Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2015 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

VI sesja Rady Miasta Jarosławia

26 lutego br. w sali narad Ratusza odbędzie się VI sesja Rady Miasta Jarosławia. Obrady rozpoczną się o godz. 9.00, a w porządku znajduje się m.in. 12 projektów uchwał - wśród nich ws. nadania nazwy ulicy w mieście, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, czy uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Fot. M. Młynarska

Podczas czwartkowej sesji, radni zapoznają się ze sprawozdaniami podsumowującymi realizację w ubiegłym roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii, będą również głosować nad podjęciem 12 uchwał, a przewodniczący Rady przedstawi informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Ostatnie punkty stanowią interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi na interpelacje oraz wolne wnioski. Szczegółowy porządek znajduje się poniżej.

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 stycznia 2015 r.
IV. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
V. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
VI. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2014.
VII. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2014.

VIII. Podjęcie uchwały:
1) w sprawie nadania nazwy ulicy w Jarosławiu,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Miejskiej Jarosław,
3) w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 4/10 na części Parku Kulturowego Zespołu Staromiejskiego w Jarosławiu,
4) w sprawie realizacji zadania własnego Gminy Miejskiej Jarosław i Gminy Pawłosiów,
5) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jarosławia w 2015 r.,
6) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
7) w sprawie zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2015 rok,
8) w sprawie zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2015 rok,
9) w sprawie zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2015 rok,
10) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości,
11) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok,
12) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

IX. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
X. Wolne wnioski i informacje.

XI. Zakończenie obrad.

 

VI sesję Rady Miasta będzie można oglądać w internecie -  TRANSMISJA NA ŻYWO. Zapraszamy!

Małgorzata Młynarska
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(24.02.2015 | aktualizacja 25.02.2015 08:25)
Archiwum
Kwiecień 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30