Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2005 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

JAROSŁAWY 2005

10 grudnia 2005 r. po raz dwunasty Burmistrz Miasta Jarosławia Janusz Dąbrowski oraz zastępca Burmistrza Tadeusz Pijanowski wręczyli statuetki JAROSŁAWA dwunastu tegorocznym laureatom. Burmistrz przyznał jeszcze jedną nagrodę JAROSŁAWA dla p. Ewy Bednarczyk, jednak z uwagi na nieobecność laureatki w kraju, statuetka zostanie wręczone w terminie późniejszym. Od 1994 r. za wybitne osiągnięcia w różnych dzidzinach życia społecznego, kuturalnego i gospodarczego nagrodzonych zostało łącznie 106 osób i ugrupowań. Inicjatorem nagrody JAROSŁAWA był Jerzy Matusz - ówczesny Burmistrz Miasta.

KULTURA

Ojciec Albin Bronisław Sroka - franciszkanin z zakonu oo. reformatów, od dwudziestu pięciu lat mieszka w Jarosławiu. Teolog, doktor prawa kanonicznego, duszpasterz. Przewodnik duchowy i propagator kultu błogosławionego Ojca Pio.

Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Jarosławia. Od dziesięciu lat jest Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. Jest również autorem wielu artykułów i kilkunastu pozycji naukowych w tym monografii Radawy oraz Wólki Pełkińskiej, w której się urodził. Propaguje historię Jarosławia, publikuje artykuły w pismach naukowych, a od dziesięciu lat możemy czytać artykuły Ojca Albina z cyklu "Zamyślenia…" publikowane w jarosławskiej Gazetce "Ave Maria" wydawanej przez jarosławskie parafie.

Jest historykiem, poetą i miłośnikiem życia w dosłownym znaczeniu tego słowa - ma bowiem ogromne zasługi w powstaniu Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego im. Ojca Pio w Radawie. Propaguje się tutaj zdrowy styl życia i przez stosowanie diety warzywno - jarzynowej pomaga wielu chorym. Ojciec Albin jest współzałożycielem Jarosławskiego Stowarzyszenia Charytatywnego im. Ojca Pio.

Ostatnia książka Ojca Albina Sroki pod tytułem: "Świątynie Jarosławia" to pozycja wydana już po raz drugi. Wznowiona i poszerzona z okazji 630 rocznicy lokacji Jarosławia na prawie magdeburskim oraz przypadającej w tym roku - 250 rocznicy koronacji Cudownej Figury Matki Bożej Bolesnej, z bazyliki oo. Dominikanów. Publikacja ta stanowi prawdziwe kompendium wiedzy na temat ponad ośmiowiekowej historii naszego miasta.

PROMOCJA

Krakowski Oddział Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia istnieje od 12 czerwca 1995 r. Jego głównym celem jest integracja wspólnoty jarosławian mieszkających w Krakowie. Od początku działalności Oddziału do roku 2003 jego prezesem był Wiktor Bojarski.

Obecnie funkcję tę pełni Jadwiga Górska.

Krakowscy jarosławianie spotykają się co miesiąc. Łączy ich niezwykła więź i tęsknota za rodzinnym miastem. Kiedy przyjeżdżają do grodu nad Sanem z ogromnym sentymentem spacerują po znanych zaułkach i z radością spoglądają na odnowione kamienice oraz świątynie. Są dumni z nowych osiągnięć, których czasami nie zauważa się mieszkając na co dzień w naszym mieście. Na spotkania świąteczne zapraszają do Krakowa także włodarzy Jarosławia.

W czerwcu tego roku Krakowski Oddział Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia obchodził 10-lecie swej działalności. Organizują wycieczki, wystawy, koncerty, konkursy. Uczestniczą w ważnych wydarzenia kulturalnych i patriotycznych.

W siedzibie Oddziału występowali m.in. uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina oraz jarosławianin Mieczysław Święcicki ze swoim zespołem.

