Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Ponad 4 mln dofinansowania na rewitalizację Parku Miejskiego

Projekt Gminy Miejskiej Jarosław, obejmujący rewitalizację Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino pn. Eskapady na Książęcym Szlaku, uzyskał w ramach 1 osi priorytetowej programu Interreg Polska-Słowacja bardzo duże wsparcie finansowe w kwocie 1 392 227,89 Euro czyli ponad 6 mln złotych. Wniosek składany był we współpracy ze słowackim miastem Svidnik. Do naszego miasta trafi kwota ponad 4 mln złotych, resztę otrzyma partner. Prace, dzięki którym zabytkowy teren zyska nowe oblicze, rozpoczną się już w tym roku.

Wniosek złożony przez Gminę Miejską Jarosław, jako lidera projektu, w partnerstwie z miastem Svidnik na Słowacji, zakwalifikował się jako 1 z zaledwie 19 wybranych do dofinansowania. Całkowita wartość projektu to 1 647 915, 23 Euro. Dofinansowanie wyniesie 85% tej kwoty, osiągnie ponad 6 mln złotych na zadania przewidziane przez obu partnerów. Długo oczekiwana rewitalizacja jarosławskiego parku stanie się faktem i zapobiegnie degradacji zabytkowego obiektu, zapewni ochronę i wyeksponowanie różnorodności biologicznej, a także uatrakcyjni Turystyczny Szlak Rodowy Gniazd Lubomirskich. Łączy on najciekawsze miejsca związane z magnackim rodem na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego po stronie polskiej oraz okręgu Preszowskiego po stronie słowackiej. W Jarosławiu wykonane zostanie ponad 10 tys. m2 alejek parkowych (w tym rowerowych), remont i uzupełnienie ogrodzenia, monitoring wizyjny w liczbie 20 kamer, budowa nowoczesnego oświetlenia, montaż elementów małej architektury - nowych ławek, leżaków, koszy na śmieci, stojaków na rowerowych, a także toalet. Rewitalizacja parku to również nowe roślinne zagospodarowanie, obejmujące m.in. gatunki pachnące i miododajne. Na terenie parku pojawi się ścieżka edukacyjna, a nawet domki dla pszczół. Zakończenie prac przewidziane jest na wrzesień 2018 roku.

W  Svidniku na Słowacji w ramach projektu również zostanie zrewitalizowany park miejski, który docelowo będzie terenem rekreacyjnym dla odwiedzających i mieszkańców regionu. Działania rewitalizacyjne pozytywnie wpłyną na ożywienie społeczno-gospodarcze obu miast partnerskich.

 

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(23.02.2017 | aktualizacja 23.02.2017 10:54)
Fot. Małgorzata Młynarska
Archiwum
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31