Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2006 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

JAROSŁAWY 2006

16 grudnia 2006 r. odbyła się trzynasta edycja prestiżowych nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta Jarosławia. W tym roku burmistrz Andrzej Wyczawski wraz ze swym zastępcą Bogdanem Wołoszynem wręczył 10 statuetek w 7 kategoriach.

PROMOCJA MIASTA

Parafia pw. Chrystusa Króla - od kilkunastu lat realizuje nowoczesną wizję duszpasterstwa, w której inicjatywy czysto religijne łączą się z działalnością kulturalną poprzez organizowanie wystaw, koncertów, prowadzenie grup teatralnych i tanecznych; z działalnością sportową poprzez utrzymywanie Parafialnego Klubu Sportowego; oraz z działalnością charytatywną głównie poprzez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga, które prowadzi świetlicę profilaktyczno - wychowawczą dla około 130. dzieci z dożywianiem, korepetycjami i zajęciami w przeróżnych sekcjach. Działalność ta odbywa się w obiektach, którymi dysponuje parafia, a są to: budynek Katolickiego Centrum Kultury z profesjonalną sceną teatralną oraz bogato wyposażone sale pod kościołem z pracowniami: plastyczną, modelarską, komputerową, muzyczną, rekreacyjną, oazową, myśliwsko - rycerską oraz biblioteką. Parafia dysponuje również ośrodkami religijno - rekreacyjnymi w Heluszu i Cieplicach. Dzięki dużej ideowości wiernych i działaniom integracyjnym ks. proboszcza Andrzeja Surowca, możliwe jest podejmowanie licznych dodatkowych inicjatyw duszpasterskich. W mijającym roku parafia zorganizowała m.in. "Dni Kultury Chrześcijańskiej", a także wielki koncert "Tu Es Petrus" pod dyrekcją Piotra Rubika. Parafia pw. Chrystusa Króla tworząc nieprzeciętne dzieła sztuki sakralnej oraz podejmując się organizacji dużych, słynnych koncertów, zawsze zwracała uwagę mediów, władz samorządowych i państwowych zarówno na samą parafię, jak i na miasto, w którym funkcjonuje.

 

NAUKA

Dr hab. nauk ekonomicznych Roman Fedan - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu. Związany jest z oświatą jarosławską - najpierw jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika, później jako Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Przemyślu, a także nauczyciel akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego i profesor PWSZ w Jarosławiu od 1998 r., a więc od chwili powstania. Po objęciu funkcji rektora w 2005 r. w sposób istotny przyczynił się do zmian jakościowych i strukturalnych uczelni. Jego działania wpłynęły na podniesienie jakości nauczania oraz rozwój i prestiż jarosławskiej uczelni. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu i umiejętności zarządzania unormowana została sytuacja studentów i pracowników jarosławskiej uczelni. Znany jest również jako Komendant Hufca ZHP, wiceprezes Jarosławskiego Klubu Sportowego i członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Za swoją działalność pan Roman Fedan został odznaczony Medalem Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2006 r. otrzymał Nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

 

 

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Ks. prałat Władysław Janeczko - większą część życia - bo aż 36 lat - jest duszpasterzem Jarosławia. Święcenia kapłańskie przyjął 1962 r. Pracował w parafiach w Niechobrzu, Frysztaku, Straszydle, Woli Strzyżowskiej i Chmielniku. Jest niekwestionowanym autorytetem dla jarosławian. Jako katecheta Szkoły Podstawowej Nr 4, Technikum Budowlanego i Drogowo - Geodezyjnego wychował wiele pokoleń młodzieży. Przykład jego życia, wiary i poświęcenia Bogu rozbudza powołania do służby kapłańskiej i zakonnej, w której młodzi ludzie chcą być przewodnikami na niełatwych drogach współczesnego świata. Tytuł prałata kolegiaty jarosławskiej otrzymał od ks. abpa Józefa Michalika - Metropolity Przemyskiego. Ks. prałat jest człowiekiem wielkiego serca, a przy tym cichy, nie narzucający się i pokorny. Pielęgnuje i podtrzymuje tradycje kolegiaty pw. Bożego Ciała - jednej z najstarszych parafii w naszym mieście. Wspierał w posłudze duszpasterskiej najpierw ks. Bronisława Filę, potem ks. Aleksandra Kustrę, a obecnie służy radą i pomocą nowemu proboszczowi - ks. Marianowi Bocho. Głównym zainteresowaniem ks. prałata Janeczki jest człowiek, któremu z ochotą niesie pomoc duchową i materialną. Jest zawsze do dyspozycji osób potrzebujących.

