Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2006 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Spotkanie opłatkowe w Schronisku im. Św. Brata Alberta w Jarosławiu.

Zarząd Koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Jarosławiu wraz z personelem schroniska przy ul. Jasnej stara się zapewnić pensjonariuszkom miłą atmosferę rodzinną oraz dochować wszelkich tradycji religijnych. Z uwagi na ten fakt organizowane są w schronisku co roku spotkania opłatkowe oraz wielkanocne. W spotkaniach uczestniczą pensjonariuszki, zarząd, personel, zaproszeni goście oraz przedstawiciele władz, którzy przyczynili się do rozwoju schroniska poprzez wsparcie finansowe. Również w roku bieżącym, dnia 28. stycznia w schronisku odbyło się spotkanie opłatkowe.

 

Pensjonariusze wraz z personelem oraz zaproszonymi gośćmi wzięli udział we Mszy Św. odprawionej w kaplicy schroniska przez Księży Edwarda Chmurę oraz Władysława Janeczko. Po mszy wszyscy udali się na uroczystą kolację. Z uwagi na fakt, iż uroczystość miała charakter spotkania opłatkowego, Prezes Koła Towarzystwa Pomocy i zarazem Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Mieczysław Kraus oraz zaproszeni goście złożyli życzenia pensjonariuszkom schroniska. Uroczystość zaszczycili swoim przybyciem: Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mirosław Przewoźnik z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia Tadeusz Pijanowski, Wicestarosta jarosławski Janusz Kołakowski, Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Petry, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Teresa Walerianowicz, Radny Miasta Jarosławia Antoni Lotycz, Ksiądz Edward Chmura, Ksiądz Władysław Janeczko oraz Pan Tadeusz Słowik.

Wicedyrektor Mirosław Przewoźnik z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zaznaczył w swoim przemówieniu, iż wspiera działania na rzecz podwyższenia standardu schroniska poprzez poprawę warunków pobytu pensjonariuszek, aby były one godne i dostosowane do realizacji potrzeb ludzkich.

Po części oficjalnej uczestnicy przystąpili do dzielenia się opłatkiem. Zapanowała miła atmosfera rodzinna. Wszyscy zasiedli do wspólnej wieczerzy, po której rozpoczęło się kolędowanie i zabawa. Można było dostrzec radość w oczach pensjonariuszek schroniska - kobiet samotnych, chorych i bezdomnych.

 

 

"Powinno się być dobrym jak chleb"

 

 

Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta powstało w październiku 1989 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Mariana Rajchela. Towarzystwo uruchomiło kuchnię dla ludzi ubogich i głodnych przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski. Kuchnia prowadzona była od stycznia 1993 r. do czerwca 1997 r. Część posiłków była roznoszona do domów ludziom chorym i głodnym. Rozdawano również odzież. Od września 1997 r. Towarzystwo Pomocy wraz z proboszczem Edwardem Chmurą przejęło pod swój patronat kuchnię dla ubogich. W 1990 r. Siostry Felicjanki przekazały swój dom z ogrodem przy ul. Jasnej 4, dla Kurii Diecezjalnej w Przemyślu. Kuria przekazała obiekt Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta w wieczystą dzierżawę. Obecnie tutaj ma swoją siedzibę Zarząd Koła. Po przeprowadzonych remontach, uruchomiono schronisko dla kobiet samotnych. Większość z nich to schorowane staruszki, nie sprawne fizycznie i wymagające całodobowej opieki. Mieszkanki schroniska mają zapewnione pełne utrzymanie, środki higieny, pomoc lekarską i stałą opiekę pielęgniarek pracujących w schronisku. Stałą opiekę duchową sprawują kapłani z Kolegiaty Jarosławskiej. Osoby oddane schronisku, również pracują nad stroną duchową mieszkanek poprzez wspólne modlitwy i rozmowy. Działalność Towarzystwa na rzecz ludzi najbardziej potrzebujących wspierana jest przez władze państwowe, lokalne oraz ofiary ludzi dobrej woli. Od listopada 2005 r. Prezesem Koła Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta w Jarosławiu jest Pan Mieczysław Kraus. Kierownikiem Schroniska jest Pani Zofia Zgórska.