Prezentowana była tutaj wystawa fotograficzna Czesława Dziadusia, malarstwo Wiesławy Straszkiewicz, a pod koniec listopada 2005 r. gościem Oddziału był Ojciec Albin Sroka ze swoją książkę "Świątynie Jarosławia".

Stale powiększa się grono członków i sympatyków krakowskiego oddziału stowarzyszenia. Na ul. Poselską, coraz częściej zagląda młodzież, która studiuje w królewskim mieście Krakowie. Członkowie Oddziału byli także inicjatorami i współorganizatorami międzyszkolnego konkursu dla młodzieży jarosławskiej na pracę plastyczną i wiersz o Jarosławiu. Laureatom ufundowali w nagrodę"weekend w Krakowie".

Rada Miasta Jarosławia 21 czerwca 2004 r. przyznała Złotą Odznakę "Za Zasługi dla Miasta Jarosławia" dwóm członkom Oddziału: Wiktorowi Bojarskiemu i Zbigniewowi Nartowskiemu.

* * *

Wojciech Domaradzki - przedsiębiorca jarosławski.

W latach 90-tych jego firma zajmowała się produkcją napojów i eksportem żywności. Obecnie koncentruje się na przetwórstwie zboża. W 2001 roku laureat kandydował w wyborach do parlamentu RP i uzyskał mandat posła na Sejm czwartej kadencji. Uczestniczył w pracach dwóch komisji sejmowych: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Spraw Zagranicznych.

Zawsze priorytetowo traktował sprawy ważne dla społeczności miasta Jarosławia. Aktywnie zabiegał o utrzymanie jednostki wojskowej w Jarosławiu.

Na spotkaniach przedwyborczych zobowiązał się do prowadzenia intensywnych działań na rzecz rozwoju lokalnej infrastruktury, a w szczególności budowy obwodnicy Jarosławia. Wspólnie z Burmistrzem, Radą Miasta i Starostą Jarosławskim stworzył grupę, która zajęła się przygotowaniem tej inwestycji.

Lobbing Posła Wojciecha Domaradzkiego w Komisji Finansów Publicznych przy zachowaniu pełnego zrozumienia i poparcia ze strony Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaowocował pozyskaniem środków na częściowy wykup terenów pod planowany przebieg obwodnicy.

Dalsze etapy inwestycji tj. dokończenie projektowania, przygotowanie terenu i sama budowa są naturalną konsekwencją wprowadzenia budowy obwodnicy do planu centralnego. Korki w godzinach szczytu sa dla nas wszystkich wielkim utrapieniem . Kiedy będziemy już jeździć piękną, nową obwodnicą i zapomnimy o dzisiejszych kłopotach - pamiętajmy, ze wsparcia tej inwestycji udzielił także laureat - Wojciech Domaradzki.

* * *

Piotr Skrzypczak - SP2 JMR czyli Stefan Paweł 2 Józef Maria Roman - krótkofalowiec. Mieszka w Bydgoszczy. Od 2000 roku sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców. Był wiceprzewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej oraz wiceprezesem Oddziału Wojewódzkiego PZK w Bydgoszczy. Od 2001 roku jest członkiem Zarządu Oddziału Terenowego Związku w Jarosławiu.

W 2003 roku otrzymał Medal "Zasłużony dla rozwoju Krótkofalarstwa na terenie Miasta Jarosławia". Dzięki wsparciu laureata zarząd Międzyzakładowego Klubu Polskiego Związku Krótkofalowców przy Burmistrzu Miasta organizuje ogólnopolskie zawody o Puchar Burmistrza.

Biorą w nich udział także radiostacje zagraniczne, co przyczynia się do promocji Jarosławia. W tym roku, dzięki pozytywnej opinii laureata, zarząd Międzyzakładowego Klubu PZK w Jarosławiu, otrzymał od Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w Warszawie zgodę na prace radiostacji jarosławskich ze specjalnymi znakami okolicznościowymi. HF 630JA czyli Halina Franek 630 Józef Adam.

