Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2013 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Sesja Rady Miasta

Przyjęcie programu ochrony nad zabytkami, wprowadzenie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Miejskiego czy program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, te i inne kwestie były poruszane podczas XLIX Sesji Rady Miasta, która odbyła się 18 marca.
Fot. Monika Polita

Pierwszy dyskutowany projekt uchwały dotyczył przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Jarosławia na lata 2013-2016". Celem programu jest wzmocnienie ochrony i opieki nad istotną częścią dziedzictwa kulturowego miasta oraz poprawa stanu zabytków. Istotą  programu jest wytyczenie zadań, które winny być realizowane w odniesieniu do obiektów zabytkowych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta w kontekście szeroko pojętej problematyki dotyczącej opieki nad zabytkami. Obowiązek opracowania „Gminnego programu..." nakłada na gminy Ustawa o ochronie zabytków. Taki program sporządza się raz na cztery lata. Przed głosowaniem nad projektem radni mieli sporo pytań. Większość dotyczyło tego jaki wpływ ma Miasto na likwidację szpetnych reklam. Pytali o to m.in. Marian Janusz i Bożena Łanowy.

Radni zadecydowali o nazwaniu ulicy funkcjonującej dotąd w świadomości mieszkańców jako „Graniczna". Ulica ta otrzymała nazwę Jana Karola Chodkiewicza. Na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu, w drodze bezprzetargowej sprzedane zostaną nieruchomość przy ul. 3-go Maja i ul. Konfederackiej, gdzie obecnie Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność. Natomiast na okres 30 lat wydzierżawiona zostanie nieruchomość leżąca przy ul. Dolnoleżajskiej, obok parafii pw. św. Teresy. Z wnioskiem o dzierżawę zwrócił się proboszcz tamtejszej parafii. Na działce zorganizowany zostanie ogólnodostępny parking. Ponadto radni zmienili wcześniej podjęta uchwałę dotyczącą świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Teraz to Miasto przejmie obowiązki wyposażenia nieruchomości w pojemniki na śmieci. Wszystko za sprawą zmienionej w styczniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przejęcie tych obowiązków przez Miasto będzie korzystne, ze względów finansowych dla mieszkańców, przyczyni się tym samym do złagodzenia skutków wzrostu opłat za śmieci oraz umożliwi gminie pełniejszą kontrolę nad nieruchomościami, na których powstają odpady komunalne. Radni zadecydowali również o wprowadzeniu zmian w budżecie miasta. Jedna ze zmian dotyczyła zwiększenia wydatków o 53 tys. zł z przeznaczeniem na przebudowę sygnalizacji świetlnej, dotyczy to także korekty ustawień programu sterującego cyklami sygnalizacji.

Monika Polita
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(20.03.2013 | aktualizacja 21.03.2013 08:11)
Archiwum
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31