Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2014 » Czerwiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Jarosławska Karta Dużej Rodziny

Od początku czerwca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu można składać wnioski o wydanie Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny. Decyzję o jej wprowadzeniu podjęła Rada Miasta w marcu tego roku, na wniosek burmistrza Jarosławia Andrzeja Wyczawskiego.

 

Jarosławska Karta Dużej Rodziny adresowana jest do rodzin wielodzietnych, jak również stanowiących rodzinną pieczę zastępczą oraz Rodzinne Domy Dziecka z Jarosławia, bez względu na wysokość osiąganych dochodów, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dzieci uczą się lub studiują.

- Podejmując decyzję o wprowadzeniu Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny chciałem realnie pomóc tym wszystkim rodzinom, które mają troje i więcej dzieci - mówi burmistrz Andrzej Wyczawski - Zdaję sobie sprawę, że taka pomoc jest potrzebna, bo zazwyczaj - w dzisiejszej sytuacji gospodarczej - rodziny wielodzietne  każdą złotówkę przed wydaniem oglądają kilka razy.

Karta daje prawo do korzystania z ulg, zniżek, dopłat lub świadczeń oferowanych przez podmioty, które zgłosiły swój udział w realizacji programu. - W miarę możliwości finansowych wprowadzamy wszelkie możliwe udogodnienia i zniżki. Idziemy za przykładem innych miast, ale program dostosowaliśmy do naszych miejscowych warunków - dodaje burmistrz - Zachęcam do udziału w nim wszystkich, którzy mogą go wspomóc - inne lokalne samorządy, ale także jarosławskich przedsiębiorców. Program ma charakter otwarty. Zainteresowany podmiot, chcący zostać partnerem programu, może przystąpić do jego realizacji w dowolnym czasie i na dowolny okres.

Informacje o Karcie oraz wykaz aktualnych partnerów programu, a także oferowanych przez nich ulg, zniżek i świadczeń będą opublikowane już wkrótce na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia (zakładka "Dla mieszkańców") i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu.

Wniosek o wydanie JKDR należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu wraz z okazaniem dowodu osobistego. Wydanie karty jest bezpłatne. Natomiast w przypadku utraty lub zniszczenia Karty oraz w razie konieczności aktualizacji danych osobowych wnioskodawca może ubiegać się o wydanie duplikatu Karty, co wiąże się z opłatą w wysokości 10 zł.

Obecnie - zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miasta Jarosławia - Jarosławska Karta Dużej Rodziny upoważnia do następujących zniżek:

  • Nieodpłatne świadczenia publicznych przedszkoli w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej.
  • Bezpłatny pobyt dziecka w publicznym żłobku (oddziale żłobkowym), do 10 godzin dziennie.
  • Bilety za 1 zł na obiekty MOSiR - kryta pływalnia, pływalnia sezonowa i lodowisko - dla dzieci i ich opiekunów z rodzin posiadających Kartę.
  • Opłaty stałe za 1 zł, w tym miesięczne lub roczne, za uczestnictwo w zajęciach dla dzieci imłodzieży w zakresie kultury, kultury fizycznej, oświaty, kołach zainteresowań itp., organizowane przez jednostki organizacyjne Miasta.
  • Dopłata do biletów miesięcznych MZK dla rodziców lub opiekunów, wysokości do 50% ceny biletu.
  • Miesięczna dopłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranych selektywnie - w wysokości 50%.
Konrad Sawiński
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(03.06.2014 | aktualizacja 03.06.2014 21:27)
Awers karty...
Awers karty...
...oraz jej rewers
...oraz jej rewers
Archiwum
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31