Oddział w Jarosławiu wykorzystał ten fakt do promocji podczas obchodów 630 rocznicy lokacji Jarosławia na prawie magdeburskim, 35-lecia działalności Klubu, 20 rocznicy powstania w Jarosławiu Ogólnopolskiego Klubu Kobiet Krótkofalowców oraz 80-lecia działalności Muzeum w Jarosławiu.

Laureat czynnie uczestniczy w życiu klubu jarosławskiego. Każdy pobyt w naszym mieście opisuje w ogólnopolskiej prasie krótkofalarskiej. Jest człowiekiem otwartym na kontakty zarówno z władzami miasta, Zarządem Klubu w Jarosławiu jak i z krótkofalowcami. Piotr Skrzypczak - Sierra Papa 2 Juliet Mary Radio.

EDUKACJA

Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu została założona przez Zbigniewa Zielińskiego w 1992 r.

Celem fundacji jest udzielanie pomocy materialnej zdolnym uczniom z niezamożnych rodzin. System nagród umożliwia dalszą naukę i jest dodatkowa motywacją dla uczniów, osiągających sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Początkowo, na wypłatę stypendiów, fundator przeznaczał własne środki W roku 2000 Zbigniew Zieliński odkupił od CPN-u bazę paliwową położoną na terenie jego posiadłości i uruchomił sprzedaż paliw płynnych, co stanowi w tej chwili główne źródło finansowania działalności statutowej fundacji.

Od roku 2000 istnieją już dwa fundusze stypendialne: w Jarosławiu i przy Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. W maju 2003 r. Zbigniew Zieliński przekazał na rzecz Fundacji cały dorobek materialny swojego życia.

Przewodniczącym Zarządu Fundacji jest Wiesław Kiełbowicz. W roku szkolnym 2004/2005 na stypendia dla młodzieży przeznaczono prawie 70 tys. zł.

Oprócz nagród i stypendiów wypłacane są również zapomogi losowe. Fundacja prowadzi także dożywianie ok. 80 osób głównie z rodzin wielodzietnych. W tym roku wydano na ten cel 18,5 tys. zł.

Ponadto fundacja przekazała 20 tys. zł na budowę hospicjum w naszym mieście. Na inne cele przekazano 9 tys. zł.

To członkowie Fundacji, rozpoczęli akcję mającą na celu upamiętnienie zamordowanych w Katyniu przodków, którzy oddali życie, abyśmy mogli pracować w wolnej i niepodległej Ojczyźnie.

15 września 2005 r. odbyło się odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Katyńskiego. Na płycie pomnika wykuto nazwiska zamordowanych przez NKWD 180 żołnierzy i policjantów, którzy pochodzili z powiatów jarosławskiego i lubaczowskiego, lub służyli w garnizonie Jarosław.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Josef Bobik - jest inżynierem elektrotechnikiem. Już drugą kadencję pełni funkcję Burmistrza Michaloviec na Słowacji.

Michalovce to 40-tysięczne miasto leżące nad rzeką Laborec, o zbliżonej do Jarosławia historii, tradycji, a nawet podobnym herbie.

Michalovce - to także pierwsze miasto, z którym władze Jarosławia rozpoczęły współpracę partnerską, a było to w lipcu 1998 r.

Od tego czasu organizowane są wspólne plenery malarskie i fotograficzne. Zespoły ze Słowacji uczestniczą w Jarmarku Słowiańskich Zespołów Folklorystycznych, zaś zespoły Państwowego Ogniska Baletowego z Jarosławia w podobnych imprezach odbywających się w Michalovcach.

Od kilku lat gimnazjaliści z Polski, Słowacji i Czech razem spędzają wakacje i poznają swoją kulturę oraz tradycję.

Przedstawiciele obu miast wspólnie biorą udział w targach turystycznych w Polsce i na Słowacji. W maju 2001 r. w Michalowcach odbyło się uroczyste otwarcie ulicy Jarosławskiej, a od trzech lat symbolem partnerstwa jest ulica Michalovska w Jarosławiu.

