Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2015 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Wspólne priorytety w ramach MOF

Analiza dotychczasowych działań w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, wyznaczenie wspólnych priorytetów oraz harmonogramu najbliższych prac było głównymi tematami spotkania, na które 25 lutego br. burmistrz Waldemar Paluch zaprosił przedstawicieli gmin tworzących MOF Jarosław-Przeworsk.
Fot. Małgorzata Młynarska

25 lutego br. burmistrz Waldemar Paluch zaprosił na spotkanie przedstawicieli gmin, z którymi Jarosław tworzy Miejski Obszar Funkcjonalny. Zawiązanie współpracy MOF Jarosław-Przeworsk ma na celu pozyskanie przez gminy dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, na realizację wspólnych projektów. O środki unijne w sumie na Podkarpaciu ubiega się dziewięć takich obszarów, dlatego konieczne jest ścisłe współdziałanie gmin. O dotychczasowych działaniach, potrzebach i możliwościach burmistrz rozmawiał z gospodarzem Przeworska, Leszkiem Kisielem, przedstawicielami gminy Przeworsk na czele z wójtem Danielem Krawcem oraz gminy Pawłosiów reprezentowanej przez wójta Mariusza Renia i współpracowników.

W spotkaniu uczestniczył również Rafał Młynarski - naczelnik Wydziału  Inwestycji, który przedstawił listę  wspólnych projektów negocjowanych z Instytucją Zarządzającą RPO. Znajduje się na niej m.in. ,,Szlak turystyczny „Domini in Jarosław et Przeworsk - od Tarnowskich do Lubomirskich", rozbudowa systemu odbioru odpadów komunalnych o stałe Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czy budowa i przebudowa oświetlenia ciągów komunikacyjnych na terenie MOF. Podczas rozmów ten ostatni projekt przedstawiciele gmin zgodnie ustalili jako priorytetowy. Gospodarka niskoemisyjna oświetlenia ciągów komunikacyjnych terenów objętych MOF Jarosław-Przeworsk ma przynieść obniżenie zużycia energii i poprawę stanu środowiska naturalnego. Z uzyskanym dofinansowaniem w naszym mieście możliwa byłaby wymiana 932 dotychczas eksploatowanych opraw na oszczędne typu LED na istniejących słupach oraz budowa 1864 nowych punktów świetlnych. Projekt objąłby 36 ulic.

- Wiadomo już, że nie wystarczy spełnić określonych kryteriów, MOF-y między sobą będą musiały rywalizować. Projekty, które zostaną sfinansowane mają być kluczowe nie tylko dla miasta, ale i całego województwa. Dlatego bardzo ważne jest  dopracowanie projektów, ewentualna ich modyfikacja  i zastanowienie co może nam przynieść większą szansę powodzenia. Traktuję wszystkich Państwa jako partnerów - podkreślił burmistrz Waldemar Paluch.
Jednomyślne stanowisko wszystkich gmin co do dalszej współpracy pozwoliło zaplanować już kolejne spotkanie. Za dwa tygodnie partnerzy będą ponownie rozmawiać, by wypracować wspólne cele.

Małgorzata Młynarska
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(28.02.2015 | aktualizacja 02.03.2015 07:52)
Archiwum
Kwiecień 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30