Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2016 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Powstanie „Europejski Szlak Kulturowy im. Rakoczego”

Przedstawiciele dziesięciu miast z Polski, Węgier, Czech i Słowacji podpisali w Jarosławiu deklarację wspólnych działań zmierzających do utworzenia „Europejskiego Szlaku Kulturowego im. Rakoczego”. 19 lutego br. konsulowie, burmistrzowie oraz reprezentanci organizacji pozarządowych uczestniczyli w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez burmistrza Waldemara Palucha w jarosławskim Opactwie, poświęconej partnerskiej inicjatywie skupionej wokół księcia Franciszka II Rakoczego.

 

19 lutego br. przedstawiciele Polski, Węgier, Czech i Słowacji spotkali się w Jarosławiu na międzynarodowej konferencji poświęconej „Europejskiemu Szlakowi Kulturowemu im. Rakoczego". To kontynuacja rozmów prowadzonych w ubiegłym roku w Koszycach i Sárospatak na temat utworzenia szlaku łączącego miejsca, z którymi związany był książę Franciszek II Rakoczy. Poza zagranicznymi delegacjami w spotkaniu uczestniczyli: poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, Konsul Generalna Węgier w Krakowie dr hab. Adrienne Körmendy, sekretarz miasta dr Ewa Pieniążek, natomiast w podpisaniu listu intencyjnego również zastępca burmistrza Wiesław Pirożek i przewodniczący Rady Miasta Jarosławia Janusz Szkodny. 

Piątkowa (19.02) konferencja pozwoliła partnerom wyznaczyć priorytety i rozpocząć prace zmierzające do zarejestrowania Szlaku w Europejskim Instytucie Szlaków Kulturowych w Luksemburgu oraz pozyskania zewnętrznego dofinansowania na jego uruchomienie. - Chcemy sięgnąć po środki unijne z Europy Centralnej. Łączna kwota wsparcia finansowego dla wszystkich partnerów może sięgnąć nawet ponad 1 mln euro. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie pozwoli wypracować pierwsze dokumenty, by można było po te środki sięgnąć i by utworzenie Szlaku Kulturowego stało się faktem - mówił burmistrz Waldemar Paluch podczas otwarcia konferencji w jarosławskim Opactwie.

Tam też koordynator projektu ze strony węgierskiej, Imre Hajdu poprowadził pierwsze robocze spotkanie, na którym m.in. wybrana została główna siedziba Szlaku (miasto Sárospatak), ustalono skład prezydium, czy wysokość wkładu własnego miast; na wniosek burmistrza Jarosławia w pierwszym roku wyniesie on o połowę mniej (w przypadku naszego miasta to 2 tys. euro), zaś dla organizacji pozarządowych ustalono stałą kwotę - 100 euro. Powstała też komisja robocza pełniąca zadanie koordynacji pracami nad projektem. Jej pierwsze posiedzenie odbyło się tuż przed podpisaniem listu intencyjnego i wybrano na nim prezydenta. Funkcję tę przez najbliższy rok będzie pełnił burmistrz Waldemar Paluch, następnie kolejni przedstawiciele miast w ramach partnerstwa.

Najważniejszym punktem piątkowej wizyty gości z kraju i zagranicy było oficjalne potwierdzenie gotowości do wspólnych działań. W sali narad Ratusza pod dokumentem z deklaracją współpracy zostało złożonych 16 podpisów. - (...) Tworząc szlak kulturowy o szczególnym znaczeniu dla europejskiej tożsamości, kultury i wspólnego dziedzictwa pragniemy zachować pamięć o księciu Rakoczym i wyrażamy chęć uczynienia wszystkiego, aby jego osoba wzmocniła poczucie europejskiej jedności i solidarności.(...) - zgodnie potwierdzili burmistrz Jarosławia Waldemar Paluch, Konsul Generalna Węgier w Krakowie dr hab. Adrienne Körmendy, Konsul Węgier w Koszycach Lajos Szénási, burmistrz Sárospatak János Aros (Węgry), burmistrz Svidníka Ján Holodňák (Słowacja), zastępca burmistrza Szécsény Smelko Istvan (Węgry), burmistrz Zborov Ján Lukáč (Słowacja), burmistrz Jindřichův Hradec Stanislav Mrvka (Czechy), burmistrz Veľký Šariš doc. inż. František Bartko (Słowacja), przedstawiciel burmistrza Kőszeg dr Pócza Zoltán (Węgry), przedstawiciel burmistrza Miskolc Ferenc Papp (Węgry), dyrektor Muzeum Rakoczego w Sárospatak Edit Thamas, Klara Szabo z Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w Miskolc, dyrektor Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Sł. Bożej Anny Jenke w Jarosławiu ks. Marek Pieńkowski, prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej Bogusław Buliński oraz sekretarz generalny Klubu Konsulów w Jarosławiu Stanisław Machała.

Międzynarodowa konferencja w Opactwie była też okazją do przedstawienia przez wiceprezesa JKS, Macieja Głowę historii węgierskiego balonika, który wylądował na miejskim stadionie oraz do przybliżenia tematu ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami Rzeczypospolitej. O pracach Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP mówiła zastępca dyrektora DDK, dr Dorota Janiszewska-Jakubiak. Przypomniała m.in. realizacje na Ukrainie, Białorusi, Łotwie, w Mołdawii, ale też w Indiach, gdzie zespołem konserwatorskim kierował jarosławianin, Józef Steciński. Przykłady zrealizowanych projektów można oglądać na wystawie otwartej w Opactwie przez dyrektor, konsul generalną Węgier dr hab. Adrienne Körmendy oraz burmistrza Waldemara Palucha.

