Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2011 » Maj
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

26 maja w sali narad Urzędu Miasta odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Członków Zespołu powołał w drodze Zarządzenia Burmistrz Miasta Jarosławia. W skład Zespołu weszli:

Adamczyk Teresa, Chruściel Monika, Jędrejko Andrzej, Kaczorowska Agnieszka, Korczewska Anna, Kraus Mieczysław, Łupińska Halina, Mańkowska Halina, Niemkiewicz Paweł, Nowakowski Patrycjusz, Paulo Lucyna, Pieszko Zofia, Prucnal Joanna, Rejent Witold, Wota Barbara, Żołyniak Marian.

Są to przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi.

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań różnych jednostek, podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym tym problemem, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Monika Polita
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(26.05.2011 | aktualizacja 26.05.2011 18:17)
Fot. Monika Polita
Archiwum
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31