 

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Jan Durovcik - radny Rady partnerskiego Miasta Michalovce na Słowacji nieprzerwanie od 1991 r. Jest absolwentem wydziału eksploatacyjno-ekonomicznego Wyższej Szkoły Rolniczej w Nitrze. Przez dłuższy czas zajmował się pracą badawczą. W roku 1985 uzyskał stopień naukowy doktora. Całe życie spędził na Zemplínie i w Michalovcach. Niemal od początku współpracy z Jarosławiem, która oficjalnie rozpoczęła się w 1998 r., aż do grudnia 2006 r. pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Michaloviec. Michalovce - to 40-tysięczne miasto leżące nad rzeką Laborec, o zbliżonej do Jarosławia historii, tradycji, a nawet podobnym herbie. Znakiem przyjaźni obu miast są nazwy ulic: "Jarosławska" w Michalovcach i "Michalovska" w Jarosławiu. Jan Durovcik zawsze był "prawą ręką" Primatora. Każdy dzień rozpoczyna bardzo wcześnie spacerując po mieście, by sprawdzić, czy wszystko jest w należytym porządku. Znany jest z twórczych projektów i pomysłów inwestycyjnych. Ma wielu przyjaciół, do których w sposób szczególny zalicza przedstawicieli naszego miasta. Troszczy się o młodzież, która w ramach współpracy międzynarodowej spędza wakacje na Słowacji. Dzięki zaangażowaniu pana Jana Durovcika doskonale rozwija się współpraca ze wszystkimi miastami partnerskimi w Polsce, Czechach, Hiszpanii, na Węgrzech. Od wielu lat wspólnie realizowana jest promocja Jarosławia i Michaloviec podczas Krakowskiego Salonu Turystycznego i Międzynarodowych Targów Turystycznych Slovakiatour w Bratysławie. Ma duże poczucie humoru. Potrafi nawiązać kontakty z każdym człowiekiem.

 

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Siegfried Lins - honorowy burmistrz miasta Dingelstädt, długoletni pracownik administracji państwowej, specjalista do spraw handlu. Przez 29 lat pełnił nieprzerwanie funkcje burmistrza niemieckiego miasta Dingelstädt. Rozwój rodzimego przemysłu miasto zawdzięcza właśnie postawie Siegfrieda Linsa, który przez cały ten czas odgrywał przywódczą rolę w kraju związkowym Turyngia. Przy wolnych wyborach jego zasługi w powrocie do jedności Niemiec oraz zaufanie społeczne wystarczająco przekonywująco wpłynęły na wyniki wyborów. Siegfried Lins otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń na forum własnego kraju. Przewodniczył formacjom turystycznym kładąc nacisk na szeroko rozumianą współpracę turystyczną, rozwój i wymianę gospodarczą, kulturalną i intelektualną krajów europejskich. Długoletnia współpraca młodzieży niemieckiej z miasta Dingelstädt z młodzieżą z Jarosławia zaowocowała podpisaniem w 2001 roku umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Jarosławiem i Dingelstädt. Ogromną rolę w utrzymaniu wzajemnych kontaktów odegrał właśnie burmistrz Siegfried Lins, który angażował się w szeroko rozumiany rozwój poprzez wymianę młodzieży jeszcze przed oficjalnym podpisaniem umowy o współpracy partnerskiej. Siegrfied Lins w wolnych chwilach oddaje się ulubionym zajęciom jakimi są: praca w ogrodzie oraz zabawa z wnukami.

 

Współpraca międzynarodowa

Franz Weber - Zastępca Burmistrza Dingelstädt, jeden z inicjatorów współpracy partnerskiej Jarosławia z niemieckim miastem. W połowie lat dziewięćdziesiątych XX w., pan Franz Weber jako członek Rady Miasta aktywnie działał na rzecz zawiązujących się więzi obu miast. Kilkakrotnie przebywał w naszym mieście, służył zawsze pomocą organizując transporty z darami materialnymi skierowanymi do najuboższych rodzin jarosławskich. Do dziś utrzymuje kontakty z duchownymi i członkami parafii pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu. Był inicjatorem wymiany młodzieży polsko - niemieckiej między Jarosławiem i Dingelstädt. Dzięki jego aktywnym staraniom możliwe stały się wyjazdy uczniów jarosławskich szkół na ferie zimowe do Niemiec, gdzie gościły ich rodziny z Dingelstädt. Pan Franz Weber wraz z małżonką z oddaniem i całkowitym poświęceniem budują mosty między Polską a Niemcami. W sierpniu 2004 r. dzięki zaangażowaniu Pana Franza Webera jarosławskie Ognisko Baletowe swymi występami uświetniło obchody Święta Miasta Dingelstädt. Wymiana kulturalna, wzajemne poznanie tradycji i serdeczna przyjaźń, to sprawy, o które niestrudzenie walczy. Determinacja w dążeniu do celu, która charakteryzuje Franza Webera sprawia, że nawet poważne trudności nie powstrzymują go przed realizacją zamierzonych planów, które przynoszą wiele dobra i budują mosty między naszymi narodami.

