Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2012 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

JAROSŁAWY rozdane

11 laureatów odebrało w sobotę, 15 grudnia Honorową Nagrodę Burmistrza Miasta Jarosławia – JAROSŁAWA. Jak co roku wyróżnienia przypadły w udziale osobom prywatnym i instytucjom, których praca, pasja lub osiągnięcia wnoszą wymierny wkład w rozwój naszego miasta i jego sukcesy.

Gala wręczenia honorowych nagród Burmistrza Miasta Jarosławia - Jarosławów jak zawsze w grudniu, gromadzi wyśmienite osobowości Jarosławia. Wszystko zaczęło się w 1994 roku, a tradycję tę zapoczątkował ówczesny burmistrz Jerzy Matusz. W tym roku nagrody zostały wręczone już po raz dziewiętnasty. Uroczystego wręczenia statuetek dokonał gospodarz uroczystości i jednocześnie przewodniczący Kapituły Honorowych Nagród - burmistrz Andrzej Wyczawski.

Podczas sobotniej gali nagrodzono osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju Jarosławia w zakresie: kultury, infrastruktury, turystyki, aktywności społecznej, nauki, współpracy międzynarodowej, oświaty, sportu.

Cała imprezę poprowadziła dziennikarka - Anna Tomczyk. Wieczór uświetnił koncert Krzysztofa Kiljańskiego.

W tym roku Honorowe Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia przypadły:

Kategoria Kultura: Bogusław Pawlak

Bogusław Pawlak swoją muzyczną działalność edukacyjną rozpoczął w 1978 roku, zasilając grono pedagogiczne Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Jarosławiu. W latach 1983-1996 był jej wicedyrektorem. Obecnie wykłada teorię muzyki. Od wielu lat kreuje działania kulturalne w Jarosławiu. Od siedmiu lat prowadzi wykłady z dziedziny muzyki dla członków Klubu Melomana Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W roli konferansjera - „słowem o muzyce" - uatrakcyjnia koncerty muzyki klasycznej. Po 30 latach zapomnienia odtworzył hejnał Jarosławia, który po raz pierwszy zabrzmiał z ratuszowej wieży na XX-lecie Samorządu Terytorialnego. Posiada głos doradczy i opiniotwórczy dotyczący oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta przygotowywanej przez Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. Do chwili obecnej Bogusław Pawlak, swoją wiedzą oraz pasją, którą z łatwością zaraża innych, przyczynił się do zorganizowania ok. 80 wydarzeń artystycznych i kulturalnych, zarówno w Centrum Kultury i Promocji, Szkole Muzycznej II st. w Jarosławiu oraz w jarosławskich świątyniach. Jest przewodnikiem po świecie muzyki, a jego pasją są podróże śladami światowej sławy kompozytorów.

Kategoria Infrastruktura: Eurovia Polska S.A.

Już za kilka dni zobaczymy efekty ich pracy. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia drogą obwodową Jarosławia przejadą pierwsze samochody. Obwodnica wyczekiwana była od kilkudziesięciu lat. W lutym 2010 r. zawarto umowę na wykonawstwo robót. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na 2012 rok. Przetarg przeprowadzony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie wyłonił wykonawcę. To niezwykle trudne zadanie powierzone zostało do wykonania renomowanemu przedsiębiorstwu - Eurovii Polska S.A. Koszt tej inwestycji, zrealizowanej ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, wyniósł ponad 400 mln zł. Jarosławska obwodnica ma długość 11,31 km. Na jej trasie zbudowano 5 węzłów umożliwiających bezkolizyjne wyjazdy i zjazdy, 7 wiaduktów drogowych, 3 wiadukty kolejowe, 3 mosty i 4 przejazdy gospodarcze. Z inwestycją łączy się także budowa sieci dróg dojazdowych o łącznej długości ok. 10 km, szereg murów oporowych, zbiorników odwadniających i wiele innych urządzeń inżynieryjnych, bez których nowoczesna infrastruktura drogowa nie mogłaby funkcjonować. Tak ogromny zakres rzeczowy, aż trudno uwierzyć, został wykonany w okresie niewiele dłuższym niż 2,5 roku. Możliwe było to tylko dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu i współpracy poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego, zwłaszcza ekipy wykonawczej Eurovia Polska S.A.

