Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

XL sesja Rady Miasta Jarosławia

13 lutego br. podczas sesji obradowano nad 23 projektami uchwał, w tym w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała, po wieloaspektowej dyskusji, została przyjęta jednomyślnie.

Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Nastąpi wygaszanie gimnazjów. Obecne Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 zostaną przekształcone w szkoły podstawowe, odpowiednio SP nr 1 i SP nr 2. W efekcie w strukturze miejskiej oświaty będzie funkcjonowało 9 szkół podstawowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi z siedzibą przy ul. 3. Maja 30

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 26

- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego z siedzibą przy ul. Stefana Żeromskiego 4

- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Baśki Puzon z siedzibą przy ul. Traugutta 15

- Szkoła Podstawowa Nr 6 im. ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Spytka 2

- Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stanisława Staszica z siedzibą przy ul. Dolnoleżajskiej 16

- Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą przy ul. Łazy Kostkowskie 14

- Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Wojska Polskiego z siedzibą na os. Słonecznym 7

- Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 39

Podczas sesji przyjęto również Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019 oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Jarosławia na 2017 rok. Rada Miasta wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Jarosław, a Gminą Miejską Przemyśl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu miasta Jarosławia. Uchwalono bezpłatne przejazdy dla weteranów działań poza granicami kraju. Określono lokalizację oraz warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Jarosław.  Podjęto kilka uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości. Gmina Miejska przystąpi też do realizacji projektu pn. „E-Jarosław: e-usługi dla mieszkańców miasta Jarosławia".

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(14.02.2017 | aktualizacja 14.02.2017 15:24)
Archiwum
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31