Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2006 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania admininstracyjnego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku GDDKiA w Rzeszowie na realizację przedsięwzięcia budowy drogi obwodowej dla miasta Jarosławia

na realizacjhe przesięwzPODKARPACKI URZĄD WOJEÓWDZKI

w RZESZOWIE

35-959 Rzeszów skr. poczt. 297

ul. Grunwaldzka 15

ŚR.IV-6613/4/06

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podst. art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071

z późn. zm.)

 

Zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi obwodowej miasta Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 (E - 40) Jędrzychowie - Korczowa odcinek od km 645+263 do km 656+413 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".

Dokumentacja jest udostępniona do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, w pokoju nr 513 a (w godzinach 7.30 - 15.30).

 

 

 

 

Z up. Wojewody Podkarpackiego mgr inż. Stanisław Homa
Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa PUW w Rzeszowie
(23.03.2006 | aktualizacja 29.11.2007 16:35)
Archiwum
Marzec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31