Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2011 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Zasłużeni dla Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Jarosławia

18 kwietnia br. w dniu Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków burmistrz Andrzej Wyczawski po raz drugi uhonorował zasłużonych dla ochrony dziedzictwa kulturowego naszego miasta.

Dziedzictwo kulturowe stanowi dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, jak również dorobek naszych czasów. Są to niezastąpione źródła informacji o życiu i działaniach człowieka oraz historycznym rozwoju rzemiosł artystycznych, technik i sztuki. Zabytki i miejsca składające się na dziedzictwo kulturowe są dla wielu osób źródłem emocjonalnych i estetycznych przeżyć, a współczesne społeczeństwo może czerpać korzyści z ochrony i aktywnego korzystania z tego kulturowego dziedzictwa. Formą docenienia osób działających w zakresie szeroko pojętej  ochrony dziedzictwa kulturowego są przyznawane przez Burmistrza Miasta odznaczenia „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Jarosławia".

W tym roku odznaczeniem zostały uhonorowane trzy osoby:

Ksiądz prałat dr Franciszek Rząsa

Kapłańską posługę pełnił w Jarosławiu przez 19 lat, najpierw przy klasztorze ss. Niepokalanek, a od 1994 do 2004 roku, przy kościele św. Mikołaja i Stanisława Bpa w pobendyktyńskim opactwie. Pełnił jednocześnie funkcję rektora kościoła i dyrektora Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. sł. Bożej Anny Jenke. Dziesięć lat poświęcił na restaurację założenia kościelno-klasztornego, wskrzeszając równocześnie w XVII-wiecznych murach ducha wiary i nauki chrześcijańskiej - źródło tożsamości i ciągłości rozwoju religijnego, społecznego i kulturalnego. Ksiądz Franciszek Rząsa skoncentrował się na gruntownym remoncie opactwa, rozpoczętego w 1991 roku staraniem ks. bp Ignacego Tokarczuka. Jednocześnie dzięki kolejnym nakładom finansowym ks. prałat adaptował budynek poklasztorny na dom rekolekcyjny - miejsca noclegowe dla pielgrzymów i sale spotkań, wyposażając je w podstawowe sprzęty.  

Ksiądz Marek Pieńkowski

Od 2004 roku rektor kościoła „Św. Mikołaja" i dyrektor Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu. Swoim działaniem w pełni zasłużył na miano prawdziwego gospodarza wzgórza z XVII- wiecznym założeniem kościelno-klasztornym dawnego opactwa panien benedyktynek. Od samego początku mocno zaangażowany w działalność na rzecz rozwoju ruchu religijnego, prace remontowo-konserwatorskie kościoła i dawnego klasztoru oraz pozyskiwanie środków na ten cel. Kontynuator dzieła ks. dr Franciszka Rząsy. Owocem wytężonej pracy i skutecznych działań ks. Marka jest dzisiejszy stan zachowania, wygląd założenia oraz prężnie działający Ośrodek, który skupia we wnętrzu zabytkowych murów coraz liczniejsze grono mieszkańców Jarosławia, turystów i pielgrzymów z całej Polski.

Ksiądz prałat Marian Bocho

Od 2006 roku jest proboszczem parafii przy kolegiacie pw. Bożego Ciała w Jarosławiu. Obejmując tę funkcję wziął w pełni odpowiedzialność za spadek kulturowy jaki pozostawiły minione pokolenia; odpowiedzialność za dziedzictwo materialne: XVI-wieczny, najstarszy w Polsce kościół pojezuicki wraz z częścią dawnego kolegium oraz niematerialne, czyli historycznie wykształcone więzi wewnątrz parafii, które tak jak mury późnorenesansowego kościoła wymagały pilnej restauracji i rewitalizacji. Stan zachowania pojezuickiego kościoła w 2006 roku wykazywał duży stopień degradacji zabytkowej substancji i tylko wytężona praca, starania o pozyskanie środków finansowych oraz determinacja w podejmowaniu decyzji, w połączeniu z pogodą ducha księdza prałata, stały się fundamentem odnowy całego założenia.

Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Jarosławia" została ustanowiona przez Burmistrza Miasta Jarosławia zarządzeniem Nr 69/2010 z dnia 30.03.2010 r. Może ją nadać z własnej inicjatywy lub na wniosek stowarzyszeń, organizacji społecznych, radnych RM Jarosławia, naczelników wydziałów: Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków, Kultury, Turystyki i Promocji Miasta oraz Edukacji i Kultury Fizycznej.

Monika Polita
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(19.04.2011 | aktualizacja 19.04.2011 15:00)
Fot. Monika Polita
Wyróżnienia wręczył burmistrz Andrzej Wyczawski.
Wyróżnienia wręczył burmistrz Andrzej Wyczawski.
Sylwetki odznaczonych przybliżyła Jadwiga Stęchły - inspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków.
Sylwetki odznaczonych przybliżyła Jadwiga Stęchły - inspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków.
W imieniu ks. Pieńkowskiego odznaczenie odebrał ks. Paweł Konieczny.
W imieniu ks. Pieńkowskiego odznaczenie odebrał ks. Paweł Konieczny.
Odznaczenie odbiera ks. Marian Bocho.
Odznaczenie odbiera ks. Marian Bocho.
Archiwum
Sierpień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31