Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2011 » Listopad
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Przygotowania do sezonu zimowego

16 listopada odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego tematem była „ocena gotowości służb, inspekcji i straży oraz jednostek odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięć związanych z przygotowaniem do ewentualnych zagrożeń w okresie zimowym 2011-2012’’.
Fot. Monika Polita

Spotkaniu przewodniczył Jan Biłas - Sekretarz Miasta, Szef Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, uczestniczyli w nim również zastępcy burmistrza Bogdan Wołoszyn i Stanisław Misiąg oraz kierownictwo miejskich, powiatowych i wojewódzkich jednostek organizacyjnych, naczelnicy i kierownicy równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Jarosławia oraz przedstawiciele zespolonych służb, inspekcji i straży, wchodzący w skład Zespołu.

W trakcie spotkania, jego uczestnicy przedstawili informację dotyczące stanu przygotowań instytucji, administracji, służb i wydziałów do nadchodzącego sezonu zimowego m.in. w zakresie:

-  zapewnienia  właściwych warunków bytowych, zakwaterowania, wyżywienia , osobom bezdomnym,  potrzebującym  szczególnej pomocy w okresie zimowym,

-  zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie miasta,

-  zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa zarówno obiektów mieszkalnych jak też wielkopowierzchniowym,  w okresie intensywnych mrozów i opadów śniegu,

-  zapewnienia w tym okresie ciągłości w dostawie wody i  ogrzewania  do mieszkań,

-  właściwego utrzymania dróg i ciągów pieszych na jarosławskich osiedlach mieszkaniowych,

-  współpracy poszczególnych służb w sytuacji szczególnie niekorzystnych warunków meteorologicznych.

Na zakończenie spotkania Jan Biłas - Szef Zespołu, dokonując  podsumowania omawianych  zagadnień, podziękował jego uczestnikom za przedstawione informacje i wyraził nadzieję na sprawną realizację zadań  wynikających z  nadchodzącego okresu zimowego.  

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(16.11.2011 | aktualizacja 16.11.2011 14:50)
Archiwum
Luty 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28