Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2007 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Promotorzy rozwoju gospodarczego

Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu przy współpracy Rady i Burmistrza Miasta Jarosławia oraz Rady Powiatu i Starosty Jarosławskiego zorganizował w dniach 16-17 marca 2007 r. I Jarosławskie Forum Społeczno-Ekonomiczne. Patronat nad tą cenną inicjatywą ph. "Duchowieństwo i samorządowcy promotorami rozwoju gospodarczego społeczności lokalnej" objął Metropolita Przemyski ks. abp Józef Michalik.

Mszy św. inaugurującej przewodniczył ihomilię wygłosił ks. bp Marian Rojek, w której podkreślał rolę cierpliwości w życiu codziennym. Zachęcał też do wzajemnej życzliwości i świadczeniu pomocy.

Do tej właśnie zasady pomocniczości w samorządzie nawiązał w swoim wystąpieniu prof. dr hab. Ryszard Borowiecki - rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ciekawy wykład o miejscu Polski w Europie i na tle najlepiej rozwijających się krajów świat wygłosił dr Krzysztof Kaszuba - dziekan Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie. "Analizując wskaźnik globalnego PKB (produkt krajowy brutto) Polska jest dwudziestą potęgą świata" - przekonywał dr Kaszuba. Są jednak obszary, którymi mniej możemy się chlubić. Jeśli chodzi o dochód na jednego mieszkańca jesteśmy aż na 62. pozycji. Omawiając raport Doing Busines na 2007 r., będący prognozą rozwoju naszego kraju, wskazał trudności polskiego biznesu. Mamy słaby dostęp do informacji na temat możliwości uzyskania kredytów, znajdujemy się na 33 miejscu pod względem ochrony inwestora, zaś poczucie stabilności pracownika pozostaje pod dużym znakiem zapytania. Temat przedsiębiorczości w skali lokalnej poruszał prof. dr hab. Leszek Woźniak - prorektor Politechniki Rzeszowskiej. Zapoznał zebranych z istotnymi zagadnieniami ekonomicznymi, społecznymi i ekologicznymi, które należy brać pod uwagę podczas realizacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych w skali mikro.

Drugi dzień obrad skupiał się ściśle na organizacjach pożytku publicznego i stowarzyszeniach kościelnych. Ks. Andrzej Lubowicki - doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który dzielił się doświadczeniami współpracy organizacji kościelnych i społecznych w diecezji drohiczyńskiej. "Każdy podmiot nie działa dla siebie, ale w konkretnej rzeczywistości, wzajemna współpraca na rzecz danej lokalnej społeczności jest szansą na ożywienie gospodarcze i wymierne korzyści dla poszczególnych grup społecznych" - przekonywał. Jako przykład podał dwa projekty współfinansowane z funduszy UE. Ks. Lubowiecki w partnerstwie jednostek samorządowych, społecznych i kościelnych widzi wzrost inicjatyw społecznych, wspieranie rozwoju przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury, budownictwa itp.

Obecni na Forum w kilku grupach warsztatowych wspólnie wypracowali ogólne zasady, które są niezbędne przy uruchamianiu oddolnych inicjatyw społecznych.

Dr Dariusz Tracz zPaństwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu na zakończenie dwudniowych obrad omówił zasady, jakie powinny być przestrzegane przy ożywianiu lokalnych społeczności. Warsztaty w grupach umożliwiły wypracowanie podstawowych założeń przy współpracy jednostek. Konieczność zmiany mentalności naszego społeczeństwa, większe zaufanie do jednostek samorządowych i organizacji kościelnych, wychwytywanie oddolnych. inicjatyw społecznych - to zadanie, przed którym stoją liderzy wymienianych organizacji.

Na zakończenie Forum odprawiona została Msza św.pod przewodnictwem ks. bpa Adama Szala w kościele pw. św. Stanisława i Mikołaja.

"Forum mogło się odbyć dzięki sponsorom, którymi byli: Departament Komunikacji Społecznej Narodowego Banku Polskiego, Burmistrz i Rada Miasta Jarosławia, Karpacka Spółka Gazownicza Sp. z o.o. oraz Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej. Wsparcia organizacyjnego udzielili: Zespół szkół Gastronomiczno - Hotelarskich z Iwonicza - Zdroju, Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna w Rzeszowie oraz Urząd Skarbowy w Jarosławiu" - wyjaśniał ks. Marek Pieńkowski - dyrektor Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej.

Inicjatywa spotkała się z poparciem władz samorządowych. Burmistrz Andrzej Wyczawski uważa, że "konieczna jest ścisła współpraca władz lokalnych i duchowieństwa, gdyż wszystkim zależy na rozwoju gospodarczym i kulturalnych w oparciu o znajomość zasad rynkowych".

Zofia Krzanowska
rzecznik prasowy burmistrza
(21.03.2007 | aktualizacja 30.11.2007 11:15)
Inauguracją dwudniowych obrad była Msza św. w kościele pw. św. Mikołaja i św. Stanisława
Inauguracją dwudniowych obrad była Msza św. w kościele pw. św. Mikołaja i św. Stanisława
"Życzę wszystkim daru wielkiej, codziennej życzliwości" - powiedział w homilii ks. bp Marian Rojek
"Życzę wszystkim daru wielkiej, codziennej życzliwości" - powiedział w homilii ks. bp Marian Rojek
W spotkaniach uczestniczyli samorządowcy z burmistrzm Andrzejem Wyczawskim, przewodniczącym RM Januszem Szkodnym i starostą Tadeuszem Chrzanem na czele
W spotkaniach uczestniczyli samorządowcy z burmistrzm Andrzejem Wyczawskim, przewodniczącym RM Januszem Szkodnym i starostą Tadeuszem Chrzanem na czele
Iwona Lis, ks. bp Marian Rojek, Leszek Woźniak i Krzysztof Kaszuba
Iwona Lis, ks. bp Marian Rojek, Leszek Woźniak i Krzysztof Kaszuba
Analizę porównawczą Polski, Europy i świata przedstawił dr Krzysztof Kaszuba z WSZ w Rzeszowie
Analizę porównawczą Polski, Europy i świata przedstawił dr Krzysztof Kaszuba z WSZ w Rzeszowie
Ks. Andrzej Lubowiecki i poseł Andrzej Ćwierz
Ks. Andrzej Lubowiecki i poseł Andrzej Ćwierz
Dyrektor Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej ks. Marek Pieńkowski
Dyrektor Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej ks. Marek Pieńkowski
Prelekcji wysłuchała też młodzież ze szkół średnich i PWSZ. Fot. Zofia Krzanowska i Iwona Międlar
Prelekcji wysłuchała też młodzież ze szkół średnich i PWSZ. Fot. Zofia Krzanowska i Iwona Międlar
Archiwum
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31