Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2002 » Lipiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

"Być na wieki Polakiem, to znaczy żyć bosko i szlachetnie"

Na imprezę zorganizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke zatytułowaną "Imieniny u Anny" przybyli goście ze Świdnicy, Rzeszowa, Krosna, Radymna, Pruchnika, Przeworska, Rogóżna i Jarosławia.
Pierwsza część spotkania upłynęła w skupieniu, gdy słuchaliśmy świadectw i wspomnień związanych z kandydatką na ołtarze. Ks. Prałat Jerzy Moskal z Krosna nawiązał do zachęty jaką nieustannie kieruje Ojciec św., by odnajdywać w naszych środowiskach ludzi świętych - nie tylko duchownych, ale i spośród laikatu. Przyciszonym głosem, którego brzmienie kojarzy się z ciepłem i zaufaniem, mówił o swoim doświadczeniu wprowadzania w życie zasad wychowania stosowanych przez Służebnicę Bożą Annę: "Kiedy wizytowałem szkoły zawsze przekazywałem nauczycielom i katechetom książki o Annie, by i oni mogli ją naśladować. Także na spotkaniach z inteligencją krośnieńską mówiłem o Annie". Jako przykład wspaniałych akcji dla dobra drugiego człowieka podał małżeństwo państwa Oli i Andrzeja prowadzących Ośrodek Adopcyjny w Krośnie. W Ośrodku przebywało przez pewien czas 13 niemowląt do chwili załatwienia formalności sądowych i adopcyjnych. Ponadto wychowywało się 5 dzieci z Domu Dziecka. Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie p. Jerzy Malinowski uważa, że sporo energii należy włożyć w uświadamianie rodzicom, że mają w domu wielki skarb w postaci własnych dzieci. Skarb ten powinni pielęgnować i troszczyć się o niego. Jednym ze sposobów wyrażenia tej troski jest aktywny udział w pracach Rad Rodziców i osobiste zainteresowanie programami wychowawczymi i edukacyjnymi realizowanym przez placówki oświatowe. Służebnicę Bożą Annę jako gorącą patriotkę ukazał w swym wystąpieniu Ks. Prałat Henryk Rykała Rektor kościółka Św. Ducha w Jarosławiu. Starał się zmobilizować do refleksji nad pytaniem: "Co znaczy być Polakiem teraz?'. "Patriotyzm był niszczony w czasach komunistycznych, jest też niszczony obecnie w tych ostatnich latach" - stwierdził. W odpowiedzi na pytanie Ks. Rektor wymienił: przyjęcie dziedzictwa narodowego i jego rozwijanie; dokształcanie samego siebie w zakresie kultury, historii, wiary i wiedzy religijnej; czytanie prasy katolickiej oraz formację religijną i intelektualną przez uczestnictwo w pracach stowarzyszeń. Barwne i niezwykle obrazowe opisy przyrody, jakie wyszły "spod pióra" jarosławskiej nauczycielki zacytował p. Mieczysław Biliński, wierny współpracownik S. Benadety Lipian w popularyzowaniu postaci Anny Jenke. Dzięki ojcu Anna nauczyła się poznawać tajniki przyrody, uszlachetniała swą duszę i widziała blask Stwórcy. "Matką wielodzietną" nazwała S. Bernadeta p. Marię Kalinowską Dyrektorkę szkoły w Rzeszowie. "Pięć lat temu, tuż przed konkursem na dyrektora szkoły uczestniczyłam w sympozjum poświęconym Annie Jenke. Wtedy ukształtowało się moje życie jako nauczyciela" - zwierzyła się p. Kalinowska. Opowiadała też o tym, jak wprowadza w życie zasady wychowawcze Anny Jenke. "Służebnica Boża Anna prowadzi Biuro Niebieskie" - twierdzi S. Bernadeta. Potrzebuje w obecnych czasach pomocników, którzy będą wykorzystywać nowoczesne środki przekazu w głoszeniu Dobrej Nowiny. Na "Imieniny" został zaproszony również pracownik Politechniki Rzeszowskiej p. Mariusz Trojnar, który jest autorem strony internetowej poświęconej Sł. Bożej Annie: http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/anna_jenke/zycie.htm. Podczas spotkania Członek Zarządu Miasta p. Andrzej Wyczawski przekazał p. Mariuszowi Trojnarowi List gratulacyjny od Burmistrza Miasta Jana Gilowskiego, w którym czytamy: "W uznaniu dzieła utrwalania pamięci o Słudze Bożej Annie Jenke, pragnę wyrazić najserdeczniejsze podziękowania oraz wdzięczność za stworzenie strony internetowej przyczyniającej się do poznania i popularyzacji jej życia. Dzięki zamieszczeniu informacji o Słudze Bożej Annie Jenke w wirtualnej przestrzeni, wszyscy oglądający stronę spotkają się z jarosławianką, która w duchu wiary i miłości bliźniego wychowała - jako pedagog - rzesze młodych pokoleń. Pańska praca włożona w niniejszą stronę internetową jest godna podziwu i zasługuje na wyrazy uznania nie tylko władz miasta Jarosławia, ale wszystkich mieszkańców chcących naśladować wielkie posłannictwo Sługi Bożej Anny Jenke. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności". Druga część uroczystości upłynęła w bardziej rodzinnej atmosferze: były wiersze, piosenki, życzenia, humory i ... tort imieninowy upieczony wg przepisu matki Anny Jenke. Program przygotowali członkowie Ruchu Kultury Chrześcijańskiej "Odrodzenie" z Rzeszowa. "Jaki jest ten świat?" - brzmiało przesłanie młodych aktorów. Piękna przyroda: dostojne bociany, lasy w różnych odcieniach, zwinne wiewiórki, misterne kwiatuszki - to ślady Boga. Człowiek coraz częściej podejmuje działania burzące dotychczasową harmonię, więc młodzież apelowała, by zastanowić się nad tym, z jakimi wartościami wchodzimy w nowe tysiąclecie. Mimo zdecydowanej niechęci i ciągłego narzekania ze strony dorosłych "źle było, źle będzie, oprócz nas wszyscy są w błędzie" optymizm młodych serc przejawiony w słowach piosenki: "w świat idziemy kwiat młodzieży, do nas cały świat należy" udzielał się wszystkim zgromadzonym na spotkaniu. Annie Jenke na imieniny dzieci podarowały "czyste serca", a Alicja Majka z Radymna wykonała utwór na skrzypcach. Zaskoczonym solenizantkom wręczono róże wraz z dedykacją w postaci "Rzeki marzeń", którą zaśpiewała Sylwia Majka z Radymna. "To najpiękniejsze imieniny" - stwierdziły jednogłośnie panie o imieniu Anna. Wszystkim obecnym podarowano "bukiet polnych kwiatów, który wyrósł pod polskim niebem". Następnie w kościele pw. Św. Mikołaja i św. Stanisława została odprawiona Msza św. koncelebrowana w intencji o beatyfikację Sł. Bożej Anny Jenke, w intencjach solenizantek oraz za wszystkich uczestników spotkania.
Zofia Krzanowska
(28.07.2002 | aktualizacja 30.11.2007 16:39)
Archiwum
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31