Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2013 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Obowiązki właścicieli posesji w okresie zimowym

W związku z wystąpieniem stanu potencjalnego zagrożenia dla życia i zdrowia spowodowanego oblodzeniem i zaśnieżeniem chodników Burmistrz Miasta Jarosławia przypomina o obowiązkach właścicieli posesji w utrzymaniu porządku w okresie zimowym.

Za uprzątnięcie śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, niezależnie, czy jest to nieruchomość gruntowa czy budynek, ODPOWIADAJĄ WŁAŚCICIELE TYCH NIERUCHOMOŚCI (tj. właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną oraz inne podmioty władające nieruchomością).

Obowiązek taki nakłada na w/w właścicieli ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nawet w przypadku gdy Zarząd Dróg udrażnia i częściowo odśnieża chodniki (zwłaszcza na głównych ciągach komunikacyjnych) nie zwalnia to w/w właścicieli z obowiązku systematycznego odśnieżania i usuwania śliskości.

„Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie porządku i czystości przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych". W przypadku uszczerbku na zdrowiu wskutek poślizgnięcia się i upadku pieszego na śliskiej/zaśnieżonej nawierzchni, poszkodowany ma prawo zwrócić się do właściciela posesji o stosowne odszkodowanie. Uprzejmie proszę o potraktowanie sprawy jako ważnej i podjęcie działań, o których mowa powyżej.


Burmistrz Miasta Jarosławia

Andrzej Wyczawski

 

 

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(29.01.2013 | aktualizacja 28.01.2013 23:17)
Archiwum
Sierpień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31