Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2007 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

CENNA WSPÓŁPRACA

Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Jarosławia Burmistrz Miasta Jarosławia i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu zawarli porozumienie.

28 lutego 2007 roku w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia odbyło sie spotkanie Miejskiego Zespołu Reagowania, podczas którego Burmistrz Miasta Jarosławia - Andrzej Wyczawski oraz Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Jarosławiu - st. kpt. Jacek Bzdęga podpisali porozumienie o współpracy z zakresu podejmowanych działań, związanych z poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta Jarosławia i powiatu jarosławskiego. Porozumienie dotyczy między innymi współpracy z zakresu wymiany informacji o występujących zagrożeniach, organizowania i prowadzenia szkoleń, spotkań i prelekcji adresowanych w szczególności do dzieci i młodzieży oraz formacji obrony cywilnej i mieszkańców miasta Jarosławia, a także udzielania przez samorząd terytorialny pomocy w zakresie poprawy technicznego wyposażenia KPPSP w Jarosławiu. W ramach współpracy strony będą dążyć do koordynacji działań, celem poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście; wymiany informacji o występujących zagrożeniach, ich skali bądź rodzajach; organizowania szkoleń; wykorzystywania technicznych możliwości systemów monitorujących, funkcjonujących na terenie miasta Jarosławia w celu ograniczenia zagrożeń. W ramach wspólnie realizowanych zadań na mocy porozumienia Burmistrz Miasta Jarosławia użyczył na okres 7 lat Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu projektor multimedialny BENQ CP220 do celów działalności profilaktycznej prowadzonej przez KPPSP.

Podczas spotkania Miejskiego Zespołu Reagowania Burmistrz wręczył również podziękowania i wyrazy uznania: Bogusławowi Mazurowi - zastępcy szefa Miejskiego Zespołu Reagowania; Januszowi Ciołkowi - lekarzowi weterynarii; Zenonowi Skrzypkowi - przewodniczącemu Rady Dzielnicy Nr 7; oraz Tadeuszowi Lewko - dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacji; - za zrozumienie, życzliwość i tworzenie właściwego klimatu dla rozwijania owocnej współpracy w zakresie ochrony ludności i zarządzania kryzysowego. Następnie odbyła się narada robocza, podczas której omawiano realizację zadań z zakresu ochrony cywilnej i zarządzania kryzysowego za 2006 rok i wytyczano kierunki działań na rok 2007.

Marta Puńko - Maciałek
Biuro Prasowe Urzędu Miasta Jarosławia
(28.02.2007 | aktualizacja 30.11.2007 09:51)
Na zdjęciu uczestniczący w spotkaniu zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn, burmistrz Andrzej Wyczawski i st. kpt. Jacek Bzdęga.
Na zdjęciu uczestniczący w spotkaniu zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn, burmistrz Andrzej Wyczawski i st. kpt. Jacek Bzdęga.
Porozumienie podpisał Komendant Powiatowy Państwowej Staży Pożarnej w Jarosławiu st. kpt. Jacek Bzdęga ...
Porozumienie podpisał Komendant Powiatowy Państwowej Staży Pożarnej w Jarosławiu st. kpt. Jacek Bzdęga ...
... oraz Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski.
... oraz Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski.
Wymiana dokumentów pomiędzy stronami porozumienia.
Wymiana dokumentów pomiędzy stronami porozumienia.
Burmistrz wręcza st. kpt. projektor multimedialny.
Burmistrz wręcza st. kpt. projektor multimedialny.
Wyrazy uznania z rąk burmistrza odbiera Bogusław Mazur - zastępca szefa MZR ...
Wyrazy uznania z rąk burmistrza odbiera Bogusław Mazur - zastępca szefa MZR ...
... Janusz Ciołek - lekarz weterynarii ...
... Janusz Ciołek - lekarz weterynarii ...
... Zenon Skrzypek - przewodniczący Rady Dzielnicy Nr 7 ...
... Zenon Skrzypek - przewodniczący Rady Dzielnicy Nr 7 ...
... oraz Tadeusz Lewko - dyrektor MZK. Fot. Marta Puńko - Maciałek
... oraz Tadeusz Lewko - dyrektor MZK. Fot. Marta Puńko - Maciałek
Archiwum
Czerwiec 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30