Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Sesja Rady Miasta Jarosławia - 27 marca

27 marca br. odbyła się XLV zwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia. W wyniku obrad podjęto 20 uchwał, 4 projekty nie zyskały poparcia radnych.

W sesji uczestniczyło 18 radnych.

Do porządku obrad wprowadzono 2 dodatkowe projekty - 23 i 24 oraz zmianę na druku projektu nr 21.

Przyjęto protokoły z sesji Rady Miasta z dnia 13 lutego, 2 marca, 6 marca, 6 marca oraz 10 marca br.

Radnym została przedstawiona informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na temat rozwiązywania problemów społecznych miasta Jarosława w 2017 roku, sprawozdanie z działalności ośrodka za 2016 rok, sprawozdanie z realizacji Programu „Jarosławska Karta Dużej Rodziny" za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Jarosław za 2016 rok, a także sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016, raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.

W rezultacie obrad podjęto 20 uchwał, 4 projekty nie uzyskały poparcia radnych. Przyjęto uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Uchwalono również Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023. Wprowadzono szereg zmian w budżecie miasta na 2017 rok, przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Jarosławiu na rok 2017. Radni większością głosów podjęli decyzję o przeznaczeniu środków w kwocie 390 800 zł na adaptację i wyposażenie budynku przy ul. Dolnoleżajskiej 16 w Jarosławiu na potrzeby utworzenia Dziennego Domu „Senior +" w ramach programu wieloletniego „Senior +" na lata 2015-2020. Zwiększono też pulę wydatków na pozimowe oczyszczanie placów i dróg w mieście o kwotę 60 000 zł.

 

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(29.03.2017 | aktualizacja 29.03.2017 13:17)
Archiwum
Kwiecień 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30