Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2006 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

BEZPIECZNE MIASTO JAROSŁAW 2006

Dnia 11 października br. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu odbyła się I Konferencja "Bezpieczne Miasto Jarosław 2006.

"Rola i miejsce badań naukowych w diagnozie występujących zagrożeń społecznych" w kontekście badań ankietowych jarosławskiej młodzieży szkolnej przeprowadzonych w okresie XI 2005 - III 2006 r. w ramach programu "Bezpieczny Jarosław" - pod takim tematem przebiegała I Konferencja "Bezpieczne miasto Jarosław 2006", która odbyła się dnia 11 października br. w Jarosławiu w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości w zakresie metod rozpoznawania przejawów patologii społecznych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk występujących w środowisku młodzieżowym miasta Jarosławia oraz analizę porównawczą zagrożeń na przykładzie miasta Krakowa i Jarosławia.

Organizatorami konferencji byli: Burmistrz Miasta Jarosławia oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu. Konferencję rozpoczął zastępca Burmistrza Miasta Bogdan Wołoszyn, który powitał zaproszonych gości w osobach: prorektora PWSZ w Jarosławiu dr Krzysztofa Rejmana, wicestarostę jarosławskiego Janusza Kołakowskiego, Powiatowego Komendanta Policji w Jarosławiu Janusza Dymka, przedstawiciela Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu prokuratora Piotra Balickiego, komendanta Powiatowej Straży Pożarnej Jacka Bzdęgę, wicedyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu dr Janienę Balicką, szefa wydziału operacyjnego Straży Miejskiej w Krakowie Mariusza Janasa, starszego wizytatora Podkarpackiego Kuratorium Oświaty Jadwigę Kaźmierczyk, komendanta Straży Miejskiej w Jarosławiu Andrzeja Jędrejkę, naczelnika wydziału Monitorowania Bezpieczeństwa Miasta Lesława Strohbacha, wykładowców, radnych miasta Jarosławia, przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dyrektor Barbarę Cienki, wójtów zaprzyjaźnionych gmin ościennych, dyrektorów i nauczycieli z terenu miasta i powiatu, ks. Prałata Edwarda Chmurę, ks. Marka Pieńkowskiego, pracowników naukowych, pracowników Starostwa Powiatowego, pracowników Urzędu Miasta oraz redaktorów lokalnej prasy i radia.

Podczas spotkania można było wysłuchać ciekawych wykładów: mgr Edwarda Guziewicza (autora programu "Bezpieczny Jarosław") nt. programu "Bezpieczny Jarosław" - jego relacji społecznych i założeń metodologicznych; dr Ireny Brukwickiej (PWSZ Jarosław) nt. metod i wyników badań zagrożeń występujących w środowisku jarosławskiej młodzieży szkolnej; dr Romana Dorczaka (UJ Kraków) nt. problemów i możliwości zarządzania realizacją programów profilaktycznych na terenie miasta; dr Marty Smagacz (UJ Kraków) nt. znaczenia badań socjologicznych w ocenie zjawisk stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, w ramach określonych grup społecznych; mgr Anity Strąk (Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień w Rzeszowie) nt. metod i technik wykorzystywanych w pracy z młodzieżą uzależnioną; mgr Małgorzaty Wasiluk i mgr Macieja Ćwika (Katolickie Stowarzyszenie Antynarkotyczne "Karan") nt. efektywnego sposobu pracy z młodzieżą uzależnioną; dr Kazimierza Mrozowicza (PWSZ Jarosław) nt. psychospołecznych uwarunkowań podejmowania oraz pełnienia ról ratowniczych; oraz mgr Mariusza Kaczmarka i mgr Marty Cieśli (Straż Miejska Kraków) nt. korzyści i ograniczeń wynikających z tworzenia bazy danych dot. miejsc występowania zjawisk patologicznych oraz ich częstotliwości.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele miejskich, gminnych i powiatowych jednostek samorządu terytorialnego, środowisk naukowych, placówek oświatowych, reprezentanci państwowych i prywatnych instytucji powołanych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego, przedstawiciele instytucji kościelnych oraz zainteresowanych stowarzyszeń i organizacji.

Marta Puńko - Maciałek
Biuro Prasowe
(12.10.2006 | aktualizacja 29.11.2007 22:02)
Zastępca Burmistrza Bogdan Wołoszyn powitał zaproszonych gości.
Zastępca Burmistrza Bogdan Wołoszyn powitał zaproszonych gości.
Oficjalnego otwarcia Konferencji dokonał Burmistrz Miasta Janusz Dąbrowski.
Oficjalnego otwarcia Konferencji dokonał Burmistrz Miasta Janusz Dąbrowski.
Autor programu "Bezpieczny Jarosław" - mgr Edward Guziewicz.
Autor programu "Bezpieczny Jarosław" - mgr Edward Guziewicz.
Dr Roman Dorczak - Instytut Spraw Publicznych UJ w Krakowie.
Dr Roman Dorczak - Instytut Spraw Publicznych UJ w Krakowie.
Dr Marta Smagacz - Instytut Socjologii UJ w Krakowie.
Dr Marta Smagacz - Instytut Socjologii UJ w Krakowie.
mgr Maciej Ćwik - Stowarzyszenie "KARAN".
mgr Maciej Ćwik - Stowarzyszenie "KARAN".
Dr Kazimierz Mrozowicz - PWSZ Jarosław.
Dr Kazimierz Mrozowicz - PWSZ Jarosław.
Mgr Mariusz Kaczmarek - Straż Miejska w Krakowie.
Mgr Mariusz Kaczmarek - Straż Miejska w Krakowie.
Uczestnicy Konferencji. Fot. Marta Puńko - Maciałek.
Uczestnicy Konferencji. Fot. Marta Puńko - Maciałek.
Archiwum
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31