Kategoria Turystyka: Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

Od 10 lat znane jest w Jarosławiu z szeregu cennych inicjatyw w dziedzinie turystyki i promocji miasta Jarosławia oraz powiatu jarosławskiego. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklicznych imprez turystycznych: „Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek na Tarnicę", Rajdu Pieszego w Święto Polskiej Niezapominajki, Rajdu Głównym Szlakiem Beskidzkim PTTK, Rajdu „Ślizgami do góry" i wielu innych imprez turystycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek obecnie zrzesza 40 przewodników beskidzkich, terenowych i pilotów wycieczek. Świadczy usługi przewodnickie grupom zorganizowanym i turystom indywidualnym. Jest organizatorem wielu imprez turystycznych, rajdów turystycznych, rajdów rowerowych, obozów wędrownych, zlotów, pielgrzymek, wycieczek krajowych i zagranicznych. Prowadzi działalność wydawniczą. Wydaje przewodniki i foldery. Organizuje odczyty, szkolenia i wystawy fotograficzne. Swoją ogromną wiedzę, połączoną z dużym talentem narracyjnym i popularyzatorskim, członkowie stowarzyszenie wykorzystują przy realizacji programów telewizyjnych i radiowych poświęconych turystyce, krajoznawstwu oraz odkrywaniu i pielęgnowaniu pamiątek historycznych związanych z Jarosławiem i Podkarpaciem. Członkowie Stowarzyszenia to pasjonaci Jarosławia, wielokrotnie nagradzani odznaczeniami państwowymi i resortowymi za swoją działalność społeczną na rzecz turystyki i krajoznawstwa.

Kategoria Aktywność społeczna: Polski Związek Wędkarski Koło Jarosław - Miasto

Krzewienie idei wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, a także działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej oraz wychowanie młodzieży - to cele, którymi kieruje się Polski Związek Wędkarski Koło Jarosław - Miasto. Związek powstał w lipcu 1879 roku. Jego prezesem od 2004 roku jest pan Józef Maziarek. Obecnie Koło Jarosław-Miasto posiada w swoich szeregach 540 członków w wieku od 10 do 90 lat. Od wielu lat dbają o akwen Babionka, tworząc tam stanowiska wędkarskie. Wybudowali tu stanicę wędkarską, wykonali pomosty dla osób niepełnosprawnych, zajmują się koszeniem i sprzątaniem. Dbają o regularne zarybianie akwenu różnymi gatunkami ryb. Każdego roku Koło Jarosław - Miasto organizuje ok. 14 zawodów wędkarskich na rzece San i akwenie Babionka, m.in. Gruntowe Zawody o Puchar Burmistrza Miasta Jarosławia, Spławikowe Zawody Wędkarskie o Mistrzostwo Jarosławia, Międzyszkolne Zawody Spławikowe, Maraton Karpiowy, Zawody Spławikowe o Puchar Sanu. Członkowie Koła angażują się w działalność charytatywną. Na szczególne uznanie zasługują zawody spławikowe pod patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia organizowane od 20 lat z okazji Dnia Dziecka na akwenie Babionka. Co roku bierze w nich udział ok. 180 dzieci z terenu Jarosławia. W zawodach biorą także udział dzieci niepełnosprawne.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu

Od 1983 roku zajmuje się osobami niepełnosprawnymi: dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Powstało z inicjatywy kilku rodziców, którym los przygotował trudne zadanie do wykonania. Dziś zrzesza 250 członków, swoją działalnością obejmuje pięć powiatów: jarosławski, przeworski, lubaczowski, leżajski i przemyski. Z prowadzonych  placówek korzysta ponad 700 osób niepełnosprawnych.  Pracuje tu 350  pracowników o wielu specjalnościach, w tym 91 osób niepełnosprawnych. Misją Stowarzyszenia jest dbanie o godność i szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich miejsce w rodzinach, a także prowadzenie ich ku aktywnemu życiu w społeczeństwie. Członkowie Stowarzyszenia stwarzają osobom niepełnosprawnym jak najlepsze warunki. W realizacji misji i postawionych celów służą powołane placówki. Najmłodszymi dziećmi - od urodzenia do 7 lat - zajmuje się Ośrodek Wczesnej Interwencji oraz Niepubliczna  Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka zlokalizowane na os. Kombatantów. Edukacją i rehabilitacją dzieci i młodzieży od 7 roku życia do 25 lat służy Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. Krystyny Rajtar na os. Witosa oraz jego filie: przy ulicy Wilsona i przy ul. Podzamcze w Jarosławiu, a także w Oleszycach.

