatą podatku gruntowego jako forma protestu przeciwko użyciu siły wobec rolników.

Strajki w Jarosławiu odbyły się w Hucie Szkła i Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej, które zakończyły się w nocy 13 grudnia 1981 r.

Niestety władze komunistyczne nie pozwoliły długo działać NSZZ "Solidarność", ponieważ 13 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski ogłosił stan wojenny, aby aresztować i internować działaczy "Solidarności" oraz tłumić strajki, nawet przy życiu broni palnej jak miało to miejsce w kopalni Wujek czy Lubinie.

Dzisiaj należy wspomnieć i podziękować tym wszystkim, którzy w walce o wolność i sprawiedliwość zwłaszcza w czasach represji i prześladowań okresu stanu wojennego nie zawahali się poświęcić swojego zdrowia i życia.

W 1989 r. reaktywowano NSZZ "Solidarność". Pierwszym Przewodniczącym ZR został Marek Kamiński, a Wiceprzewodniczącym ZR Franciszek Łuc.

W latach 1992-2005 funkcję Przewodniczącego Oddziału ZR w Jarosławiu pełnił Józef Świdnicki a od roku 1995 do chwili obecnej - Zdzisław Chwasta.

Możemy dziś stwierdzić, że mimo prześladowań z pomocą Bożą "Solidarność" przetrwała i otworzyła bramy wolności w Polsce i Europie zniewolonej systemem totalitarnym i przyczyniła się do zburzenia muru berlińskiego.

"Solidarność" zrodziła się z ogromnej troski o człowieka i jego potrzeby duchowe i materialne, ale także z wielkiej odpowiedzialności za dobro wspólne całego narodu.

Po części oficjalnej uroczystości rozpoczęło się widowisko słowno-muzyczne pt. "Że się zdarzył piękny, mądry zryw".

Przygotowaniem programu artystycznego zajęła się kadra pracowników MOK, na czele której stoi Teresa Piątek - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu.

Młodzież prowadzona pod kierunkiem reżysera programu - Wiktora Maruta, wprowadziła gości w nastrój zadumania. Pieśni i recytowane wiersze swą wymową nawiązywały do czasów "zrywu"…bo "Solidarność" to znaczy razem dążyć do celu i walczyć o jutro wciąż lepsze, kiedy cios zadany.

Na zakończenie uroczystości publiczność na stojąco odśpiewała "Żeby Polska była Polską…".

Uroczystości 25. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" dobiegły końca.

 

Szczególne podziękowania kieruję na ręce Pana Andrzeja Buczka - Przewodniczącego ZR Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność" za udostępnienie materiałów pomocnych w zredagowaniu powyższego tekstu.

Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
(09.10.2005 | aktualizacja 29.11.2007 14:28)
Archiwum
Wrzesień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30