 

 

"Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą…"

 

 

I w tym miejscu nasuwa się refleksja jednej z pensjonariuszek, o której nie sposób nie wspomnieć.

 

"Rodzimy się po to by żyć, by swoją postawą i czynami pozostawić po sobie dobre imię.

Uczymy się, zdobywamy wiedzę, pracujemy, zakładamy rodziny, przekazujemy życie, wychowujemy dzieci, pragniemy aby pozostawały w zdrowiu i szczęściu, dbamy o ich edukację… Nagle oglądamy się za siebie i dochodzimy do wniosku, że nasze życie przeminęło nam jak chwila, a my jesteśmy dojrzałe, a nasza osobowość bogatsza o wiele doświadczeń, które są owocami naszego jestestwa. I nadchodzi ta chwila niechciana i nigdy nie oczekiwana - zostałyśmy same, stare, porzucone i niechciane. Dzieci nie mają dla nas czasu, mają już swoje rodziny i robią karierę. Matka - cóż dzisiaj znaczy to słowo…Dla mnie zawsze znaczyło wiele. To święte słowo, jednak nie dla moich dzieci… Mimo żalu i wielu niepewności nie jestem sama. Teraz otaczają mnie ludzie przyjaźnie nastawieni, tolerujący starość i jej przypadłości. Kocham tych ludzi jak moje dzieci. Tutaj czuje się bezpiecznie. I już nie doskwiera mi samotność - bo odnalazłam tu bratnie dusze. Nie jestem sama…"

Właśnie tacy ludzie, o wielkich sercach pracują w Schronisku im. Św. Brata Alberta w Jarosławiu.

 

 

"Ty mi tylko poświęć chwilę

Dłoń wyciągnij do bliźniego

Ty mnie kochaj tylko tyle

Ile siebie. Nic wielkiego.

 

Tylko życie mi podaruj

Czystej wody daj i chleba

Świat w kolory mi pomaluj

Błękitnego przychyl nieba.

 

Ty nie wzywaj nadaremnie

Imion Boga, Bożej męki

Ty łagodnie wejrzyj we mnie

I nie żałuj mi swej ręki."

 

Zbigniew Skorupiński

 

 

Zwracamy się z prośbą o pomoc finansową dla Schroniska im. Św. Brata Alberta i dokonanie wpłat w Banku Spółdzielczym na konto:

 

Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta (Organizacja Pożytku Publicznego)

 

Nr rachunku:

48 9096 0004 2001 0000 2483 0001

 

Anita Banaś
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
(30.01.2006 | aktualizacja 29.11.2007 15:33)
od lewej: Ksiądz Edward Chmura, Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia Tadeusz Pijanowski oraz witający gości Prezes Koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Jarosławiu a zarazem Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Mieczysław Kraus.
od lewej: Ksiądz Edward Chmura, Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia Tadeusz Pijanowski oraz witający gości Prezes Koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Jarosławiu a zarazem Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Mieczysław Kraus.
Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia Tadeusz Pijanowski w towarzystwie Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mirosława Przewoźnika z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia Tadeusz Pijanowski w towarzystwie Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mirosława Przewoźnika z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia Tadeusz Pijanowski składa życzenia pensjonariuszkom schroniska oraz zapewnia o dalszej współpracy z Zarządem.
Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia Tadeusz Pijanowski składa życzenia pensjonariuszkom schroniska oraz zapewnia o dalszej współpracy z Zarządem.
Wszyscy dzielili się opłatkiem. Panowała miła atmosfera rodzinna.
Wszyscy dzielili się opłatkiem. Panowała miła atmosfera rodzinna.
Pensjonariuszki podczas uroczystej kolacji.
Pensjonariuszki podczas uroczystej kolacji.
od lewej: Kierownik Schroniska im. Św. Brata Alberta w Jarosławiu Zofia Zgórska, autorka tekstu, Prezes Koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Jarosławiu Mieczysław Kraus oraz Wiceprezes Koła Teresa Jamrugiewicz. Zdjęcia: A.Banaś
od lewej: Kierownik Schroniska im. Św. Brata Alberta w Jarosławiu Zofia Zgórska, autorka tekstu, Prezes Koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Jarosławiu Mieczysław Kraus oraz Wiceprezes Koła Teresa Jamrugiewicz. Zdjęcia: A.Banaś
Archiwum
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31