Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2013 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Historia bliska

Losy powstańców w Powstaniu Styczniowym z terenu dzisiejszego Podkarpacia to temat Zlotu Gwiaździstego - konkursu historycznego, który od dwunastu lat organizowany jest przez Burmistrza Miasta Jarosławia, Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, Instytut Pamięci Narodowej o. w Rzeszowie oraz Fundację Pomocy Edukacyjnej im. H. i T. Zielińskich. Ogłoszenie wyników miało miejsce tradycyjnie na terenie dawnego Opactwa Sióstr Benedyktynek w miejscu pamięci walk i męczeństwa Polaków. Burmistrza Andrzeja Wyczawskiego reprezentował sekretarz Jan Biłas.
Na konkurs wpłynęło ponad trzydzieści prac ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych terenu dawnego województwa przemyskiego. Temat tegorocznego konkursu koresponduje z jubileuszem 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - jednego z największych zrywów niepodległościowych Polski. Fenomenem konkursu pod hasłem Zlot Gwiaździsty są badania historyczne prowadzone przez młodych pasjonatów historii. Efektem prac są kroniki, dokumenty zapisane w oparciu o źródła historyczne oraz szczególnie cenne rozmowy, spotkania ze świadkami ważnych wydarzeń sprzed lat. Tym razem prace były o tyle cenniejsze, iż nie ma świadków zdarzeń sprzed 150 lat, uczestnicy konkursu musieli dotrzeć do osób, które wspominają swoich przodków biorących udział w Powstaniu Styczniowym. 
- Dziękuję za udział i zaangażowanie uczniom i nauczycielom, wydawać by się mogło, że wydarzenia sprzed 150 lat nie wzbudzą zainteresowania wśród młodych osób, jednak stało się inaczej. Gratuluję pasji i determinacji w tworzeniu kronik historycznych - powiedział sekretarz Jan Biłas.
Prace konkursowe są do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, są nieocenionej wartości materiałem, o bohaterach wydarzeń historycznych (z różnych okresów - to już 12. edycja konkursu) nie przeczytamy w podręcznikach o historii, a niejednokrotnie to wielcy Polacy naszego regionu.
Podsumowanie konkursu odbyło się 26 kwietnia na terenie dawnego Opactwa Sióstr Benedyktynek od uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem ks. Marka Pieńkowskiego - dyrektora OKiFCh w Jarosławiu, następnie uczestnicy przeszli pod Krzyż Golgoty Narodów. W uroczystości wzięli udział: w imieniu burmistrza Wyczawskiego sekretarz Jan Biłas, radni RM  Jolanta Korbut, Antoni Lotycz, Mariusz Walter, starosta Jerzy Batycki, przewodniczący Rady Powiatu Leszek Szczybyło, dr Tomasz Bereza - przedstawiciel IPN o. w Rzeszowie, prezes SMJ Dariusz Jasiewicz, kpt. Mariusz Jałoszyński - przedstawiciel Dowódcy Garnizonu Jarosław, prezes Związku Sybiraków o. Jarosław Zofia Garczyńska, przewodniczący zarządu FPE im. H. i T. Zielińskich Wiesław Kiełbowicz, uczniowie i nauczyciele szkół biorących udział w konkursie. Uroczystości uświetniła Kompania Honorowa Jednostki Wojskowej Jarosław oraz orkiestra dęta Laudate Dominum. Miłym akcentem podsumowującym spotkanie było podziękowanie mjr. Zdzisławowi Niemczyckiemu pomysłodawcy Zlotu Gwiaździstego.
Komisję konkursową tworzyły: Zofia Bieńkowska, Barbara Sudzińska, Maria Lewandowska i według oceny poziomu merytorycznego zwycięzcami zostali:

 

SZKOŁY PODSTAWOWE:
I miejsce: Dominika Sęk ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu,
II miejsce: Oliwia Gładysz ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu,
III miejsce: Weronika Brzozowska ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu.

GIMNAZJA:
I miejsce: Jolanta Wierzbińska z Gimnazjum im. Bronisława Markiewicza w Zespole Szkół w Gaci,

II miejsce: Weronika Olbrycht z Gimnazjum im. Bronisława Markiewicza w Zespole Szkół w Gaci,
III miejsce: Gabriel Woźny z Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wyróżnienie przyznano Judycie Osmyk z 13. Przeworskiej Drużyny Harcerzy z Kresów ZHP.

Tradycją Zlotu Gwiaździstego jest wręczenie Pucharu Przechodniego Dowódcy Garnizonu Jarosław. W tegorocznej edycji Zlotu Gwiaździstego otrzymała go Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu, której uczniowie uzyskali najwyższą liczbę punktów ocenionych prac. Puchar wręczył kpt. Mariusz Jałoszyński.

Konkursowi patronował Kurator Oświaty Województwa Podkarpackiego Jacek Wojtas.


Iwona Międlar
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(29.04.2013 | aktualizacja 08.05.2013 11:30)
II miejsce w kat. szkół podstawowych zajęła Oliwia Gładysz.
II miejsce w kat. szkół podstawowych zajęła Oliwia Gładysz.
I miejsce w kat. gimnazjów zajął Gabriel Woźny.
I miejsce w kat. gimnazjów zajął Gabriel Woźny.
Archiwum
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31