Na zakończenie spotkania w Jarosławiu zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia Muzeum-Kamienicy Orsettich oraz Podziemnego Przejścia Turystycznego. O związkach księcia Franciszka II Rakoczego z naszym miastem opowiedziała Zofia Kostka-Bieńkowska - starszy kustosz Muzeum, natomiast podziemnymi korytarzami pod kamienicami Rynek 4,5 i 6 oprowadził przewodnik, Jerzy Czechowicz.

Dla zainteresowanych w załączniku znajduje się artykuł Zofii Bieńkowskiej pt. „Franciszka II Rakoczego związki z Jarosławiem. Z dziejów stosunków polsko-węgierskich", który ukazał się na łamach Rocznika Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, t. XV, 2002-2004.

Międzynarodowa konferencja - FOTORELACJA

Uroczyste podpisanie deklaracji współpracy - FOTORELACJA

 

Małgorzata Młynarska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(23.02.2016 | aktualizacja 01.03.2016 19:59)
Fot. Małgorzata Młynarska
Konferencję otworzył burmistrz Jarosławia, Waldemar Paluch.
Konferencję otworzył burmistrz Jarosławia, Waldemar Paluch.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych.
Koordynatorem projektu po stronie węgierskiej jest Imre Hajdu (pierwszy od prawej).
Koordynatorem projektu po stronie węgierskiej jest Imre Hajdu (pierwszy od prawej).
O wsparciu inicjatywy utworzenia Szlaku zapewnił poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch.
O wsparciu inicjatywy utworzenia Szlaku zapewnił poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch.
Od prawej: sekretarz miasta dr Ewa Pieniążek, dr Dorota Janiszewska-Jakubiak zastepca dyrektora DDK w MKiDN, Zbigniew Możdżeń oraz Stanisław Machała.
Od prawej: sekretarz miasta dr Ewa Pieniążek, dr Dorota Janiszewska-Jakubiak zastepca dyrektora DDK w MKiDN, Zbigniew Możdżeń oraz Stanisław Machała.
Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele Klubu Sportowego JKS. Wiceprezes Maciej Głowa przybliżył uczestnikom historię z węgierskim balonikiem, który wylądował na miejskim boisku.
Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele Klubu Sportowego JKS. Wiceprezes Maciej Głowa przybliżył uczestnikom historię z węgierskim balonikiem, który wylądował na miejskim boisku.
Konsul Generalna dr hab. Adrienne Körmendy otrzymała klubowy szalik oraz upominki związanie z JKS i miastem.
Konsul Generalna dr hab. Adrienne Körmendy otrzymała klubowy szalik oraz upominki związanie z JKS i miastem.
Prezentacja dr Doroty Janiszewskiej-Jakubiak.
Prezentacja dr Doroty Janiszewskiej-Jakubiak.
Zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w MKiDN przybliżyła prace konserwatorskie prowadzone poza granicami naszego kraju.
Zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w MKiDN przybliżyła prace konserwatorskie prowadzone poza granicami naszego kraju.
Otwarcie wystawy w Opactwie poświęconej polskiemu dziedzictwu kulturowemu  za granicą...
Otwarcie wystawy w Opactwie poświęconej polskiemu dziedzictwu kulturowemu za granicą...
Przed podpisaniem listu intencyjnego w gabinecie burmistrza odbyło się I posiedzenie komisji roboczej. Gospodarz naszego miasta został wybrany jej prezydentem na najbliższy rok.
Przed podpisaniem listu intencyjnego w gabinecie burmistrza odbyło się I posiedzenie komisji roboczej. Gospodarz naszego miasta został wybrany jej prezydentem na najbliższy rok.
Uroczyste podpisanie deklaracji współpracy w sali narad Ratusza.
Uroczyste podpisanie deklaracji współpracy w sali narad Ratusza.
W spotkaniu uczestniczył również przewodniczący Rady Miasta Jarosławia Janusz Szkodny.
W spotkaniu uczestniczył również przewodniczący Rady Miasta Jarosławia Janusz Szkodny.
Podpisy pod deklaracją złożyli nie tylko burmistrzowie, czy przedstawiciele zainteresowanych miast...
Podpisy pod deklaracją złożyli nie tylko burmistrzowie, czy przedstawiciele zainteresowanych miast...
ale również organizacje pozarządowe.
ale również organizacje pozarządowe.
Deklarację podpisali konsulowie Węgier: w Polsce - dr hab. Adrienne Körmendy oraz w Koszycach - Lajos Szénási.
Deklarację podpisali konsulowie Węgier: w Polsce - dr hab. Adrienne Körmendy oraz w Koszycach - Lajos Szénási.
Miastem wiodącym w projekcie jest Sárospatak, którego burmistrz János Aros gościł w Jarosławiu.
Miastem wiodącym w projekcie jest Sárospatak, którego burmistrz János Aros gościł w Jarosławiu.
Wspólne pamiątkowe zdjęcie.
Wspólne pamiątkowe zdjęcie.
Zwiedzanie Muzeum-Kamienicy Orsettich...
Zwiedzanie Muzeum-Kamienicy Orsettich...
oraz Podziemnego Przejścia Turystycznego.
oraz Podziemnego Przejścia Turystycznego.
Archiwum
Listopad 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30