Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Usuń azbest ze swojej nieruchomości

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław. Termin składania dokumentów mija 28 lutego 2017 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta, II piętro, pokój nr 18, tel. 16 624 87 33.
Fot. M. Młynarska

Burmistrz  Miasta  Jarosławia  informuje  o  przystąpieniu  do  tworzenia  listy  osób  ubiegających się o dofinansowanie w 2017 r. przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu miasta Jarosławia. Finansowanie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz własnych Gminy Miejskiej Jarosław, a jego uzyskanie zależeć będzie od przyznania Gminie dotacji w odpowiedniej wysokości.

Dotowaniem objęte będą zadania ujęte w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jarosławia" dotyczące obiektów, których właścicielami są osoby fizyczne. Subwencją objęte będą koszty demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest poniesione przez Gminę Miejską Jarosław w 2017 r. na wymianę pokryć dachowych po zapewnieniu odpowiedniej wysokości dofinansowania.

Dotowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Wykonawcą zadania będzie firma wybrana przez Urząd zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U.2015.2164 z późn. zm.).

Osoby planujące w tym roku wymianę pokryć dachowych, a także usunięcie wyrobów zawierających azbest, zainteresowane uzyskaniem dotacji, proszone są o złożenie stosownego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miasta Jarosławia w terminie najpóźniej do dnia 28 lutego 2017 r.

 

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej w zakładce: www.bip.jaroslaw.um.gov.pl oraz w Urzędzie Miasta Jarosławia, Rynek 1, kancelaria ogólna, parter, pokój nr 2.

Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie, Gmina Miejska Jarosław wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o przyznanie dotacji. Szczegółowe zasady dotyczące dofinansowania ustalone będą po podpisaniu umowy dotacji z WFOŚiGW.

Obowiązkiem właściciela nieruchomości, w przypadku demontażu dachu  jest zgłoszenie do Starostwa Powiatowego remontu budynku - zmiana pokrycia dachowego. Zgłoszenie jest ważne przez okres trzech lat. Kserokopię potwierdzonego zgłoszenia należy przedłożyć do Urzędu Miasta, jako załącznik do wniosku.

Informacje dotyczące zasad dofinansowania prac można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław, II piętro, pokój nr 18, tel. 16 624 87 33, w godz.: poniedziałek 7.30-18.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

Małgorzata Młynarska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(27.01.2017 | aktualizacja 27.01.2017 14:55)
Archiwum
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31