Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2016 » Wrzesień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

XXXI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia

15 września br. podczas XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia podjęto wszystkie 5 uchwał przedłożonych do porządku obrad.

Radni wprowadzili zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jarosławia, w związku z zamiarem przystąpienia do budowy ul. Łączności w Jarosławiu oraz złożeniem wniosku o dofinansowanie powyższej inwestycji z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W związku z tym, konieczne było również podjęcie uchwały o zaciągnięciu zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2016.

Rada wyraziła zgodę na aplikowanie Gminy Miejskiej Jarosław o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego, na realizacją projektu „Via Reginae - szlak kulturowy turystyki kwalifikowanej" jako przedsięwzięcie priorytetowe z zakresu kultury.

Jednomyślnie radni podjęli uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2016 na realizację dostawy i dystrybucji energii elektrycznej na lata 2017-2018 w kwocie 6 000 000,00 złotych oraz na zmianę treści uchwały podjętej na poprzedniej sesji zwyczajnej związanej z przeznaczeniem kwoty 20 000 złotych na zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu (korektę wprowadzono na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu).

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(15.09.2016 | aktualizacja 15.09.2016 14:22)
Archiwum
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31