Dzięki finansowemu wsparciu z Funduszu Małych Projektów PHARE Polska - Słowacja w ubiegłym roku udało się zrealizować przedsięwzięcie "Most Przyjaźni Ponad Karpatami". Wóz transmisyjny TVP 3 Rzeszów przekazywał na żywo z Michaloviec uroczystości związane z obchodami 760. rocznicy pierwszej wzmianki o tym mieście.

Czterdziestominutowa transmisja była doskonałą promocją Jarosławia i Michaloviec. Podczas jej trwania kucharki z Michaloviec na jarosławskim Rynku przygotowały 4 tysiące porcji słowackiego gulaszu.

Primator Josef Bobik dba o wizerunek miasta - wspólnie ze swym Zastępcą, zespołem inżynierów i Radą Miasta podjęli trudne wyzwanie modernizacji centralnego deptaku. Konkretny wymiar przyniosły starania o nowych inwestorów - kilka przedsięwzięć realizowanych jest przez kapitał zagraniczny.

* * *

dr hab. Istvan Kovacs - Konsul Generalny Republiki Węgierskiej w Polsce. Jest absolwentem historii i polonistyki na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Budapeszcie.

W 1976 roku obronił pracę doktorską pod tytułem "Debiut poetycki Cypriana Kamila Norwida". W 1992 roku złożył pracę habilitacyjną - opisującą udział Polaków w węgierskiej Wiośnie Ludów.

W latach 1990 - 1994 pełnił funkcję radcy ds. kultury w Ambasadzie Republiki Węgierskiej w Krakowie. Następnie w latach 1994-95 był pierwszym Konsulem Generalnym Republiki Węgierskiej. Stanowisko to powierzono mu ponownie w 1999 r. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród przyznanych za poezję, przekłady literatury i poezji polskiej, a także za opracowania historyczne. Istvan Kovacs otrzymał między innymi Order Zasługi RP, który jest nadawany cudzoziemcom, za wybitny wkład we współpracę międzynarodową. Został uhonorowany odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jest autorem kilku tomików poetyckich, esejów, oraz powieści "Lustro dzieciństwa". W 2001 r. ukazała się obszerna monografia jego autorstwa pt. "Polacy w Węgierskiej Wiośnie Ludów 1848-1849". Jeden z jej rozdziałów poświęcony jest płk. Leonowi Czechowskiemu.

Laureat był Prezesem Klubu Konsulów przy Krajowej Radzie Niezależnego Forum Prywatnego Biznesu w Jarosławiu. Jest Honorowym Obywatelem Miasta Jarosławia. Często przyjeżdża do grodu nad Sanem, gdzie bierze udział w licznych wystawach, odczytach, spotkaniach literackich oraz w uroczystościach państwowych i narodowych.

Istvan Kovacs jest fundatorem Kopijnika, który został wykonany dla upamiętnienia pułkownika Leona Czechowskiego.

Znany jest jako niestrudzony krzewiciel przyjaźni polsko-węgierskiej oraz sprawdzony przyjaciel Jarosławia.

 

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

W tym roku mija ćwierć wieku od powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Odwaga powiedzenia PRL-owskiej władzy "nie" doprowadziła do reformy państwa i obalenia komunizmu w Europie. Mieszkańcy Jarosławia także włączyli się do tego zrywu narodowego.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" w Jarosławiu powstał 7 października 1980 r. W skład jarosławskiej "Solidarności" weszli na początku pracownicy czterech zakładów pracy: Huty Szkła Jarosław, Karpackich Zakładów Gazowniczych, Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego "Jarlan" i Zakładów Remontowo - Montażowych.

Do końca 1980 roku już w każdym zakładzie pracy i każdej instytucji działały komitety założycielskie NSZZ "Solidarność". W związku było wówczas ponad 12 tys. członków. Władze miasta przekazały na potrzeby ?"Solidarności" lokal przy ul. Kraszewskiego 19. Dokładnie w dwudziestą piątą rocznicę tego wydarzenia odsłonięto w tym miejscu tablicę pamiątkową.