Kategoria Nauka: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza

Jarosławska uczelnia powstała w 1998 r. z inicjatywy wielu lokalnych działaczy. Początkowo jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, dwa lata temu zmieniła nazwę na Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza. Obecnie funkcję rektora pełni prof. nzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec. To największa tego typu uczelnia zawodowa na Podkarpaciu. Od początku istnienia jej mury opuściło 15 tys. 553 absolwentów. To bardzo dynamiczna, nowoczesna uczelnia publiczna, kształcąca młodzież na bezpłatnych studiach licencjackich i inżynierskich I stopnia. Aktualnie kształci ok. 3600 studentów na 28 specjalnościach w ramach 17 kierunków studiów, z czego aż 5 stanowią kierunki inżynierskie. W swojej ofercie posiada również 18 kierunków studiów podyplomowych. Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w organizacjach studenckich i kołach naukowych. Prężnie działa Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego oraz Studencki Zespół Pieśni i Tańca. Uczelnia to nie tylko kuźnia wiedzy, ale także największy pracodawca w tej części Polski. Ma to ogromne znaczenie zarówno dla miasta, jak i regionu.

Kategoria Współpraca międzynarodowa: Dawid Lasek

Działając w strukturach Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, najpierw jako kierownik programów UE, a obecnie na stanowisku Wiceprezesa i Sekretarza Generalnego, a także w okresie kiedy piastował stanowisko Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zawsze służył i nieustannie służy naszemu miastu wsparciem i pomocą  przy przygotowaniu transgranicznych  i międzyregionalnych projektów oraz przedsięwzięć międzynarodowych. Dzięki temu zostało zrealizowanych wiele cennych inicjatyw w dziedzinie infrastrukturalnej, spośród których warto wymienić chociażby remont nawierzchni ulicy Grodzkiej, czy też modernizację parku przy ul. Czesławy Puzon  ps. „ Baśka". Dawid Lasek znalazł się także wśród osób, które wspierały zakończoną powodzeniem inicjatywę pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w wysokości 90 % kosztów, na realizację projektu pod nazwą: „Jarosław-Użgorod: wspólna inicjatywa na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej historycznych miast partnerskich". Umożliwi to realizację prac remontowo-konserwatorskich i adaptację nieużytkowanych dotychczas obiektów. Po stronie polskiej zabytkowych piwnic pod kamienicami Rynek 4, 5 i 6 na Podziemne Przejście Turystyczne, zaś po stronie ukraińskiej remont XVIII-wiecznego zamku. Dzięki temu miasto, już niedługo, zyska bardzo ważną atrakcję turystyczną o wysokim, europejskim standardzie.

Kategoria Oświata: Jarosławskie Potyczki Ortograficzne

Organizowane od pięciu lat w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego są największym wydarzeniem o charakterze edukacyjnym, dostępnym dla wszystkich mieszkańców Jarosławia i powiatu jarosławskiego. Jarosławskie Potyczki Ortograficzne motywują mieszkańców do nauki języka polskiego, krzewią i promują poprawną polszczyznę, a także zachęcają do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych. Pierwsze Potyczki Ortograficzne odbyły się w 2008 r. z inicjatywy dyrektora Bursy Międzyszkolnej w Jarosławiu Bartłomieja Kordasa oraz kierownika Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu, Filia w Jarosławiu - Beaty Michałuszko. Organizatorzy zapraszają do udziału uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych nie tylko z powiatu jarosławskiego, ale także lubaczowskiego, przeworskiego, przemyskiego, leżajskiego i rzeszowskiego. Dyktando piszą także mieszkańcy miasta i powiatu oraz goście specjalni: posłowie, samorządowcy, artyści, nauczyciele, dziennikarze. Z roku na rok powiatowe dyktando cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Tylko  w tym roku do Potyczek stanęło ponad 200 miłośników poprawnej polszczyzny. W tym roku Jarosławskie Potyczki Ortograficzne zostały nominowane do ogólnopolskiej nagrody: Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Świadczy to o wysokim poziomie merytorycznym wydarzenia. Jarosławskie dyktando zostało tym samym przez kapitułę nagrody uznane za równe rangą tak znanym akcjom i placówkom jak: Program Społeczny „Cała Polska czyta dzieciom" czy Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Solskiego w Krakowie.

Kategoria Kultura: Marcin Bornus-Szczyciński, Maciej Kaziński

Od 20 lat do Jarosławia, na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni", przybywają najsławniejsi wirtuozi. To zasługa dwóch wyjątkowych muzyków. To oni starannie opracowują programy koncertowe wykonywane w zabytkowych kościołach Jarosławia, nadają specyficzną formułę wspólnych działań artystów i uczestników, a trwające do rana spotkania artystów ze słuchaczami oraz poszukiwanie, odkrywanie i poznawanie naszych korzeni posiadają wyjątkowy klimat.

