Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2014 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Prośba o pozimowe porządkowanie posesji i nieruchomości

Szanowni Mieszkańcy, Właściciele i Administratorzy nieruchomości!

W trosce o porządek, czystość i estetyczny wygląd naszego miasta Burmistrz Miasta Jarosławia zwraca się z prośbą o przystąpienie do pozimowego porządkowania posesji i nieruchomości.

Dla przypomnienia

 

Obowiązki właścicieli nieruchomości (także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, innych podmiotów władających nieruchomością) określa ustawa z 13 września 1996 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach oraz uchwalony na jej podstawie regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia (Uchwała Nr 447/XLIII/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 3 grudnia 2012 r.).

Powyższe akty prawne zobowiązują właścicieli nieruchomości do utrzymywania zarządzanych terenów w czystości i porządku oraz usuwanie i gromadzenie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach na odpady komunalne.

W obowiązku właścicieli nieruchomości pozostaje także uprzątnięcie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także pozbycie się zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej.

Pozimowe porządkowanie zwiazane jest również z uprzątnięciem nieczystości po zwierzętach, psach w szczególności. Nie wykonanie obowiązków wynikających z ustawy i określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku może być ukarany mandatem do 500 zł.

 

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(28.03.2014 | aktualizacja 28.03.2014 09:08)
Archiwum
Sierpień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31