Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2016 » Listopad
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

28 listopada sesja Rady Miasta Jarosławia

28 listopada br. o godzinie 9.00 w Sali Narad ratusza rozpocznie się XXXVI sesja Rady Miasta Jarosławia.

Porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z:
 • XXXIV sesji Rady Miasta Jarosławia odbytej w dniu 24 października 2016 r.,
 • XXXV nadzwyczajnej Rady Miasta Jarosławia odbytej w dniu 14 listopada 2016 r
 1. Wyrażenie zgody na zmianę harmonogramu pracy Komisji Rewizyjnej.
 2. Informacja na temat realizacji inwestycji miejskich.
 3. Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Jarosławia,

2)      w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,

3)      w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2016 rok,

4)      w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2016 rok,

5)      w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2016 rok,

6)      w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2016 rok,

7)      w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2016 rok,

8)      zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia stawek opłaty oraz sposobu poboru i terminu płatności,

9)      w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusów komunikacji publicznej na terenie Miasta Jarosławia,

10)  w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,

11)  w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo - księgowej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Jarosław,

12)  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2016 rok,

13)  w sprawie zmiany w Uchwale budżetowej Miasta Jarosławia na 2016 rok,

14)  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2016 rok,

15)  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2016 rok,

16)  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2016 rok,

17)  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do programu Mieszkanie Plus,

18)  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2016 rok,

19)  w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jarosławia.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym oraz  oświadczeniach majątkowych radnych za 2015 rok.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zakończenie obrad.

 

Kancelaria Burmistrza Miasta
(23.11.2016 | aktualizacja 23.11.2016 14:16)
Archiwum
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31