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke istnieje od 1 sierpnia 1994 r. Rozpoczął swoją działalność w zrujnowanych obiektach dawnego Opactwa SS. Benedyktynek, będących jednym z najcenniejszych zabytków Małopolski. Ośrodek zatroszczył się o to historyczne miejsce, które od 800 lat związane jest z kulturą naszego miasta. W budynku poklasztornym wykonano szereg prac remontowych: wymieniono pokrycie dachu, stolarkę okienną, instalację elektryczną i wodno - kanalizacyjną, położono elewację zewnętrzną. Przeprowadzono również generalny remont kościoła pw. św. Mikołaja i św. Stanisława: ułożono posadzkę marmurową, odnowiono portal pochodzący z 1622 r. oraz uporządkowano teren wokół zabytkowego kompleksu. Ośrodek prowadzi wszechstronną działalność na rzecz pielęgnowania kultury chrześcijańskiej. Organizowane są tu spotkania integracyjne i formacyjne, a także kursy, szkolenia, wykłady i sympozja o charakterze edukacyjnym dla wielu grup nie tylko z miasta, regionu, ale też z całej Polski, a nawet z zagranicy. Z uwagi na martyrologię wzgórza świętego Mikołaja, odbywają się tutaj ważne uroczystości patriotyczne. Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej jest również współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej "Pieśń naszych korzeni". Stanowi piękną wizytówkę Jarosławia.

 

SPORT

Stanisław Gierczak - trener koszykówki, nauczyciel wychowania fizycznego. Do roku 1989 odnosił sukcesy jako koszykarz Międzyszkolnego Klubu Sportowego i Jarosławskiego Klubu Sportowego, jednak od roku 1993 postanowił podzielić się swoim doświadczeniem z młodzieżą i wykorzystując swoje kwalifikacje rozpoczął prace trenera. Zajął się prowadzeniem drużyny koszykówki i wkrótce dał dowód, że jest najodpowiedniejszą osobą na tym miejscu. Poprowadził swoją drużynę po kolejnych stopniach awansu, aby z III ligi wprowadzić MKS "ZNICZ" Jarosław do ekstraklasy. Swoim zaangażowaniem i poświeceniem udowodnił, że w sporcie nie ma rzeczy niemożliwych i każdy młody człowiek, ciężką pracą i systematycznością może osiągnąć prawdziwy sukces, a także zasmakować uczucia prawdziwego zwycięstwa. Stanisław Gierczak otrzymał wyróżnienie od Kuratora Oświaty za wkład pracy w upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, Brązową Odznakę "Za Zasługi dla Sportu", Złotą Honorową Odznakę Polskiego Związku Koszykówki oraz Złotą Odznakę "Za Zasługi dla Jarosławia". Stanisław Gierczak interesuje się problematyką sportu i wychowania fizycznego, medycyną sportu, turystyką, a także muzyką i literaturą. Jak przystało na prawdziwego pedagoga i przyjaciela młodzieży wpaja swoim podopiecznym zasady prawdziwego sportowca i stanowi przykład do naśladowania dla młodzieży, która w obecnych czasach potrzebuje pozytywnych wzorców.