Jarosławskiej "Solidarności" nie ominęły represje stanu wojennego. Wśród internowanych znalazło się kilku działaczy na czele z ks. Władysławem Drewniakiem. Nie zważając na zagrożenie aresztowaniem, czy możliwość utraty pracy członkowie Związku do 1988 r. kontynuowali czynną pracę konspiracyjną.

Obecna siedziba Związku mieści się przy ul. Grodzkiej. NSZZ "Solidarność" zrzesza dziś 5800 członków pracujących w 25 komisjach zakładowych i 15 komisjach oddziałowych. Najwięcej, bo aż 320 członków liczy Komisja Zakładowa przy Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

W trosce o zachowanie miejsc pracy, po roku wspólnych negocjacji "Solidarności", burmistrza i starosty jarosławskiego udało się cofnąć decyzję o zamknięciu Zakładu LU Polska w Jarosławiu.

Podczas uroczystości patriotyczno-religijnych członkowie "Solidarności" modlą się o beatyfikację swego kapelana ks. Jerzego Popiełuszki zamordowanego 19 października 1984 r. przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa.

W tym roku jubileusz NSZZ "Solidarność" uczczono w Jarosławiu dwukrotnie: okolicznościową wystawą w Muzeum - Kamienicy Orsettich - oraz uroczystościami w 25. rocznicę otrzymania pierwszej siedziby z przeznaczeniem na działalność Związku.

* * *

Józefa Frendo - prezes Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia

Z wykształcenia jest nauczycielem historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Ostatnie lata swojej pracy spędziła w Szkole Podstawowej Nr 10. Była także członkiem Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. W tym roku otrzymała Honorową Odznakę Sybiraka.

Od 2000 roku jest Prezesem Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. W swojej codziennej pracy na rzecz stowarzyszenia z sukcesem realizuje jego program.

Działalność w stowarzyszeniu uważa za sens swojego życia. Jest osobą aktywną, spełniającą się w sferze społecznej. Z jej inicjatywy została ufundowana tablica upamiętniająca jarosławskiego poetę - Jerzego Hordyńskiego oraz tablica poświęcona Kazimierzowi Gottfriedowi. Za jej kadencji zostały wydane 3 tomy rocznika stowarzyszenia. Odtworzono również tablicę poświęconą Józefowi Piłsudskiemu i 39. Pułkowi Strzelców Lwowskich.

Józefa Frendo jest koordynatorką inicjatyw zmierzających do współpracy z młodzieżą. Przykładem jest "Zlot Gwiaździsty" - akcja ocalenia od zapomnienia tego, co stanowi o dziedzictwie, tradycji i tożsamości polskiego narodu. Inne wydarzenia kulturalne zainicjowane przez laureatkę to:"Turniej Wiedzy o Jarosławiu" i "Regionalny konkurs recytatorski i poetycki im. Jerzego Hordyńskiego", którego celem jest popularyzacja twórczości poety oraz promocja młodzieży uzdolnionej poetycko. Stowarzyszenie objęło patronat nad pamiątkami po Jerzym Hordyńskim.

Przekazują młodzieży swoje zamiłowanie do historii Pani Józefa Frendo przyczyniła się do powstania Szkolnego Koła Miłośników Jarosławia w Publicznym Gimnazjum Nr 1.

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia otrzymało w 2004 roku nagrodę im. Aleksandra Patkowskiego za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie w dziedzinie Regionalizmu, co stanowi element promocji naszego miasta.

* * *

Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" jest ogólnopolską organizacją kobiecą. W tym roku obchodzono jubileusz osiemdziesięciolecia działalności Stowarzyszenia w naszym kraju.

Zrzesza ono żony żołnierzy zawodowych, kobiety pełniące zawodową służbę wojskową, żony byłych żołnierzy zawodowych, wdowy po żołnierzach zawodowych i kombatantach. Edukacja, zabawa, pomoc - to oferta Stowarzyszenia. Celem podstawowym jest ugruntowanie trwałości rodziny wojskowej i podnoszenie jej społecznego prestiżu oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Formy działania Stowarzyszenia są różnorodne i dostosowane do oczekiwań lokalnej społeczności dzięki statusowi organizacji pozarządowej.

