Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2005 » Listopad
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Militarny i humanitarny wymiar misji pokojowych

Trzydziesta rocznica udziału żołnierzy Garnizonu Jarosław w misjach pokojowych, humanitarnych i stabilizacyjnych została uczczona poprzez zorganizowanie wystawy fotograficznej w Wojskowym Ośrodku Kultury. Pomysłodawcą był Zbigniew Broś - Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło Terenowe w Jarosławiu. Na inaugurację 12 listopada 2005 r. przybyli m.in. Ks. Kapelan Andrzej Surowiec, attache wojskowy i lotniczy Republiki Słowackiej w Polsce płk Vasil Kuzmiak, Starosta Jarosławski Tomasz Oronowicz, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wacław Spiradek, Burmistrz Miasta Janusz Dąbrowski, Zastępca Burmistrza Tadeusz Pijanowski, Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Ziemia Przemyska Andrzej Buczek, Dowódca Garnizonu Jarosław ppłk Kazimierz Piotrowicz.

Celem Stowarzyszenia jest integrowanie środowiska uczestników misji, podejmowanie inicjatyw mających na celu wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia udziału żołnierzy z Garnizonu Jarosław w misjach pokojowych. "Byli misjonarze pokoju w sytuacji wzrastającego zaangażowania Rzeczypospolitej Polskiej w misje międzynarodowe mogą korzystać ze swojego autorytetu wśród społeczeństwa, młodzieży czy w koszarach, pokazywać pokojową rolę ONZ, NATO, OBWE i Unii Europejskiej, mogą także uzmysłowić odpowiedzialność międzynarodową tego działania, promować pokojową rolę Polski" - wyjaśniał Zbigniew Broś.

Nawiązując do obchodzonego w dniu poprzednim Święta Niepodległości Burmistrz Janusz Dąbrowski powiedział: "Ojczyzna nasza nękana najazdami, zaborami i okupacją wykształciła w nas tęsknotę za wolnością i pokojem. Tych pragnień nigdy nie ograniczaliśmy jedynie do własnego kraju. Żołnierze polscy zawsze byli gotowi wspierać misje pokojowe na świecie".

Starosta Tomasz Oronowicz zachęcał do tego, by zdjęcia przedstawiające "ciężką pracę dla Ojczyzny, jaką pełnili i pełnią żołnierze z Jarosławia" były eksponowane w szkołach. Ks. Kapelan Andrzej Surowiec zwrócił uwagę na te fotografie, które ukazują działania humanitarne, spotkania z ludnością: "To dziecko, które przeżywa koszmar wojny, też zasługuje na to, by je ktoś przytulił, między innymi ktoś w mundurze". Płk Vasil Kuzmiak w imieniu ambasadora Republiki Słowackiej w Polsce podziękował organizatorom wystawy i wszystkim, którzy służyli w misjach niosąc pokój, pomoc humanitarną i dając nową nadzieję w życiu społeczności lokalnych.

Na wystawie umieszczono ok. 250 zdjęć żołnierzy, którzy z Garnizonu Jarosław wyjeżdżali, by nieść pomoc humanitarną, dążyć do stabilizacji i utrwalać pokój w Egipcie, Syrii, Libanie, na terenach byłej Jugosławii, w Kosowie, Afganistanie czy Iraku. Wystawa będzie czynna do końca listopada br.

Zofia Krzanowska
Rzecznik prasowy Burmistrza
(18.11.2005 | aktualizacja 29.11.2007 14:40)
Na otwarcie wystawy licznie przybyli zaproszeni goście
Na otwarcie wystawy licznie przybyli zaproszeni goście
Attache wojskowy i lotniczy Republiki Słowackiej w Polsce płk Vasil Kuzmiak i Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Zbigniew Broś
Attache wojskowy i lotniczy Republiki Słowackiej w Polsce płk Vasil Kuzmiak i Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Zbigniew Broś
Burmistrz Janusz Dąbrowski z kięgą pamiatkową. Fot. Zofia Krzanowska
Burmistrz Janusz Dąbrowski z kięgą pamiatkową. Fot. Zofia Krzanowska
Archiwum
Listopad 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30