 

SPORT

Parafialny Klub Sportowy "KOLPING - JAROSŁAW" - działa od 1998 roku. Obecnie w swoich strukturach skupia ponad 350 osób - dzieci i młodzieży, które mają możliwość treningu w 7 sekcjach: strzeleckiej, kajakowej, kolarskiej, tenisa stołowego, judo, karate oraz upowszechniania sportu. Klub dysponuje następującymi obiektami: krytą strzelnicą, przystanią kajakową, boiskami do piłki nożnej, do koszykówki, piłki siatkowej i plażowej. W celu objęcia działalnością sportową większej liczby dzieci w 2004 roku podjęto decyzję, by obok kościoła wybudować własną pełnowymiarową salę sportową z pełnym zapleczem socjalnym. Oddano ją do użytku w czerwcu 2005 roku. Działalność Klubu to nie tylko treningi i ćwiczenia, ale również organizacja imprez sportowych, rozgrywek w różnych dyscyplinach, turniejów, pokazów, zabaw rekreacyjnych i pikników integracyjno - sportowych dla całych rodzin, a także osób niepełnosprawnych. Prezesem Klubu jest ks. prałat Andrzej Surowiec, natomiast Przewodniczącym Zarządu Bogusław Czerep. Dowodem na wspaniałą działalność Parafialnego Klubu Sportowego "Kolping" - Jarosław są liczne nagrody i wyróżnienia zdobyte w dziedzinach zespołowych, a także indywidualnych.

 

 

OŚWIATA

Mariusz Mituś - jarosławianin, Wiceprzewodniczący Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu. Swoją pracę rozpoczynał jako pedagog, edukator w zakresie zajęć z dziećmi i młodzieżą z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą oraz na kierunku audyt i zarządzanie. Jest wieloletnim członkiem społecznych komisji przy Państwowym Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu. Od roku 1999 do 2002 był radnym w Radzie Miasta Jarosławia, a w latach 2002 - 2006 radnym Powiatu Jarosławskiego. Od 2006 roku jest kierownikiem projektu "Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną" w Jarosławiu. Pan Mariusz Mituś został wyróżniony przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Andrzeja Bączkowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej, a także odznaczony medalem Fideliter et Constanter. W 2004 roku za dotychczasowy dorobek w pracy społecznej został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jego zainteresowania to fotografia, podróże i kynologia.

Zofia Krzanowska
Rzecznik prasowy Burmistrza
(18.12.2006 | aktualizacja 29.11.2007 22:31)
Nagrodę dla parafii pw. Chrystusa Króla odebrał ks. prałat Andrzej Surowiec - proboszcz parafii.
Nagrodę dla parafii pw. Chrystusa Króla odebrał ks. prałat Andrzej Surowiec - proboszcz parafii.
Rektor PWSZ dr hab. nauk ekonomicznych Roman Fedan - laureat "JAROSŁAWA 2006" w dziedzinie nauki.
Rektor PWSZ dr hab. nauk ekonomicznych Roman Fedan - laureat "JAROSŁAWA 2006" w dziedzinie nauki.
Jeden z najdłużej pracujących w naszym mieście kapłanów - ks. prałat Władysław Janeczko.
Jeden z najdłużej pracujących w naszym mieście kapłanów - ks. prałat Władysław Janeczko.
Długoletni Zastępca Burmistrza Miasta Michalovce (Słowacja) Jan Durovcik odbiera nagrodę w dziedzinie współpracy międzynarodowej.
Długoletni Zastępca Burmistrza Miasta Michalovce (Słowacja) Jan Durovcik odbiera nagrodę w dziedzinie współpracy międzynarodowej.
Franz Weber Zastępca Burmistrza Dingelstädt, jeden z inicjatorów współpracy partnerskiej Jarosławia z niemieckim miastem.
Franz Weber Zastępca Burmistrza Dingelstädt, jeden z inicjatorów współpracy partnerskiej Jarosławia z niemieckim miastem.
JAROSŁAWA w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa odberali duszpasterze Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej.
JAROSŁAWA w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa odberali duszpasterze Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej.
W imieniu nagrodzonego za sukcesy sportowe Stanisława Gierczaka - trenera MKS ZNICZ statuetkę odbiera żona Agata Gierczak.
W imieniu nagrodzonego za sukcesy sportowe Stanisława Gierczaka - trenera MKS ZNICZ statuetkę odbiera żona Agata Gierczak.
Parafialny Klub Sportowy KOLPING reprezentowany przez trenera i kierownika sekcji tenisa stołowego – Andrzeja Dziukiewicza.
Parafialny Klub Sportowy KOLPING reprezentowany przez trenera i kierownika sekcji tenisa stołowego – Andrzeja Dziukiewicza.
Laureat w dziedzinie edukacji Mariusz Mituś - Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu. Fot. Marta Puńko - Maciałek
Laureat w dziedzinie edukacji Mariusz Mituś - Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu. Fot. Marta Puńko - Maciałek
Archiwum
Czerwiec 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30