Przy Jednostce Wojskowej w Jarosławiu od kwietnia 2002 r. działa Koło Terenowe Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa liczące około 70 członkiń. Podobne organizacje działają także w innych krajach podejmując inicjatywy zmierzające do integracji środowiska wojskowego.

Tak też jest w Jarosławiu. Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa szczyci się działalnością na rzecz integracji środowiska osób związanych z wojskiem. W czasie, gdy wielu polskich żołnierzy pełni służbę w Iraku, zaangażowanie i praca społeczna w Stowarzyszeniu jest dla wielu żon, matek i córek żołnierzy potrzebą i zaszczytem. Członkinie Stowarzyszenia "Rodzina Wojskowa" spotykają się nie tylko z okazji świąt i jubileuszy. Prowadzą aktywną działalność społeczną. Propagują profilaktykę prozdrowotną organizując pogadanki z osobami ze środowiska medycznego. W ramach działalności Stowarzyszenia prowadzone są także akcje charytatywne.

Panie działające w tej organizacji realizują zadania nie tylko na rzecz środowiska rodzin wojskowych ale także niezrzeszonych w stowarzyszeniu mieszkańców miasta.

 

BEZPIECZNE MIASTO

Edward Guziewicz ekonomista i żołnierz zawodowy. Pełnił służbę w Szczecinie oraz w Zamościu. Ostatnich 7 lat spędził pracując w administracji wojskowej. Obecnie pracuje w Krakowie jako konsultant ds. planowania i rozwoju.

Działa aktywnie na rzecz Jarosławia.

W latach 1998 - 2002 brał udział w pracach Komisji ds. Rozwoju - Rady Miasta Jarosławia. Był inicjatorem strategii rozwoju miasta na lata 2000-2010. Jest także współautorem i koordynatorem programu "Bezpieczny Jarosław". Program - oparty na badaniach socjologicznych - od początku tego roku jest realizowany przez Wydział Monitorowania Bezpieczeństwa Urzędu Miasta.

Program ten został wyróżniony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach konkursu ogólnokrajowego "Bezpieczna Gmina". Założeniem programu "Bezpieczny Jarosław" jest aktywizowanie i koordynowanie działań społecznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez podnoszenie świadomości w rozpoznawaniu zjawisk patologicznych i przeciwdziałanie obojętności na zło.

Dzięki systemowi monitoringu W 2005 r. udało się ujawnić wielu sprawców wykroczeń drogowych, kradzieży i rozbojów. "Bezpieczny Jarosław" to także profilaktyka. Dzięki współpracy z funkcjonariuszami Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej, którzy prowadzą prelekcje i spotkania z dziećmi oraz młodzieżą Zrealizowano wiele programów edukacyjnych np. "Nie pal", Bądź bezpieczny - jesteś uczestnikiem ruchu drogowego", "Nie jesteś sam", czy też "Nie - przemocy". Szczególny nacisk kładzie sie na aktywne spędzanie przez młodzież czasu wolnego - uprawianie sportu w szkołach i klubach sportowych.

SPORT

Firma SOKOŁÓW S.A. jest największym przedsiębiorstwem branży mięsnej na polskim rynku. Jej wyroby są znane w całym kraju, a marka Sokołów stała się dobrze rozpoznawalnym znakiem, gwarantującym Klientom wysoką jakość. Potwierdzają to wyniki badań rynkowych.

W południowo - wschodniej Polsce oddziałem firmy SOKOŁÓW S.A. są Zakłady Mięsne "Jarosław" istniejące od 1927 roku. Przez prawie 80 lat przedsiębiorstwo stale się rozwijało, ulepszając zaplecze techniczne i technologiczne oraz poszerzając zakres produkcji. Przeprowadzona w latach 1996 - 1997 gruntowna modernizacja zakładu pozwoliła mu stać się jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Dziś jarosławski oddział specjalizuje się w produkcji konserw, wyrobów z dziczyzny pod marką "Darz Bór" oraz tradycyjnych produktów regionalnych.

