Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2015 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

29 stycznia - sesja budżetowa

W czwartek, 29 stycznia radni uchwalą budżet miasta na 2015 rok. Przed nami najważniejsze w tym roku posiedzenie Rady Miasta - sesja budżetowa.

Początek sesji o godzinie 9.00. W porządku obrad przewidziano następujące punkty: 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołów z:

- I sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 listopada 2014 r.,

- II sesji Rady Miasta Jarosław z dnia 8 grudnia 2014 r.,

- III nadzwyczajnej sesji Rady Miasta z dnia 23 grudnia 2014 r.,

- IV uroczystej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 grudnia 2014 r.

IV. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

V. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

VI. Delegowanie przedstawicieli Rady Miasta do prac w:

- Społecznej Komisji Mieszkaniowej w celu przygotowania projektu listy przydziału mieszkań na rok 2015 (co najmniej trzech radnych),

- Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (pięciu radnych).

VII. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

VIII. Podjęcie uchwały:

1)      w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia,

2)      budżetowej miasta Jarosławia na 2015 r.:

  • przedstawienie opinii o projekcie budżetu przez Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu budżetu,
  • dyskusja nad projektem budżetu oraz ewentualne przegłosowanie wniesionych poprawek,
  • głosowanie uchwały budżetowej.

IX. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

X. Wolne wnioski i informacje.

XI. Zakończenie obrad.

 

Monika Sadurska
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(27.01.2015 | aktualizacja 28.01.2015 10:51)
Archiwum
Listopad 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30