Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2006 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Jarosławska dwuzłotówka - konkurs

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Rzeszowie oraz Burmistrz Miasta Jarosławia ogłaszają konkurs pn. "Historyczne Miasta w Polsce - Jarosław"
Udział w Konkursie następuje poprzez przedstawienie Swojego Ulubionego Miejsca w mieście Jarosław w formie zdjęcia bądź rysunku i dostarczenie na adres : Urzędu Miasta w Jarosławiu, KANCELARIA, Rynek 1, 37-500 Jarosław lub Oddziału "Nowin" w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II, 37-500 Jarosław do dnia 18 stycznia 2006 roku.

Prace powinny być dostarczone w zaklejonej kopercie i zawierać dane osobowe autora: imię nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania telefon kontaktowy. Nie ma ograniczeń co do rozmiaru formatu pracy oraz ilości nadesłanych prac konkursowych.

Data rozpoczęcia konkursu : 3 stycznia 2006 r.
Data zakończenia konkursu: 18 stycznia 2006 r.

Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z Konkursu.
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie biorą udział w konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. nie jest pracownikiem Organizatora, UM Jarosław i GC "Nowiny" lub członkiem jego rodziny. Nagrodami w konkursie są: 100 monet o nominale 2 zł z serii "Historyczne miasta w Polsce" - JAROSŁAW Cyfrowy Aparat Fotograficzny 10 zestawów materiałów promocyjnych o mieście Jarosławiu. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

Fundatorami nagród są: Nagroda główna - Aparat fotograficzny - ufundowany przez NBP, I i II Wyróżnienie - zestaw nagród ufundowanych przez UM Jarosław i NBP, 8 wyróżnień - zestaw nagród ufundowanych przez UM Jarosław, NBP Osoby, które otrzymają w/w nagrody i wyróżnienia uzyskają również monetę 2 zł z serii "Historyczne Miasta w Polsce - Jarosław", a pozostałe 90 osób otrzymają po jednej monecie 2 zł z serii "Historyczne Miasta w Polsce - Jarosław".

Lista zdobywców nagród zostanie opublikowana w Gazecie Codziennej "Nowiny" oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Jarosław.

Konkurs organizowany jest we współpracy z Urzędem Miasta Jarosław i Gazetą Codzienną "NOWINY" Oddział Jarosław.

Zapraszamy do udziału w KONKURSIE!!! Informacje uzupełniające: http://monetynbp.onet.pl/
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
(19.01.2006 | aktualizacja 29.11.2007 15:03)
Archiwum
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31