Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2007 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

PROJEKT "NASZA SZKOŁA"

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ks. Czartoryskich III Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu, jako jedna z 10 placówek oświatowych na Podkarpaciu, bierze udział projekcie "Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski wschodniej".

Projekt jest realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet II "Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy", Działanie 2.1 "Zwiększanie dostępu do edukacji promocja przez całe życie", schemat a) Zmniejszanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (75%) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa (25%), realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ogólnym celem projektu jest efektywne wsparcie opracowania i wdrożenia programów rozwoju szkół ukierunkowanych na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z obszarów miejskich i wiejskich województw Ściany Wschodniej. Realizuje go łącznie 60 szkół z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Liderem koordynującym wdrożenie projektu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Projekt "Nasza Szkoła" obejmuje realizację działań w trzech wybranych obszarach:

  • Obszar I - Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych (zmniejszenie dysproporcji między wsią a miastem).
  • Obszar II - Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
  • Obszar III - Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.
Program Rozwoju Szkoły dla III Liceum Ogólnokształcącego w ramach projektu "Nasza Szkoła" opracowała grupa nauczycieli placówki w okresie kwiecień - czerwiec 2007 w ramach partnerskich warsztatów strategicznego i operacyjnego planowania rozwoju oświaty, które poprzedzone były diagnozą sytuacyjną szkoły i środowiska.

Szkoła w ramach projektu realizuje 14 zadań zakresu wyżej wymienionych obszarów.

Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Ponizej znajduje się szczegółowy opis projektu wraz z opisem realizacji zadań w miesiącu wrześniu 2007 r.

Tekst wprowadziła: Anita Banaś

Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
(22.10.2007 | aktualizacja 30.11.2007 15:03)
logo
logo
Materiał zdjęciowy z realizacji zadań
Materiał zdjęciowy z realizacji zadań
Archiwum
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31