Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2014 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Stypendia

Przez 15 lat roczne stypendium lub nagrodę pieniężną za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymało ponad 1200 osób, rozdano w sumie 1 mln 700 tys. zł. Takimi wynikami może pochwalić się jarosławska Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich, która tylko w tym roku nagrodziła 168 uczniów i studentów z naszego powiatu i okolic.
Fot. Archiwum fundacji

Fundacja co roku przyznaje stypendia i nagrody pieniężne dla najlepiej uczących się uczniów z Jarosławia i okolic oraz Sieniawy i Adamówki. Pomoc otrzymują osoby z bardzo wysoką średnią ocen, z dobrymi wynikami w nauce potwierdzonymi udziałami w konkursach przedmiotowych. Dodatkowym kryterium jest poziom materialny rodziny, młodzież z lepiej sytuowanych domów otrzymuje jednorazową nagrodę pieniężną, pozostali roczne stypendium. - Tylko w grudniu br. decyzją komisji stypendialnej pomogliśmy 168 osobom, w tym są gimnazjaliści, licealiści i studenci, a należy pamiętać, że fundacja pomaga też studentom Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na to przeznaczony jest odrębny fundusz - informuje Jarosław Pagacz przewodniczący komisji stypendialnej.

W uroczystym wręczeniu nagród i stypendiów uczestniczyli: reprezentujący Burmistrza Miasta Jarosławia Waldemara Palucha naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej UM Jarosławia Bogdan Wołoszyn - równocześnie członek komisji stypendialnej fundacji, Jarosław Pagacz - od lat pełniący funkcję przewodniczącego komisji, Stanisław Kiełbowicz -przewodniczący Rady Fundacji oraz ks. Marian Bocho, Maria Gliniak i Jan Gąsior. Zarząd Fundacji reprezentował Wiesław Kiełbowicz - przewodniczący, Elżbieta Magryś i Adam Tomaszewski, Józef Szkoła - wicestarosta. Nie zabrakło oczywiście rodziców, opiekunów i nauczycieli nagrodzonych uczniów.

To ewenement: bez rozgłosu, zbierania 1% na ten cel, bez kwestowania, od lat nieprzerwanie - zgodnie z wolą założyciela fundacji pomagają i promują najzdolniejszych. Nieżyjący dzisiaj Zbigniew Zieliński chciał pomagać zdolnej młodzieży, więc cały majątek przekazał na ten cel. Stworzył w 1992 roku fundację, początkowo ze swoich oszczędności  przekazywał pieniądze na jednorazowe nagrody, ale z czasem powołano komisje stypendialną fundacji.

Zbigniew Zieliński urodził się 4 lipca 1923 r. jako syn Heleny i Tadeusza (patronów fundacji) w Jarosławiu, wychowywany został w duchu patriotyzmu i najlepszych tradycji narodowych. Ojciec Zbigniewa Tadeusz - oficer zginął w 1940 roku w Katyniu. Matka w 1939 roku zmarła. Zbigniew Zieliński wychowywał się w Jarosławiu na tzw. Lachmanówce, gdzie rodzina posiadała spory majątek. Podczas wojny zdobył maturę, pracował, służył w konspiracyjnym Z.W.Z. był żołnierzem A.K., brał udział w akcjach sabotażowych i wywiadzie. W 1945 r. w wyniku walki z sowieckim okupantem został ranny i trafił do klasztoru ss. niepokalanek, gdzie w tajemnicy go leczono. Dowództwo A.K. odznaczyło go Krzyżem Walecznych oraz srebrnym Krzyżem Zasługi z mieczami. Po wojnie studiował na Politechnice Krakowskiej, kilkanaście lat pracował na AGH ze studentami. Wszystkie przeżycia z lat młodości zaowocowały w latach dojrzałości zrozumieniem i chęcią udzielania pomocy zdolnej młodzieży. Zieliński w 1969 r. wyjechał z  kraju, do roku 1994 przebywał kolejno w Wielkiej Brytanii, RPA, Kanadzie. Po powrocie do kraju zaangażował się bardzo w tworzenie dzieła stypendialnego, założył fundację, której podstawowym celem jest wspieranie finansowo uzdolnionej młodzieży. Uważał, że inwestycja w intelekt i naukę to najlepszy sposób na odbudowanie elity intelektualnej Polski.            
Życzeniem założyciela było także kultywowanie tradycji historycznych oraz pomoc chorym - stąd obecność fundacji w życiu kulturalnym poprzez promowanie sadzenia dębów pamięci, sfinansowanie budowy Pomnika Katyńskiego, patronowanie konkursom historycznym oraz pomoc finansowa dla Hospicjum prowadzonego w Jarosławiu przez Stowarzyszenie Wzrastanie.

Więcej o działalności fundacji: TUTAJ.

Iwona Międlar
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
Publikacja:
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(17.12.2014 | aktualizacja 19.12.2014 08:52)
Archiwum
Kwiecień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26