Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2015 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Złóż oświadczenie! Termin upływa 31 stycznia br.

31 stycznia 2015 roku upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2014 oraz uiszczenia przez przedsiębiorców pierwszej raty opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Fot. www.grybow.pl

Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.), niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 11¹ ust. 4 lub niedokonanie opłaty w wysokości określonej w art. 11¹ ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w art. 11¹ ust. 7 - powoduje wygaśnięcie zezwolenia.

 

Opłaty roczne należy wpłacać w trzech równych ratach w nieprzekraczalnych terminach do: 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2015 roku. Powyższe terminy oznaczają daty, w których opłata winna znaleźć się na koncie Urzędu Miasta Jarosławia - numer rachunku bankowego: 33 8642 1155 2015 1506 4929 0002 (dopisek - opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych) lub w kasie Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, I piętro.

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(02.01.2015 | aktualizacja 02.01.2015 14:33)
Archiwum
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31