Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Jest szansa na duży remont w MOK

Projekt dotyczący remontów w Miejskim Ośrodku Kultury został zakwalifikowany do oceny merytorycznej i ma szansę na uzyskanie 85% dofinansowania prac wycenionych na ponad 4,5 mln. Zaplanowano m.in. budowę klatki schodowej wraz z szybem windowym i montażem windy w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu oraz remont pomieszczeń piwnic, elewacji i instalacji kanalizacji wewnętrznej.

Projekt pn. "Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław - Przeworsk" w ramach RPPK.04.04.00-IZ-00-18-002/16 Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 Kultura - konkurs dedykowany dla MOF, obejmuje szereg działań związanych z poprawą dostępu do kultury na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk i zwiększeniem jakości oferty kulturalnej w poszczególnych gminach.

W siedzibie MOK zaplanowano budowę klatki schodowej wraz z szybem windowym i montażem windy oraz remont pomieszczeń piwnic, elewacji i instalacji kanalizacji wewnętrznej. Dzięki tym pracom zwiększy się dostępność do oferty kulturalnej dla osób z różnych grup wiekowych oraz osób z niepełnosprawnościami. Udogodnienia wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo i komfort osób, które pracują w obiekcie oraz mieszkańców, którzy będą korzystali z oferty kulturalnej. Celem projektu jest również wprowadzenie nowych form działalności, jako aktywizacja kulturalna lokalnego społeczeństwa - warsztaty, kursy, przedstawienia, itp. W konsekwencji wzrośnie atrakcyjność regionu.

Wartość projektu - 9 850 854,62 zł.

Wartość prac dotycząca Gminy Miejskiej Jarosław - 4 525 417,63 zł.
Dofinansowanie -  85% wydatków kwalifikowanych. 

W załączeniu lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej.

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(03.03.2017 | aktualizacja 03.03.2017 12:41)
Archiwum
Kwiecień 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30