Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Konsultacje społeczne ws. rewitalizacji

Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch zaprasza mieszkańców Dzielnicy Nr I oraz wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne dotyczące Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2026. Spotkanie odbędzie się 3 lutego br. (piątek) o godz. 16.00 w sali lustrzanej CKiP (Rynek 5). Spośród wszystkich uczestników zostanie rozlosowana nagroda główna.

Podczas spotkania zostaną omówione cele i korzyści opracowania program rewitalizacji oraz  rola jarosławian w wyznaczaniu kierunków działań przywracających właściwe funkcje w obszarze rewitalizowanym. Ważną częścią będzie też dyskusja i propozycje mieszkańców dotyczące możliwości rozwiązania problemów występujących na wyznaczonym obszarze.

Wszyscy uczestnicy otrzymają informatory, dodatkowo przewidziana została niespodzianka - losowanie nagrody głównej.

 

Konsultacje społeczne są jednym z etapów kompleksowego przygotowania programu rewitalizacyjnego dla Gminy Miejskiej Jarosław i wpisują się w szereg podjętych działań.

Do tej pory powołany został m.in. zespół zadaniowy ds. rewitalizacji (zespół prowadzący i zespół wspierający) gwarantujący interdyscyplinarne podejście do procesu rewitalizacji pod wieloma aspektami. Zgromadzono dane jakościowe oraz ilościowe pozyskane z wielu instytucji i jednostek jak MOPS, PUP, KPP, PKW obrazujące negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne oraz techniczne w Jarosławiu w celu wyznaczania obszaru przewidywanego do objęcia programem rewitalizacji. Złożono też wniosek o przyznanie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów na terenie województwa, czy opracowano harmonogram szkoleń, spotkań i konsultacji.

W kolejnych etapach planowane jest przeprowadzenie ponownej, pełnej diagnozy społeczno-gospodarczej w oparciu o zgłoszone uwagi mieszkańców, dane statystyczne oraz badania. Zostaną wyznaczone obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji, przygotowana lista potencjalnych podmiotów i instytucji zainteresowanych partycypacją w przedsięwzięciach, przeprowadzone warsztaty, ogłoszony nabór propozycji projektów skierowanych do interesariuszy z wyznaczonego obszaru rewitalizacji, a także opracowany program i przeprowadzone konsultacje społeczne projektu.

Końcowym etapem będzie przyjęcie uchwały ws. programu rewitalizacji przez Radę Miasta Jarosławia, zaopiniowanie programu przez zespół wskazany przez Urząd Marszałkowski oraz wprowadzenie ewentualnych zmian.

 

Informacje dotyczące rewitalizacji zamieszczane są też w odrębnej ZAKŁADCE.

 

Małgorzata Młynarska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(24.01.2017 | aktualizacja 31.01.2017 08:11)
Archiwum
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31