Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2015 » Wrzesień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

28 września sesja Rady Miasta

W poniedziałek, 28 września odbędzie się XIV sesja Rady Miasta Jarosławia. Obrady będą miały miejsce tradycyjnie w Sali Narad ratusza. Początek o godzinie 9.00.

28 września nastąpi również dokończenie XII sesji Rady Miasta z 31 sierpnia 2015 r. Po jej zamknięciu nastąpi otwarcie kolejnej XIV sesji.

 

 

Porządek obrad XIV sesji:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.
Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
IV.
Omówienie działalności spółek miejskich:

  • PGKiM,
  • MZK,
  • JTBS,
  • PWiK,
V. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 r.,

3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 r.,

4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 r.,

5) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Jarosławia pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego,

7)  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

8) w sprawie zmiany Uchwały Nr 464/XLIII/08 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie zasad przyznawania i ustalanie odpłatności oraz zwrotu wydatków w części lub całości za usługi opiekuńcze,

9) w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta Jarosławia,

10) w sprawie zmiany statutu Gminy Miejskiej Jarosław,

11) w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu,

12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 r.,

VI. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o oświadczeniach majątkowych radnych za   2014 r.

VII. Wybór przedstawiciela Rady Miasta Jarosławia do składu komisji nagród Burmistrza Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2015.
VIII.
Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
IX.
Wolne wnioski i informacje.
X.
Zakończenie obrad.

Kancelaria Burmistrza Miasta
(27.09.2015 | aktualizacja 27.09.2015 12:08)
Archiwum
Czerwiec 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30