Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2005 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Pamięć o stanie wojennym

Pamięć o 24. rocznicy wybuchu stanu wojennego uczczona została we wszystkich miastach naszego kraju. Media także obszernie wspominały to wydarzenie. Jarosław w latach osiemdziesiątych był prężnym ośrodkiem sprzeciwu wobec komunistycznego reżimu, wielu mieszkańców regionu jarosławskiego stawiło czynny opór władzy ludowej.

Rocznicę wybuchu stanu wojennego zorganizowały w Jarosławiu: Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność Regionu Ziemi Przemyskiej oraz Urząd Miasta Jarosławia. Na uroczystość złożyła się Msza św. koncelebrowana w jarosławskiej kolegiacie w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. prałat Marian Rajchel, wręczenie krzyży Semper Fidelis - "Zawsze Wierny" osobom zasłużonym oraz program artystyczny w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu.

"13XII.981 r. Polska stała się państwem nienormalnym, w którym była godzina policyjna, cenzurowano ściśle korespondencję, podsłuchiwano i rejestrowano rozmowy telefoniczne. Około 10.tys. osób było internowanych" - takie słowa wypowiedział prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym oddział Wojewódzki w Jarosławiu, Kazimierz Ziobro otwierając spotkanie w Miejskim Ośrodku Kultury.

W uroczystym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele duchowieństwa na czele z Archiprezbiterem Jarosławskim ks. Andrzejem Surowcem, ks. Prałatem Aleksandrem Kustrą, Ks. Prałatem Marianem Rajchlem, ks. Kazimierzem Wójcikowskim - kapelanem Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, ks. Prałatem Stanisławem Czenczkiem z Przemyśla; z ramienia władz samorządowych udział wzięli: Tomasz Petry - przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego, Janusz Kołakowski -wicestarosta jarosławski, Marian Janusz - przewodniczący Rady Miasta Jarosławia, burmistrz miasta Janusz Dąbrowski, zastępca burmistrza Tadeusz Pijanowski działacze związkowi z lat osiemdziesiątych i obecnych, radni siostry zakonne, mieszkańcy Jarosławia.

"Minęły już 24 lata od tamtych wydarzeń, nie obchodzimy rocznicy wybuchu stanu wojennego, tylko święcimy pamięć tych, którzy mieli odwagę powiedzieć NIE i sprzeciwili się reżimowi, a w konsekwencji ponieśli często ciężkie ofiary. Entuzjazm i wiara Polaków w normalność 13 XII została rozjechana przez czołgi, za pomocą pały milicyjnej" - w takich słowach wracał do wydarzeń grudnia 81' Kazimierz Ziobro.

Na wniosek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Wojewódzki w Jarosławiu, Kapituła Krzyża przy Związku Solidarności Polskich Kombatantów w Gdańsku uhonorowała Krzyżem Semper Fidelis kilku działaczy solidarnościowych sprzed niemal ćwierćwiecza. Odznaczenie otrzymali:

  • Śp. Ks. bp Tadeusz Błaszkiewicz - sufragan ks. Arcybiskupa Inacego Tokarczuka przez lata posługi kapłańskiej odważnie głosił wartości chrześcijańskie. Będąc biskupem jako pierwszy odwiedził internowanych Polaków w Uhercach i pierwszy odprawił tam mszę św. Odznakę odebrał w imieniu ks. Arcybiskupa Józefa Michalika ks. Prałat Andrzej Surowiec - Archiprezbiter Jarosławski,
  • Śp. Prałat ks. Bronisław Fila - był głównym opiekunem duchowym powstającej na terenie ziemi jarosławskiej Solidarności w latach 80.tych. Organizował w kolegiacie, gdzie był proboszczem, uroczystości religijno - patriotyczne, nawet po 13.XII 1981 r. Zabiegał o zwolnienie ówczesnego wikarego ks. Władysława Drewniaka i grupy uczniów internowanych wraz z nim. Odznakę odebrał ks. Prałat Aleksander Kustra - proboszcz parafii pw. Bożego Ciała.
  • Ks. Prałat Stanisław Czenczek - od początku powstania Solidarności czynnie popierał jej działania. W czasie trwania stanu wojennego otoczył opieką duchową i materialną ofiary stanu wojennego. Nieoficjalnie dostarczał paczki żywnościowe oraz korespondencję do internowanych w Łupkowie i Uhercach.

Patriotyczną postawą cały czas daje przykład miłości Boga, człowieka i ojczyzny

  • siostra Michaela - Władysława Zoń - z zakonu ss. Benedyktynek w Przemyślu. Szczególną odwagę wykazała w czasie stanu wojennego; organizowała pomoc materialną internowanym w Łupkowie i Uhercach, zorganizowała wśród dzieci akcje pisania kartek świątecznych z życzeniami do internowanych. Krzyż odebrała s. Bernadetta Lipian.
  • Antoni Kopaczewski - syn zamordowanego przez NKWD oficera WiN (Wolność i Niezawisłość). Organizował z dużym poświęceniem NSZZ Solidarność w okręgu rzeszowskim, przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego, aresztowany za działalność związkową 13.XII.1981 r. w Gdańsku przewieziony do więzienia w Załężu. Aktywny działacz podziemia, zawsze nieugięty i wierny Ojczyźnie
  • Mieczysław Stopyra - współzałożyciel NSZZ Solidarność RI w Jarosławiu. Aktywnie wspierał strajk chłopski w Rzeszowie, internowany do 1982 r. Po wyjściu z więzienia założył "gospodarstwo familijne" o nazwie Solidarność. Członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Jarosławiu.

 

Klamrą spinającą uroczystość stał się program artystyczny pt. "Bóg się rodzi - Wigilia Anno Domini 1981" przygotowany z młodzieżą przez instruktorów: Z. Kolasę, I. Marciniszyn, W. Maruta. Młodzi artyści pracujący w zespołach ośrodka kultury w sposób bardzo sugestywny spróbowali oddać dramat spędzanych w osamotnieniu, z dala od rodzin Świąt Bożego Narodzenia przez internowane osoby.

 

Iwona Międlar
Biuro Prasowe UM Jarosławia
(15.12.2005 | aktualizacja 29.11.2007 14:43)
Uroczystość rozpoczęto od Mszy św. koncelebrowanej w jarosławskiej kolegiacie.
Uroczystość rozpoczęto od Mszy św. koncelebrowanej w jarosławskiej kolegiacie.
Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika reprezentował ks. Prałat Andrzej Surowiec - Archiprezbiter
Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika reprezentował ks. Prałat Andrzej Surowiec - Archiprezbiter
Ks. Prałat Aleksander Kustra odebrał odznaczenie dla śp. ks. Bronisława Fili.
Ks. Prałat Aleksander Kustra odebrał odznaczenie dla śp. ks. Bronisława Fili.
Ks. Prałat Stanisław Czenczek odbiera krzyż Semper Fidelis.
Ks. Prałat Stanisław Czenczek odbiera krzyż Semper Fidelis.
Antoni Kopaczewski odbiera odznaczenie z rąk Kazimierza Ziobro.
Antoni Kopaczewski odbiera odznaczenie z rąk Kazimierza Ziobro.
Mieczysław Stopyra - NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych
Mieczysław Stopyra - NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych
Program artystyczny w wykonaniu jarosławskiej młodzieży
Program artystyczny w wykonaniu jarosławskiej młodzieży
Fot. Iwona Międlar
Fot. Iwona Międlar
Archiwum
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31