Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2014 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Bezpieczne Święta oraz Nowy Rok w świetle fajerwerków i sztucznych ogni

Dużymi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a tuż za nimi Sylwester i Nowy Rok. To czas radosnych spotkań rodzinnych, hucznych zabaw oraz bali noworocznych, których nieodłącznym elementem będą pokazy sztucznych ogni i odpalanie fajerwerków. Zachowajmy ostrożność i rozwagę!
Petardy, fajerwerki i sztuczne ognie postrzegane jako jeden z elementów dobrej zabawy i niezapomnianych wrażeń, mogą też stać się przyczyną wielu poważnych wypadków. Niewłaściwe i nieostrożne posługiwanie się materiałami pirotechnicznymi niestety często skutkuje poważnym uszkodzeniem ciała. Nikt nie wyobraża sobie nocy sylwestrowej bez rozświetlonego kolorowymi rozbłyskami nieba. Należy jednak pamiętać, że fajerwerki i petardy to materiały pirotechniczne - w rękach nietrzeźwych osób dorosłych oraz dzieci mogą stać się olbrzymim zagrożeniem. Zadbajmy wspólnie, aby świętowanie Nowego Roku odbywało się w bezpiecznej atmosferze.

Według danych statystycznych, największą grupą kupującą i używającą materiały pirotechniczne jest młodzież. Młodzi ludzie rzadko korzystają z instrukcji obsługi, za to często używają fajerwerków niezgodnie z przeznaczeniem.

Dostrzegając zagrożenie bezpieczeństwa, Straż Miejska w najbliższych dniach skieruje ostrzeżenie przede wszystkim do dzieci, by nigdy same nie używały petard i fajerwerków. Funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzą cykl pogadanek z uczniami szkół gimnazjalnych na temat niebezpieczeństw jakie mogą ich spotkać w związku z nierozważnym i nieostrożnym obchodzeniem się z materiałami pirotechnicznymi bez wiedzy i opieki osób starszych.

- Do osób dorosłych apelujemy o rozsądek i rozwagę, by podczas używania takich wyrobów zachowali szczególną ostrożność. Nigdy nie należy odpalać petard i fajerwerków po raz drugi, gdy te nie detonują. Nigdy nie można używać materiałów pirotechnicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz w miejscach, w których ich użycie może zagrozić życiu i zdrowiu ludzi, zwierząt, bądź spowodować straty materialne - mówi komendant Straży Miejskiej, Andrzej Jędrejko. - W najbliższym czasie aż do Sylwestra nasilimy kontrole punktów sprzedaży fajerwerków pod kątem sprawdzenia czy handlowcy posiadają odpowiednie zezwolenia i koncesje, czy dokonują sprzedaży fajerwerków osobom pełnoletnim, czy sprzedawane materiały są odpowiednio oznakowane i posiadają instrukcje w języku polskim. Zamierzamy przeprowadzić również akcję ulotkową, na pewno w tym zakresie będziemy współdziałać z Policją i Państwową Strażą Pożarną - informuje komendant.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 • Kupując fajerwerki lub petardy zwróćmy uwagę, czy posiadają one odpowiednie atesty;
 • Nie kupujmy fajerwerków okazyjnie od przypadkowych osób;
 • Sprawdzajmy oznakowanie wyrobów pirotechnicznych (wyrób powinien posiadać co najmniej następujące oznaczenia: nazwę produktu, klasę bezpieczeństwa, nazwę i adres producenta, liczbę wyrobów w opakowaniu, instrukcję obsługi w języku polskim), zwracajmy uwagę czy opakowanie nie jest uszkodzone;
 • Do indywidualnych, amatorskich pokazów używaj tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych;
 • Przed odpaleniem fajerwerków w pierwszej kolejności przeczytaj instrukcję obsługi, postępuj ściśle z instrukcją;
 • Nie manipuluj przy fajerwerkach, nie ingeruj w opakowanie;
 • Oddal się co najmniej 10 m od odpalonego fajerwerku, wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także wywołać poważne uszkodzenia ciała np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;
 • Odpalając petardy należy przewidzieć tor lotu i miejsce upadku;
 • Materiałów pirotechnicznych należy używać tylko na zewnątrz;
 • Fajerwerki mogą odpalać tylko osoby dorosłe niebędące pod wpływem alkoholu;
 • Po nieudanej próbie odpalenia fajerwerków nigdy nie zapalaj ich po raz drugi i nie wrzucaj do ognia;
 • Wystrzeliwanie fajerwerków z okien i balkonów stwarza duże prawdopodobieństwo, że mogą wpaść do mieszkania sąsiadów, spowodować pożar i obrażenia wśród innych osób;
 • Huk petard i fajerwerków niepokoi zwierzęta, szczególnie psy, zadbaj o to by czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów;
 • Zabaw z fajerwerkami należy unikać kategorycznie w pobliżu samochodów, stacji paliw i zbiorników z płynami lub gazami łatwopalnymi;
 • Używaj fajerwerków tylko w takim miejscu, w którym nie spowodują zagrożenia dla innych oraz nie wywołają pożaru;
 • Pamiętaj, że za nieostrożne obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi, grożą kary: grzywny lub pozbawienia wolności.

Niewłaściwe i nieuprawnione używanie materiałów pirotechnicznych może skutkować odpowiedzialnością karną, najczęściej na zasadach określonych w Kodeksie Wykroczeń:

Art. 51

§ 1 Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 83

§ 1 Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 2 W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia.

oraz w Ustawie z dnia 22.06.2001 (Dz.U.1017/2012) o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym:

Art. 37

Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W przypadku zauważenia sprzedaży fajerwerków osobom nieletnim zareaguj u sprzedawcy oraz poinformuj o tym fakcie Policję 997 lub Straż Miejską 986.

ZACHOWUJMY SIĘ ODPOWIEDZIALNIE I OSTROŻNIE UŻYWAJĄĆ FAJERWERKÓW! ZADBAJMY, ABY KONIEC STAREGO ROKU I POCZĄTEK NOWEGO 2015 DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW JAROSŁAWIA ORAZ ICH GOŚCI BYŁ MIŁY I BEZPIECZNY.

Prawie wszystko o fajerwerkach - ZOBACZ materiał TwojaTV
Uwaga na fajerwerki - ZOBACZ materiał TwojaTV

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej/Straż Miejska
(23.12.2014 | aktualizacja 01.01.2015 17:24)
Archiwum
Sierpień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31