Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2012 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Nie - dla likwidacji laboratorium w Sanepidzie

Burmistrz Andrzej Wyczawski zwrócił się z prośbą do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zmianę decyzji restrukturyzacji powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w województwie podkarpackim. Zgodnie z planem jarosławska powiatowa stacja zostałaby przekształcona w filię stacji w Przemyślu. To wiązałoby się również z likwidacją laboratorium w Jarosławiu. Burmistrz o poparcie swojego stanowiska poprosił parlamentarzystów, a także Wojewodę Podkarpackiego, Marszałka Województwa i Starostę Jarosławskiego.

Poniżej zamieszczamy treść pisma z prośbą o poparcie stanowiska burmistrza:

Z ogromnym niepokojem przyjąłem informację o decyzji Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczącej przeprowadzenia restrukturyzacji powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa podkarpackiego. Decyzja ta tym bardziej mnie martwi, gdyż w planach restrukturyzacji znajduje się przekształcenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu w filię Stacji w Przemyślu. Przekształcenie to wiąże się z likwidacją dobrze funkcjonującego, posiadającego akredytację Oddziału Laboratoryjnego.

Likwidacja, tak potrzebnego mieszkańcom nie tylko Jarosławia, ale powiatu jarosławskiego laboratorium, może spowodować niebezpieczeństwa wynikające z różnych zagrożeń epidemiologicznych. Do tej pory kadra laboratorium działała natychmiast np. w przypadku zagrożenia zdrowia i życia w zakładach produkcyjnych i obrotu żywnością, w sytuacjach klęsk żywiołowych, czy w przypadku skażenia wody do spożycia. Po likwidacji laboratorium ten ostatni problem szczególnie dotknie mieszkańców Jarosławia, dla których woda dostarczana jest z rzeki San. W różnych porach roku ponadnormatywnie obniża się poziom wody, co zwłaszcza powoduje namnażanie się bakterii z grupy Clostridium. Jarosław tym bardziej narażony jest na działanie tych bakterii, gdyż do Sanu dochodzą zanieczyszczenia z Ukrainy. Ich źródłem są dopływy rzek: Wisznia i Szkło. Działania na zaistniałe negatywne zjawiska muszą być natychmiastowe. A to może zapewnić nam tylko działanie laboratorium na miejscu. Korzystanie z laboratorium oddalonego o 40 km może tylko wydłużyć tę reakcję, mieszkańców narazić na zagrożenia, a miasto na straty finansowe spowodowane przerwami w dostawie wody. 

Przeniesienie zadań jarosławskiego laboratorium do Przemyśla czy Rzeszowa uważam za nieprzemyślane. To także mniejszy nadzór sanitarny nad przedsiębiorcami, a także utrudnienie dla nich w przypadku spełniania różnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu działa na obszernym terenie - 1029,15 km2, obejmuje swoim zasięgiem ok. 122 tys. mieszkańców powiatu. Powiat jarosławski tworzy trzy gminy miejskie, dziewięć gmin wiejskich oraz trzy miasta, z których Jarosław jest miastem największym. Liczy około 40 tys. mieszkańców, gromadzi największe skupisko przedsiębiorstw oraz średnich i mniejszych firm. Wszystkie te zakłady wymagają nadzoru sanitarno-epidemiologicznego. 

Jako burmistrz największego w powiecie miasta nie mogę obojętnie przejść wobec zmian, które w przyszłości mogą mieć ogromne, negatywne skutki dla mieszkańców. Dlatego uważam, że funkcjonowanie laboratorium badania wody, laboratorium mikrobiologii i żywności na terenie miasta Jarosławia i powiatu jarosławskiego jest nie do podważenia.

Z informacji, jakie uzyskałem wynika, że rocznie laboratorium przeprowadza prawie 1 tys. 800 badań, nadzoruje ponad 2 tys. podmiotów. Nie wyobrażam sobie, by zadania te, a także zadania z powiatu lubaczowskiego i przeworskiego, miała przejąć stacja w Przemyślu. Nie tylko wydłuży to czas uzyskania wyników badań, ale także wydłuży drogę do laboratorium i narazi naszych mieszkańców na dodatkowe koszty.

Powiatowa Stacja w Jarosławiu dysponuje bardzo dobrymi warunkami materialnymi i lokalowymi z uregulowanym tytułem prawnym do lokalu. Zatrudnia doświadczoną, wykształconą i fachową kadrę pracowników, dla których strata pracy byłaby utratą źródła utrzymania dla ich rodzin. Proszę także zwrócić uwagę na centralne położenie Jarosławia w byłym województwie przemyskim. Jeżeli na terenie tych czterech powiatów miałaby być zlokalizowana jedna stacja wraz z laboratorium i trzy jej filie, to właśnie z powodu wspomnianego centralnego układu, miejscem tym powinien być Jarosław.

Jednym z moich podstawowych obowiązków, burmistrza miasta Jarosławia, jest  dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców. Proszę więc o poparcie mojego stanowiska skierowanego do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zaniechanie planowanej restrukturyzacji i pozostawienie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu w obecnym kształcie i strukturze wraz z Oddziałem Laboratoryjnym".

 

Z wyrazami szacunku

Andrzej Wyczawski

podpis_burmistrza.jpg

Burmistrz Miasta Jarosławia

 

 

Do wiadomości:

Główny Inspektor Sanitarny Przemysław Biliński, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta, Senator RP Alicja Zając, Senator RP Andrzej Matusiewicz, Poseł na Sejm RP Marek Kuchciński, Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, Poseł na Sejm RP Tomasz Kulesza, Poseł na Sejm RP Mieczysław Golba, Poseł na Sejm RP Kazimierz Ziobro, Wiceminister Gospodarki Mieczysław Kasprzak, Starosta Jarosławski  Jerzy Batycki.

 

 

Ewa Kłak-Zarzecka
(14.03.2012 | aktualizacja 15.03.2012 13:47)
Archiwum
Sierpień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31