Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2015 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Miejskie ćwiczenie obronne

Zgodnie z planem szkolenia obronnego Jarosławia na 2015 rok w dniu 30 września zostało przeprowadzone miejskie ćwiczenie obronne pk. „Jesień 2015”, nt. „Zgranie miejskiego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia państwa”.

Ćwiczenie oparto na 3 założeniach:

1. Wykonywanie zadań wynikających z Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Jarosławia w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w tym m.in.:

- uruchomienie zespołu Stałego Dyżuru,

- uruchomienie  zespołu Akcji Kurierskiej UM,

- podjęcie przygotowań organizacyjnych do uzupełnienia potrzeb SZ RP w ramach świadczeń rzeczowych i osobistych.

2. Realizacja zadań w zakresie zabezpieczenia dostaw wody dla mieszkańców miasta w wypadku jej skażenia w warunkach kryzysowych oraz w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

3. Ewakuacja mieszkańców Jarosławia z terenów zalewowych w wyniku wylewu rzeki San.

Rozpoczęcia ćwiczenia  i przywitania jego uczestników dokonał zastępca burmistrza Wiesław Pirożek. Następnie głos zabrał Lesław Strohbach, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Obronnych, a jednocześnie kierownik ćwiczenia, który zapoznał uczestników z planem ćwiczenia i jego założeniami oraz ustaleniami organizacyjnymi w czasie ćwiczenia. Dalszą część ćwiczenia prowadził Marian Czech, Główny specjalista Wydziału SO.

W trakcie prowadzonego ćwiczenia jego wykonawcy tj. :

- Zespół stałego dyżuru B.M.

- zespół Akcji Kurierskiej UM,

- Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Jarosławiu,

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  w Jarosławiu,

- Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.  w Jarosławiu,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu,

realizowali zgodnie z posiadaną właściwością i kompetencjami poszczególne założenia operacyjne, przedstawiając propozycje ich rozwiązania celem podjęcia stosownych decyzji.

 

M. Czech
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych

publikacja: Kancelaria Burmistrza Miasta
(02.10.2015 | aktualizacja 05.10.2015 09:27)
Fot. Monika Sadurska
Rozpoczęcia ćwiczenia dokonał zastępca burmistrza Wiesław Pirożek.
Rozpoczęcia ćwiczenia dokonał zastępca burmistrza Wiesław Pirożek.
Lesław Strohbach (w środku), dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Obronnych, a jednocześnie kierownik ćwiczenia.
Lesław Strohbach (w środku), dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Obronnych, a jednocześnie kierownik ćwiczenia.
Ćwiczenia prowadził Marian Czech, Główny specjalista Wydziału SO
Ćwiczenia prowadził Marian Czech, Główny specjalista Wydziału SO
Archiwum