Firma SOKOŁÓW S.A. nie przechodzi obojętnie obok potrzebujących - przekazuje swoje produkty dla kuchni przygotowujących posiłki dla najuboższych, wspiera akcje charytatywne. Propaguje zdrowy styl życia wspierając środowisko sportowe. Jest strategicznym sponsorem pierwszoligowej drużyny koszykówki męskiej SOKOŁÓW ZNICZ JAROSŁAW, który obecnie jest liderem rozgrywek.

Firma Sokołów S.A. wspiera także działania mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturalnego i tradycji regionu. Posiada znaczący wkład w kształcenie i wychowanie młodzieży w środowisku lokalnym.

SOKOŁÓW S.A. uczestniczy w życiu miasta, a jednocześnie zapewnia klientom wysoką jakość wyrobów i ich dostępność. Ta niezawodność sprawia, że od lat cieszy się mianem eksperta branży mięsnej, eksperta z "ludzką twarzą".

OCHRONA ZDROWIA

Ewa Bednarczyk od 1986 r. jest Przewodniczącą Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Jarosławiu. Od 1999 r. pełni funkcje zastępcy członka Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. Jest członkiem Zespołu redakcyjnego "Tacy Sami". Była między innymi: Prezesem Związku Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Jarosławiu, koordynatorem Podkarpackiego Centrum Wolontariatu Oddział w Jarosławiu, członkiem Zarządu Funduszu Pomocy Dzieciom Chorym i Biednym.

Laureatka organizuje dla podopiecznych Polskiego Związku Niewidomych między innymi spotkania integracyjne z cyklem porad, szkoleń i informacji z zakresu możliwości korzystania z leczenia, rehabilitacji niewidomych i słabo widzących. Służy pomocą w zakresie starań o uzyskanie sprzętu rehabilitacyjnego, komputerowego, a także mobilizuje do nauki na wszystkich poziomach, uprawiania sportu i turystyki przez osoby dysfunkcją wzroku. Współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i innymi instytucjami.

Z inicjatywy Ewy Bednarczyk dzięki pozyskaniu pomocy finansowej i rzeczowej dla podopiecznych zainstalowano dla bezpieczeństwa niewidomych i słabo widzących instalację dźwiękową na najważniejszych skrzyżowaniach w mieście. Laureatka to wspaniały organizator integracyjnych koncertów kulturalno-oświatowych, tj. "Widzieć sercem i muzyką", "Dzień Białej Laski", podczas których mogą zaprezentować się artyści niewidomi i słabo widzący. Nawiązała kontakt z Włoskim i Słowackim Związkiem Niewidomych w celu podjęcia wspólnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zofia Krzanowska
Rzecznik prasowy Burmistrza
(12.12.2005 | aktualizacja 29.11.2007 14:42)
O. Albin Sroka
O. Albin Sroka
Istvan Kovacs - Konsul Generalny Republiki Węgierskiej w Polsce
Istvan Kovacs - Konsul Generalny Republiki Węgierskiej w Polsce
Wincenty Jaszczyszyn - Dyrektor Sokołów S.A. Zakłady Mięsne Jarosław
Wincenty Jaszczyszyn - Dyrektor Sokołów S.A. Zakłady Mięsne Jarosław
Zdjęcie grupowe laureatów
Zdjęcie grupowe laureatów
Prowadząca koncert Iwona Schymala oraz Burmistrzowie: Janusz Dąbrowski i Tadeusz Pijanowski
Prowadząca koncert Iwona Schymala oraz Burmistrzowie: Janusz Dąbrowski i Tadeusz Pijanowski
Grzegorz Turnau z zespołem - fot. Zofia Krzanowska
Grzegorz Turnau z zespołem - fot. Zofia Krzanowska
Archiwum
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31