Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2012 » Wrzesień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Sesja Rady Miasta

W poniedziałek, 24 września odbyła się XXXVII sesja Rady Miasta Jarosławia. Radni głosowali nad 26 projektami uchwał.
Fot. Monika Polita
Burmistrz Andrzej Wyczawski wręcza odznakę „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Jarosławia" posłowi Tomaszowi Kuleszy.
Burmistrz Andrzej Wyczawski wręcza odznakę „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Jarosławia" posłowi Tomaszowi Kuleszy.

Sesja odbyła się wyjątkowo w Sali Lustrzanej kamienicy Attavantich. Poprzedziło ją wręczenie przyznanej przez burmistrza Andrzeja Wyczawskiego odznaki „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Jarosławia" posłowi na Sejm RP dr Tomaszowi Kuleszy.  Poseł został doceniony przede wszystkim za współorganizowanie kwest na rzecz ratowania zabytków jarosławskich cmentarzy. Dzięki jego zaangażowaniu oraz aktywnemu udziałowi młodzieży w akcji już prawie od 20 lat udaje się remontować i konserwować pomniki nagrobne, na skutek czego mogą one nadal stanowić autentyczną ilustrację historii. Poseł jest również zaangażowany w pozyskanie środków na ratowanie i konserwacje jarosławskich zabytków. Dzięki dotacjom uzyskanym m. in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego od Wojewody Podkarpackiego, Podkarpackiego Konserwatora Zabytków, które niejednokrotnie wpłynęły do Jarosławia przez starania posła Kuleszy, możliwe były remonty budynków sakralnych i świeckich.

Po wręczeniu odznaki przystąpiono do porządku obrad sesji. Jeden z jego punktów dotyczył omówienia przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego. Później radni rozpoczęli głosowanie nad projektami uchwał. Przegłosowali m. in. projekt podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów. Działając na podstawie nowego kodeksu wyborczego, wprowadzającego jednomandatowe okręgi wyborcze, radni dokonali zmian dotychczasowych okręgów. Nowy podział będzie miał zastosowanie w najbliższych wyborach do rady gminy. Przy tworzeniu okręgów przyjęto zasadę, że nie dzieli się poszczególnych osiedli i ulic, uwzględnia się podział miasta na dzielnice, uwzględnia się również dotychczasowy podział miasta na 3 okręgi. Sporą dyskusję wzbudził projekt uchwały dotyczący udzielania stypendiów socjalnych dla uczniów mieszkających w Jarosławiu. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego wyniesie 100 zł i należy się osobom, których dochód w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego. Natomiast w szczególnych przypadkach np. w razie występowania w rodzinie bezrobocia, niepełnosprawności czy ciężkiej choroby projekt zakładał podwyżkę stypendium o 10%. Ten punkt wzbudził kontrowersje. Część radnych uważała, że podwyżka powinna sięgać 50%. Ostatecznie radni zadecydowali o pozostawieniu 10% podwyżki i wróceniu do tematu po informacji o wysokości subwencji przyznanej przez marszałka województwa na ten cel.

Monika Polita
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(24.09.2012 | aktualizacja 25.09.2012 08:39)
Archiwum
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31