Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2013 » Maj
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Łącznik i „małe rondo” oficjalnie otwarte

24 maja doszło do symbolicznego przecięcia wstęgi na drodze łączącej obwodnicę z ulicami 3-go Maja i Morawską. Inwestycję finansowało Miasto wykładając z budżetu na ten cel 7 mln 900 tys. 993 zł, a dofinansowała Unia Europejska kwotą 3 mln 650 tys. 981 zł. Całkowity koszt wyniósł 11 mln 551 tys. 974 zł.
Fot. Małgorzata Młynarska
Poświęcenia dokonał archiprezbiter jarosławski ks. Andrzej Surowiec.
Poświęcenia dokonał archiprezbiter jarosławski ks. Andrzej Surowiec.
Burmistrz Andrzej Wyczawski otrzymał podziękowania i gratulacje od Wojewody Podkarpackiego Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej.
Burmistrz Andrzej Wyczawski otrzymał podziękowania i gratulacje od Wojewody Podkarpackiego Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej.
Głos zabrał zastępca burmistrza X dzielnicy Budapesztu-Kőbánya.
Głos zabrał zastępca burmistrza X dzielnicy Budapesztu-Kőbánya.
Starosta Jarosławski Jerzy Batycki podziękował burmistrzowi A. Wyczawskiemu za współpracę.
Starosta Jarosławski Jerzy Batycki podziękował burmistrzowi A. Wyczawskiemu za współpracę.
Jerzy Lechwacki, kierownik GDDKiA Rejon w Jarosławiu.
Jerzy Lechwacki, kierownik GDDKiA Rejon w Jarosławiu.
Zaproszeni goście...
Zaproszeni goście...

Oficjalnego otwarcia łącznika oraz „małego ronda" dokonali: burmistrz miasta Andrzej Wyczawski, zastępcy Stanisław Misiąg i Bogdan Wołoszyn, w imieniu wojewody podkarpackiego Katarzyna Kwiatanowska, archiprezbiter jarosławski ks. prałat Andrzej Surowiec, przewodniczący Rady Miasta Jarosław Pagacz, starosta jarosławski Jerzy Batycki, przewodniczący Rady Powiatu Leszek Szczybyło, kierownik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Jarosławiu Jerzy Lechwacki, starosta jarosławski V kadencji Tadeusz Chrzan, przewodniczący RP V kadencji Stanisław Kłopot,a także zastępcy burmistrza X dzielnicy Budapesztu-Kőbánya: Tibor Weber, Gabor Radwani i Halina Csúcs - przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polski na Węgrzech. Przedstawiciele X dzielnicy Budapesztu złożyli nam wizytę w ramach współpracy partnerskiej jaką nawiązaliśmy w 2012 roku.

Burmistrz Andrzej Wyczawski wręczył również okolicznościowe grawertony za zaangażowanie i wkład wniesiony w budowę łącznika; otrzymali je wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska oraz starosta jarosławski Jerzy Batycki. W otwarciu inwestycji uczestniczyli również: sekretarz miasta Jan Biłas, naczelnicy i pracownicy Urzędu Miasta, radni, prezesi jednostek podległych oraz służby mundurowe.

Droga łącząca obwodnicę z ulicami 3-go Maja i Morawską ma długość 472 m. Jej budowa była konieczna ze względu na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta, ale też bardzo trudna - wymagająca pokonania dużych różnic poziomów i przejść przez niestabilne podłoże. Niezbędne przy tym było wykonanie tzw. „małego ronda": skrzyżowania drogi łącznikowej z ul. 3-go Maja (droga krajowa nr 4) i ul. Morawską (droga powiatowa nr 1766R) do połączenia z węzłem S-5. Teraz obwodnica Jarosławia, zgodnie z założeniem, spełnia w 100% swoją rolę eliminując ruch ciężkich samochodów z centrum miasta. Skrzyżowanie zaś umożliwia tirom szybkie dotarcie do przemysłowej części Jarosławia m.in. do Huty Szkła, Zakładów Zbożowych, czy innych firm usługowych.

Przypomnijmy: W lutym 2011 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych. Z budżetu miejskiego przeznaczono na ten cel 7 mln 900 tys. 993 zł, z tego w 2002 roku 2 mln 504 tys. 696 zł. Inwestycja uzyskała także dofinansowanie ze środków UE w ramach projektu pn. „Poprawa powiązań komunikacyjnych powiatu poprzez budowę łącznika pomiędzy obwodnicą miasta Jarosławia, a drogą krajową nr 4", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Więcej zdjęć znajduje się w GALERII. Zapraszamy!

Małgorzata Młynarska
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(25.05.2013 | aktualizacja 27.05.2013 09:42)
Archiwum
Sierpień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31