Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2012 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Posiadzenie Rady Programowej "Bezpieczny Jarosław"

W dniu 12 grudnia br. w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia odbyło się posiedzenie Rady Programowej „Bezpieczny Jarosław".
 

Tematem wiodącym spotkania była ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym mieście na przestrzeni 2012 r.

W  spotkaniu uczestniczyli Andrzej Wyczawski - burmistrz miasta, Bogdan Wołoszyn - zastępca burmistrza, przewodniczący rad dzielnic z terenu miasta Jarosławia, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej.

Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Programowej BJ Andrzej Pieszko, który powitał zebranych i przedstawił program obrad.

Następnie, głos zabrał burmistrz Andrzej Wyczawski , który  na wstępie podziękował zebranym za udział w spotkaniu, a następnie odniósł się do kwestii stanu bezpieczeństwa w mieście, podejmowanych przez jarosławski samorząd działań, w tym kwestii związanych z planowanym w grudniu br. oddaniem do użytku drogi obwodowej miasta Jarosławia.  

Na zakończenie swojej wypowiedzi, złożył uczestnikom posiedzenia Rady Programowej świąteczne  życzeniami  i przekazał  egzemplarze miejskiego kalendarza na rok 2013.

Zabierający głos w dalszej kolejności; naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Urzędu Miasta Jarosławia, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji  w Jarosławiu, przedstawiciel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Straży Miejskiej, przedstawili informacje dot. podejmowanych działań na przestrzeni 2012 roku, oraz sytuacji w zakresie  bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie Jarosławia.

Głos w dyskusji wzięli również, uczestniczący w spotkaniu, przewodniczący  i  przedstawiciele rad dzielnic, którzy poruszyli liczne kwestie związane z bezpieczeństwem na obszarze swoich dzielnic, zaprezentowali własne sugestie dot. niezbędnych działań w zakresie  poprawy bezpieczeństwa  i porządku na terenie Jarosławia oraz zwrócili się ze szczegółowymi pytaniami do obecnych przedstawicieli  władz miejskich i służb mundurowych.

Po ożywionej wymianie poglądów, która stanowiła ostatni punkt programu posiedzenia, Przewodniczący Rady Programowej zakończył spotkanie.

       

Katarzyna Gdyk
(13.12.2012 | aktualizacja 13.12.2012 10:05)
Archiwum
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31