Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2015 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Spotkanie Rady Programowej ds. Sportu

1 października br. w Sali narad Urzędu Miasta odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Jarosławia Waldemara Palucha z klubami sportowymi. Spotkanie prowadził Piotr Pajda, pełnomocnik Burmistrza ds. sportu - przewodniczący Rady Programowej ds. Sportu.

Tematem spotkania było omówienie głównych tez projektu rozwoju kultury fizycznej i sportu Gminy Miejskiej Jarosław, opracowanego przez Zespół Projektowy powołany spośród członków Rady Programowej i innych przedstawicieli klubów sportowych.

Głównym założeniem projektodawców było opracowanie zasad, które pomogą Burmistrzowi Miasta podczas opracowywania projektu budżetu na rozwój poszczególnych dyscyplin sportowych w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży, jak również sportu kwalifikowanego.

W wyniku 8 spotkań zespołu projektowego, powstało opracowanie stanowiące bazę do ewentualnego podziału dotacji, które zostało poddane konsultacjom społecznym.

W czasie spotkania przedstawiciele klubów sportowych wypowiadali się co do zasadności projektu i jego uwarunkowań, poruszali kwestie dotyczące potrzeb klubów w zakresie finansowania przez miasto. Wszystkie sugestie spotkały się ze zrozumieniem ze strony burmistrza i pełnomocnika, wprowadzono poprawki, które powinny usatysfakcjonować wszystkich działaczy sportowych.

Na kolejnym spotkaniu, po zapoznaniu się ze szczegółami rozwiązań, przedstawiciele klubów zaopiniują projekt, który wraz z opinią zostanie przekazany burmistrzowi.

Kancelaria Burmistrza Miasta
(05.10.2015 | aktualizacja 11.10.2015 18:50)
Archiwum
Kwiecień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26