Marcin Bornus-Szczyciński jest jednym z pionierów wykonawstwa wokalnej muzyki barokowej w Polsce. Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1981 roku prowadzi zespół "Bornus Consort" specjalizujący się w polskiej polifonii przełomu XVI i XVII stulecia. Aktualnie pracuje niemal wyłącznie nad monodią, zwłaszcza liturgiczną. Uczy śpiewu gregoriańskiego w seminariach dominikańskich w Warszawie i Krakowie.

Kolejny współtwórca festiwalu pełni funkcję dyrektora artystycznego festiwalu od 2006 roku. Ale od samego początku był jednym z głównych kół zamachowych tego wydarzenia. Już od roku 1996 był sekretarzem, a następnie wicedyrektorem Festiwalu w Jarosławiu.

Maciej Kaziński ukończył Akademię Muzyczną w Gdańsku i kształcił się na specjalistycznych kursach muzyki dawnej. Jako kontrabasista i pianista wykonywał regularnie koncerty symfoniczne i kameralne z różnymi orkiestrami i zespołami w Polsce, Europie i w obu Amerykach. Wyspecjalizował się w grze na historycznych i tradycyjnych instrumentach smyczkowych, koncertuje, komponuje muzykę teatralną, nagrywa. Jest autorem przekładów książek o tematyce muzyczno-historycznej.

Kategoria Sport: Sekcja Tenisa Stołowego PKS Kolping Frac Jarosław

Działa przy Parafialnym Klubie Sportowym "KOLPING - JAROSŁAW" od 1998 r. Jest jedną z najbardziej rozwijających się sekcji sportowych naszego miasta, przez co przyczynia się do jego promocji nie tylko w kraju, ale także poza granicami. Prezesem Klubu jest ks. prałat Andrzej Surowiec, a Przewodniczącym Zarządu Bogusław Czerep. Sekcja tenisa stołowego w I lidze grała przez sześć lat. 17 zwycięstw i tylko jedna porażka, to bilans drużyny PKS Kolping Frac  Jarosław w rundzie zasadniczej I ligi sezonu 2011/2012. W maju tego roku w barażowym dwumeczu tenisa stołowego tenisiści z PKS Kolping Frac  Jarosław awansowali do Wschodzący Białystok Superligi tenisa stołowego. Był to zacięty i emocjonujący mecz na bardzo wysokim poziomie. Awans ten to dla 40-tys. Jarosławia wielki sukces. Obecnie w tabeli Ligi klub zajmuje 3 miejsce. Zespół składa się z doświadczonych  zawodników o wysokim poziomie sportowym. Drużyny tenisa stołowego PKS Kolping Frac  Jarosław grają również w niższych ligach, odnosząc sukcesy na wszystkich szczeblach w rozgrywkach wojewódzkich i krajowych, a od września tego roku odbywają się mini rozgrywki tenisa stołowego w jarosławskich szkołach

Monika Polita
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(17.12.2012 | aktualizacja 18.12.2012 08:30)
Wszyscy laureaci wraz z burmistrzem Andrzejem Wyczawskim. | Fot.  Monika Polita
Wszyscy laureaci wraz z burmistrzem Andrzejem Wyczawskim.
Fot. Monika Polita
prof. nzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec - rektor PWSTE.
prof. nzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec - rektor PWSTE.
Bartłomiej Kordas - dyrektor Bursy Międzyszkolnej, pomysłodawca Jarosławskich Potyczek Ortograficznych.
Bartłomiej Kordas - dyrektor Bursy Międzyszkolnej, pomysłodawca Jarosławskich Potyczek Ortograficznych.
ks. prałat Andrzej Surowiec - prezes Klubu  Sportowego "KOLPING - JAROSŁAW".
ks. prałat Andrzej Surowiec - prezes Klubu Sportowego "KOLPING - JAROSŁAW".
Józef Maziarek - prezes Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Jarosław - Miasto.
Józef Maziarek - prezes Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Jarosław - Miasto.
Mariusz Mituś - Przewodniczący Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu.
Mariusz Mituś - Przewodniczący Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu.
Bogusław Pawlak.
Bogusław Pawlak.
Dawid Lasek.
Dawid Lasek.
Ryszard Nykun - prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek.
Ryszard Nykun - prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek.
Od lewej: Maciej Kaziński, Marcin Bornus-Szczyciński.
Od lewej: Maciej Kaziński, Marcin Bornus-Szczyciński.
Krzysztof Kiljański podczas koncertu.
Krzysztof Kiljański podczas koncertu.
Występ Aldony Mikoś - solistki Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu.
Występ Aldony Mikoś - solistki Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu.
Monika Czarny - solistka Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu.
Monika Czarny - solistka Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu.
Archiwum
Marzec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31